แนะนำเครื่องเสียง

SPEAKER DLS รุ่น C6AT25


ลำโพงแยกชิ้นขนาด 6 1/2 นิ้ว แบบ 2 ทาง กำลังขับต่อเนื่อง 60 วัตต์ RMS และสูงสุด 90 วัตต์ MAX โครงบาสเกทแบบปั๊ม กรวยชนิดกระดาษ แม่เหล็กวูเฟอร์ขนาด 80 มม. ส่วนลำโพงทวีเตอร์ชนิดโดมขนาด 1 นิ้ว ค่าความถี่ตอบสนอง 50-20,000 เฮิร์ทซ์ ค่าความไว 93 ดีบี (วัดที่ 1 วัตต์/1 เมตร) จุดตัดความถี่ระหว่างลำโพงวูเฟอร์กับทวีเตอร์ที่ความถี่ 5,000 เฮิร์ทซ์ ค่าความลาดชันวงจรโลว์พาสส์ 6 ดีบี/ออคเทฟ วงจรไฮพาสส์ 12 ดีบี/ออคเทฟ ชุดพาสสีฟใช้ขดลวดแบบ AIR COIL แยกเสียงเบสส์ และเสียงแหลมได้เด็ดขาด มีสวิทช์เลือกสัญญาณให้ลำโพงทวีเตอร์------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ 4wheels
ภาพโดย : ช่างภาพ/อินเตอร์เนท
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2559
คอลัมน์ : แนะนำเครื่องเสียง
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/wEVyh

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน