สโมสรฟอร์มูลา

ฮอนดา จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย


บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสถานีวิทยุ TRS 99.5 แถลงข่าวเปิดโครงการ “TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับ ฮอนดา” ปีที่ 4

 

โครงการ “TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับ ฮอนดา” ปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับขี่ปลอดภัยในสังคมไทย โดยฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคการสาธิตให้แก่ลูกค้า ฮอนดา ผู้ฟังรายการของสถานีวิทยุ TRS 99.5 และผู้ที่สนใจโครงการ ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนดา กรุงเทพฯ (ถนนรามคำแหง) เพื่อหวังลดอุบัติเหตุในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มนักขับมือใหม่

 

ฮอนดา ให้ความสำคัญกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร โดย ฮอนดา ได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขึ้น เมื่อปี 2537 และเป็นศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยด้านรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ในปี 2551 นอกจากนั้นยังร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการขับขี่ปลอดภัยมาโดยตลอด

 

สำหรับโครงการ “TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับ ฮอนดา” เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน ปีนี้โครงการได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนติดอันดับต้น------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2559
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/YkxAB

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน