พิเศษ

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ปี 2


บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในสมาชิกกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นำอาสาสมัครพนักงาน ฮอนดา ผู้จำหน่าย และชาวบ้านในชุมชน กว่า 200 คน ร่วมปรับปรุงฝาย ปลูกหญ้าแฝก และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และรับมือปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่หนองปลาแขยง และคลองบุงกะเบา ต. เมืองเก่า อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

พิธีเปิดมี อุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน โดยมี พิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวถึงวิสัยทัศน์ภาคเอกชนในการสนับสนุนและพัฒนาตัวอย่างการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และ ดร. รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้สรุปแนวทางพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ปราจีนบุรี เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ได้รับงบประมาณจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมทั้งสิ้น 15.8 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ ต. เมืองเก่า และ ต. นาแขม อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี มีแผนพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาแขยง และคลองบุงกะเบา ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญของชุมชนในช่วงฤดูแล้งและน้ำหลาก

คาดว่าหลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จในปี 2559 จะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำหลากได้ถึง 10,000 ไร่ ส่งผลให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการชดเชยความเสียหายได้ 12 ล้านบาท ช่วยสำรองน้ำในพื้นที่โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งรวม 16,000 ไร่ รวมทั้งเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำได้ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีพื้นที่เกษตรได้รับผลประโยชน์กว่า 14,000 ไร่ และมีผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วม 4,500 ครัวเรือน

หลังจากเสร็จสิ้นจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแล้ว ได้เดินทางไปบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ขนม และของเล่นเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง อ. ศรีมหาโพธิ์ จ. ปราจีนบุรี------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2559
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HRPqx
อัพเดทล่าสุด
3 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
768,000
3.
779,000
5.
5,400,000
6.
9,390,000
8.
2,479,000
9.
19,900,000
10.
32,900,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ