พิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบแบบสอบถามนิตยสาร FORMULA, 4 WHEELS ประจำปี 2559 ดังนี้


น้ำมันเครื่อง PTT PERFORMA SAE 0W-30 SUPER SYNTHETIC ขนาด 4 ลิตร มูลค่า 1,400 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4 แกลลอน รวมมุลค่าทั้งสิ้น 11,200 บาท

น้ำมันเครื่อง-PTT-performa-SAE-0W-30

สรกฤช เจียมตระกูล จ. นนทบุรี

มาณพ คูประทุมศิริ กรุงเทพฯ

 

 

น้ำมันเครื่อง PTT PERFORMA SAE 5W-40 SYNTHETIC ขนาด 4 ลิตร มูลค่า 1,250 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4 แกลลอน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาท

น้ำมันเครื่อง-PTT-performa-SAE-5W-40-(1)

พิมล ผาติอมร กรุงเทพฯ

กฤตบุญ มาตุภูมานนท์ กรุงเทพฯ

 

 

รางวัลที่ระลึก เสื้อโพโล HYUNDAI จำนวน 5 รางวัล

เสื้อโพโลจาก-Hyundai-(2)

เลอเกียรติ สุพรรณ์ จ. สุโขทัย

นิรันต์ ภูพงษ์พานิช จ. สิงห์บุรี

ทรงชัย พิทักษ์รณชัย กรุงเทพฯ

วิฑูรย์ เชื้อสุวรรณ จ. แพร่

อาร์ม มงคลสมัย จ. เชียงใหม่

 

 

รางวัลที่ระลึก ตุ๊กตาหมี HYUNDAI จำนวน 3 รางวัล

ตุ๊กตาหมีจาก-Hyundai

บุญรอด ปวีณะปกรณ์ จ. เพชรบุรี

วีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ จ. ราชบุรี

ธนชาติ คงเดชสกุลฤทธิ์ กรุงเทพฯ

 

 

เซทผ้าห่ม HYUNDAI จำนวน 3 รางวัล

ผ้าห่ม-HYUNDAI

ไพรัส ตั้งเสรีสุข กรุงเทพฯ

ทวี ปกรณ์รัตน์ จ. น่าน

ชาญวิทย์ กราบกราน จ. ระยอง

 

 

กล่องใส่ของอเนกประสงค์ ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ฯ จำนวน 5 รางวัล

กล่องไทยรุ่งฯ

อิศรา ทองทิพย์ จ. สกลนคร

ประวิทย์ วงษ์แก้ว จ. ชลบุรี

ทวีศักดิ์ ศรเพชร จ. ชุมพร

สารสิน สุคนธสิทธิ์ กรุงเทพฯ

วิศรุต ใสสะอาด จ. สุราษฎร์ธานี

 

 

ผ้าห่ม FB BATTERY จำนวน 6 รางวัล

ผ้าห่มจาก-FB-Battery

ผดุงเกียรติ เกตุเล็ก กรุงเทพฯ

กวีพันธ์ สีตะธรรมาภรณ์ จ. ราชบุรี

อนวัช ทองปุย จ. ฉะเชิงเทรา

พุฒินันท์ พันธ์เครือ จ. ปทุมธานี

วิชาญ ธารเลิศ กรุงเทพฯ

กาญจนา อภิชาติพงศ์ชัย จ. เชียงใหม่

 

 

หมวกแคพ HONDA จำนวน 5 รางวัล

หมวกแคพจาก-Honda-(1)

ธัชพงศ์ บุษบง จ. สมุทรสาคร

อังคณา ตั้งศรีสุข กรุงเทพฯ

วสันต์ พึงไชยพัฒน์ กรุงเทพฯ

จรัญ กองเมืองปัก จ. นครราชสีมา

มัธยันห์ ค้าเจริญ จ. ประจวบคิรีขันธ์

 

 

หมวกแคพ NEW SR จำนวน 5 รางวัล

หมวกแคพจาก-New-SR-(1)

วัชรี สุคนธสิทธิ์ กรุงเทพฯ

อัฐวุฒิ สุเวชกิจกุล กรุงเทพฯ

พงษ์ชัย ไทยวรรณศรี จ. พิจิตร

กิตติพรรษ์ แสนรักษ์ จ. กระบี่

ศรชัย เจนสายกลาง กรุงเทพฯ

 

 

หมวกแคพ REDEX จำนวน 8 รางวัล

หมวกแคพจาก-REDEX

ปราโมทย์ หอมเกตุ จ. นครศรีธรรมราช

ทัศน์ชาย วรชิ่นสกุล กรุงเทพฯ

สมหมาย โชคอุทัยสกุล จ. อุทัยธานี

อนุวัฒน์ หิระนิล จ. มหาสารคาม

เสกสรร ศุราแสง จ. ปทุมธานี

ชินกฤต มั่นชาวนา จ. เพชรบุรี

สมชาย ศรีรุ่งเรืองชัย จ. สมุทรสงคราม

บุญส่ง ศิริวรกุล จ. แพร่

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะได้รับการติดต่อกลับ และผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อกลับ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลของที่ระลึกทางนิตยสารจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะจัดส่งให้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 

* ติดต่อสอบถามของรางวัลได้ที่ คุณปิติมา หรือคุณกวินทิพย์ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 506------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ 4Wheels
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2560
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/etNzO
อัพเดทล่าสุด
3 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
768,000
3.
779,000
5.
5,400,000
6.
9,390,000
8.
2,479,000
9.
19,900,000
10.
32,900,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ