พิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบแบบสอบถามนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, CAR STEREO, 4 WHEELS ดังนี้


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบแบบสอบถามนิตยสาร FORMULA, CAR STEREO, 4 WHEELS ดังนี้

 

รางวัลที่ 1 IPAD AIR (WI-FI) 16GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 29,900 บาท

ภัทรศยา สนองผัน จ. นนทบุรี

 

รางวัลที่ 2 ลำโพงแยกชิ้น MAXXSONIX รุ่น MXK-650S2 ขนาด 6 1/2” จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,500 บาท

ศิริพันธ์ พุทธชาติ จ. สมุทรปราการ

 

 

รางวัลที่ 3 ชุดกล้องมองหลังครอบมือเปิดท้ายกระบะ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท รวมมูลค่า 5,000 บาท

นิคม เขียวจันทร์ กรุงเทพ ฯ

พีระกานต์ โภชนา กรุงเทพ ฯ

 

 

รางวัลที่ 4 ลำโพง BOSTWICK 6 1/2” 4-WAY รุ่น BOS-654CX จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,500 บาท

สมพร อมาตยกุล จ. นนทบุรี

 

 

รางวัลที่ระลึก หมวก BOSH จำนวน 10 รางวัล

พรเทพ ฉัตรนุเคราะห์  กรุงเทพ ฯ       พิษณุ โตยิ่ง             กรุงเทพ ฯ

ศิริทิพย์ คูประทุมศิริ     กรุงเทพ ฯ      ณวัฒน์ ภูวนันท์        กรุงเทพ ฯ

ประเสริฐ ตัณทเสถียร  กรุงเทพ ฯ       สมศรี ตั้งจิตอภิชน    กรุงเทพ ฯ

กาญจนินทร์ ชมชื่น     จ.เพชรบูรณ์    บุญเพ็ง มีศรี            จ.อำนาจเจริญ

สมเกียรติ บัวทอง        จ.พัทลุง         กวี ชีวะเสรีชล          จ.สงขลา

 

 

รางวัลที่ระลึก ร่ม TRW จำนวน 20 รางวัล

บำรุง คูพา                     กรุงเทพ ฯ             ชัยวัฒน์ ศรีพวาทกุล      จ.สมุทรปราการ

กิตติคุณ เวชสุทธามนต์   จ.นครปฐม            กิตติพงษ์ เย็นโพธิ์ศรี     จ.ปทุมธานี

ณัฐกฤช วชิรโภคา          จ.สมุทรปราการ     บุญส่ง ศิริจันทร์             จ.ปทุมธานี

ประกอบ ละม่อม             จ.ลพบุรี ไพฑูรย์     เสวตวิหารี                    จ.สิงห์บุรี

อดุลย์ อรรจนานันท์        จ.ชลบุรี ธนภัทร์     พูลศิริ                           จ.ตาก

กิตติ เรืองสุนทรโชติ       จ.จันทบุรี ธงชัย     ปันจันตา                       กรุงเทพ ฯ

ชัชฎาภรณ์ แสนชัย         จ.น่าน ไพฑูรย์       บุญผ่องศรี                    จ.หนองบัวลำภู

ถาวร เป็งธินา                  จ.เชียงใหม่           ชัยรัตน์ พีระพันธ์            จ.กำแพงเพชร

เสกสิทธิ์ รองจำนงค์        จ.ชัยภูมิ               จำเริญ ทองล้วน             จ.เพชรบุรี

พชร จันทร์ส่องแสง         จ.ปทุมธานี           ทัศน์ชาย วรชื่นสกุล       กรุงเทพ ฯ

 

 

รางวัลที่ระลึก ร่ม SONY จำนวน 20 รางวัล

สมคิด ดำคลองตัน            จ.ฉะเชิงเทรา            ราตรี ศรีวรารักษ์                 จ.ร้อยเอ็ด

ธีราวรรณ์ เกิดเพิ่มดี           จ.ระยอง                   ชูชาติ ชูเมือง                     จ.สมุทราปราการ

สาธิต แก่นสิงห์                 จ.ประจวบคีรีขันธ์      สมโภชน์ จันดี                    จ.นนทบุรี

ประทัด ลอยประสงค์          จ.สมุทรปราการ         เจษฎา ดิษฐยานุรักษ์          จ.สุราษฎร์ธานี

ณชพล รัตนสุนาช              จ.ปทุมธานี              สุพจน์ สุภาพันธ์                 จ.ปราจีนบุรี

ภูมินทร์ หาญณรงค์            จ.อุทัยธานี               อัครินทร์ ฐิติกุลวรานันท์      กรุงเทพ ฯ

นันณครเดช นิ่มอรุณศักดิ์    จ.มหาสารคาม          ธิติวัฒน์ เจริญโรจน์กุลนาถ  จ.บึงกาฬ

สุทธิพันธ์ อธิกุล                 จ.พิษณุโลก            ทรงชัย พิทักษรณชัย            กรุงเทพ ฯ

ภูมิชาย ลัฬทาวงศ์             จ.นครปฐม               ณรงค์ ไชอาโภ                    กรุงเทพ ฯ

ทินกร อินทนิล                   กรุงเทพฯ                 สุวัธชัย ขาวละเอียด             กรุงเทพ ฯ

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 และ 4 จะได้รับการติดต่อกลับเพื่อมารับรางวัล และผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อกลับ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 

 

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ระลึก ทางนิตยสารจะส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะจัดส่งให้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ลงประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 

 

*ติดต่อสอบถามของรางวัลได้ที่ คุณปิติมา โทร. 0-2641-8444 ต่อ 506------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2558
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1LKpf
เพิ่มเพื่อน