รถเด่นร้านดัง

P.D.D. ดิษฐ์เจริญ


P.D.D. ดิษฐ์เจริญ ร่วมกับ MA AUDIO บรรจงสร้างสรรค์ผลงานสุดอลังการในรถตู้ โตโยตา คอมมิวเตอร์ โชว์โดดเด่นในงาน “MOTOR EXPO 2014″ โดยซิสเตมดีไซจ์นเน้น MA AUDIO ทั้งหมด ยกเว้นฟรอนท์เอนด์ที่เป็น DVD/TV ALPINE IVA-W520E ก่อนแยกสัญญาณ 2 ชุด

ชุดที่ 1 (หน้า) เข้าพรีแอมพ์ MA-888 แยกสัญญาณชุดหน้าเข้าครอสส์โอเวอร์ HK3H ตัดสัญญาณเสียงแหลมเข้าแอมพ์ 800W 2 เครื่อง ขับทวีเตอร์ 4″ จำนวน 8 ดอก ตัดเสียงกลางเข้าแอมพ์ 1,000 วัตต์ 2 เครื่อง ขับมิดเบสส์ 6″ จำนวน 8 ดอก ตัดเสียงซับเข้าแอมพ์ 2,500 วัตต์ ขับซับวูเฟอร์ 15″ 2 ดอก แยกสัญญาณชุดหลังเข้าครอสส์โอเวอร์ HK3H ตัดเสียงแหลมชุดหลังเข้าแอมพ์ 800 วัตต์ 2 เครื่อง ขับทวีเตอร์ 4″ จำนวน 8 ดอก ตัดเสียงกลางชุดหน้าเข้าแอมพ์ 4 แชนแนล 1,000 วัตต์ 2 เครื่อง ขับมิดเบสส์ 6″ จำนวน 8 ดอก ตัดซับเข้าแอมพ์ 2,500 วัตต์ ขับซับวูเฟอร์ 15″ 2 ดอก และแยกสัญญาณซับเข้าแอมพ์ 2,500 วัตต์ ขับซับวูเฟอร์ 12″ 2 ดอก

ชุดที่ 2 (หลัง) เข้าพรีแอมพ์ MA-888 แยกสัญญาณชุดหน้าเข้าครอสส์โอเวอร์ HK3X ตัดสัญญาณซับเข้าแอมพ์ 2,500 วัตต์ ขับซับวูเฟอร์ 12″ 2 ดอก สัญญาณชุดหลัง ตัดเสียงแหลมชุดหน้าเข้าแอมพ์ 800 วัตต์ 2 เครื่อง ขับทวีเตอร์ 4″ 8 ดอก สัญญาณเสียงกลางชุดหลังเข้าแอมพ์ 1,000 วัตต์ 2 เครื่อง ขับมิดเบสส์ 6″ 8 ดอก ตัดซับเข้าแอมพ์ 2,500 วัตต์ ขับซับวูเฟอร์ 12″ 2 ดอก และแยกสัญญาณซับเข้าแอมพ์ 2,500 วัตต์ ขับซับวูเฟอร์ 12″ 2 ดอก สำหรับการติดตั้งเน้นโชว์งานซาวน์ดคอนเซพท์ทุกจุด ที่เนียนกลมกลืน เรียกว่าไม่ให้เสียเนื้อที่ ใช้งาน ขับเที่ยวขับโชว์ ได้ทุกโอกาส

P.D.D. ดิษฐ์เจริญ เลขที่ 605 ถ. สามัคคี ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. นนทบุรี โทร. 08-1487-9418, 08-0622-6465 และ 0-2960-0297------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2558
คอลัมน์ : รถเด่นร้านดัง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/SS0nR
เพิ่มเพื่อน