กิจกรรม

อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต


กลุ่มอีซูซุ ในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 21 ให้แก่ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช

 

โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า กลุ่มอีซูซุ ในประเทศไทยตั้งเป้าหมายส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้ปีละ 6 โรงเรียน ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า จะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป

 

โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครู 17 คน ชาวบ้านประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง และทำสวนยาง เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพราะในหมู่บ้านน้ำประปาเข้าไม่ถึง เพียงอาศัยน้ำจากบ่อน้ำตื้น ซึ่งปนเปื้อนและไม่เพียงพอ ซึ่งอบต. ไม่สามารถหาแหล่งน้ำมาช่วยเหลือได้ และชาวบ้านต้องซื้อน้ำดื่มน้ำใช้
การส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรของ โครงการ “อีซูซุ ให้น้ำ…เพื่อชีวิต” โดยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร รวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ถูกสุขลักษณะ จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน ตลอดจนชุมชนบริเวณรอบข้าง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมอบทุนจำนวน 50,000 บาท สำหรับการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2559
คอลัมน์ : กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/l4GI5

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน