บทบรรณาธิการ

7 วันอันตราย


ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) สรุปปิดยอด 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ ที่ผ่านมา โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธค. 57-5 มค. 58 หรือเทศกาลปีใหม่ พบว่า มีอุบัติเหตุรวม 2,997 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 341 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,117 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุราแล้วขับรถ ร้อยละ 37.3 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ยังคงเป็นแชมพ์เมื่อปีที่แล้ว นั่นคือ รถจักรยานยนต์ โดยสถิติล่าสุดแจ้งว่า ร้อยละ 82.2 และส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 64 บนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 38.5 และถนนในหมู่บ้าน หรือชุมชน ร้อยละ 35.3

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 30.3 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 52.5 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 2 จังหวัด คือ สิงห์บุรี และนครพนม อำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มีจำนวน 656 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 74.7 ส่วนพื้นที่ในกรุงเทพ ฯ มี 44 เขต ที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน คิดเป็นร้อยละ 88

เมื่อย้อนไปเทียบกับสถิติของเทศกาลปีใหม่ ปี 2556-2557 พบว่ามีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงถึง 3,174 ครั้ง ส่วนปี 2557-2558 มีอุบัติเหตุจำนวน 2,997 ครั้ง ลดลง 177 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 366 ราย ปี 2556-2557 มีผู้เสียชีวิตรวม 366 ราย ลดลง 25 ราย และมีผู้บาดเจ็บรวม 3,117 ราย ปี 2557-2558 มีผู้บาดเจ็บรวม 3,345 ราย ลดลง 228 ราย โดยรวมแล้วสถิติดีขึ้น มีจำนวนลดลง ถึงจะไม่มากมาย แต่ก็ยังพอจะช่วยให้คนไทยได้เห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเพิ่มขึ้น

จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุยังคงเป็นเมาแล้วขับ และรถจักรยานยนต์ ยังคงเป็นยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุด ขณะที่ทางหลวงแผ่นดิน ถนนในชุมชน ยังเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงกัน จากรายงานดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสาเหตุปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหา และวางกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อยอดเป็นแผนงานระดับประเทศต่อไป

แต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้น เมื่อเราดูจากสถิติ 7 วันอันตรายของช่วงปีใหม่ ที่ผ่านมา พบว่า จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ถึงจะลดลง แต่ก็ไม่มากนัก โดยเฉพาะจำนวนผู้เสียชีวิต แต่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ยังคงมีสถิติที่น่าเป็นห่วง ถ้ามองในแง่ดี ตัวเลขลดลง แต่ถ้ามองในมุมกลับ เรายังสูญเสียโอกาสอีกหลายอย่าง โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยแรงงาน ที่พบว่าเป็นแชมพ์เหมือนทุกปี ถ้ายังไม่เร่งหาวิธีการ ผมมองว่า ในอนาคตเราจะขาดแรงงาน เพราะแรงงานที่มีอยู่ในสังคมไทยเริ่มเข้าสู่วัยชรา

แล้วนี่ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีวันหยุดยาว การเดินทาง การใช้รถใช้ถนน จะเริ่มต้นอีกแล้ว สถิติของอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน มีจำนวน 2,992 ครั้ง เปรียบเทียบกับสงกรานต์ปี 2556 จำนวน 2,828 ครั้ง เพิ่มขึ้น 164 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 จำนวนผู้เสียชีวิต 322 ราย เปรียบเทียบกับปี 2556 ลดลง 1 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนติดลบร้อยละ 0.3 ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บ 3,225 ราย เปรียบเทียบกับปี 2556 จำนวน 3,040 ราย เพิ่มขึ้น 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.0 และสาเหตุเดิมๆ ครับ ขับรถเร็วเกินกำหนดและเมาแล้วขับ ยังครองแชมพ์ แบบไม่เสื่อมคลาย…ส่วนเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 ในเดือนหน้านี้ ต้องลุ้นว่า ตัวเลขที่ไม่น่าพิสมัยจะดีขึ้นหรือเลวร้ายลง !?!------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2558
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/yYYRc
เพิ่มเพื่อน