สโมสรฟอร์มูลา

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรฯ เปิดศูนย์ข้อมูลจราจรและสำนักงาน


มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย หรือ ITIC เปิดตัว ศูนย์ข้อมูลจราจรและสำนักงานของมูลนิธิฯ

 

ITIC จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีบทบาทเป็นศูนย์รวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลจราจรสู่สาธารณะแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยลดปัญหาจราจร เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการขนส่งของประเทศ

 

ในโอกาสครบรอบ 6 ปี ของการดำเนินงาน มูลนิธิฯ เปิดตัว ศูนย์ข้อมูลจราจรและสำนักงาน ขึ้นที่อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการรวบรวมข้อมูลจราจร โดยศูนย์ฯ นี้จะเป็นเสมือน R&D CENTER ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้ามาร่วมกันค้นคว้าวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลจราจรของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ปัจจุบัน ITIC ได้รับการสนับสนุนข้อมูลสาธารณะจากกล้อง CCTV กว่า 500 จุดของกรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรุงเทพมหานคร, กองบังคับการตำรวจจราจร และหน่วยงานอื่นๆ ที่อนุเคราะห์สถานที่ให้ติดตั้งกล้องของ ITIC ซึ่งข้อมูลจราจรที่ประมวลผลแล้วจะส่งไปยังผู้ใช้เพื่อแสดงผลเป็นเส้นสี เขียว เหลือง แดง หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เข้าใจได้ง่ายบนแผนที่ ใน CAR NAVIGATOR------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2559
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/YUcSZ

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน