บทความ

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ปี 2


บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในสมาชิกกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นำอาสาสมัครพนักงาน ฮอนดา ผู้จำหน่าย และชาวบ้านในชุมชน กว่า 200 คน ร่วมปรับปรุงฝาย ปลูกหญ้าแฝก และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และรับมือปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่หนองปลาแขยง และคลองบุงกะเบา ต. เมืองเก่า อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

พิธีเปิดมี อุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน โดยมี พิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวถึงวิสัยทัศน์ภาคเอกชนในการสนับสนุนและพัฒนาตัวอย่างการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และ ดร. รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้สรุปแนวทางพัฒนาและขยายผลเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ปราจีนบุรี เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ได้รับงบประมาณจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมทั้งสิ้น 15.8 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ ต. เมืองเก่า และ ต. นาแขม อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี มีแผนพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาแขยง และคลองบุงกะเบา ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญของชุมชนในช่วงฤดูแล้งและน้ำหลาก

คาดว่าหลังจากดำเนินงานแล้วเสร็จในปี 2559 จะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำหลากได้ถึง 10,000 ไร่ ส่งผลให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการชดเชยความเสียหายได้ 12 ล้านบาท ช่วยสำรองน้ำในพื้นที่โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งรวม 16,000 ไร่ รวมทั้งเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำได้ 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีพื้นที่เกษตรได้รับผลประโยชน์กว่า 14,000 ไร่ และมีผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วม 4,500 ครัวเรือน

หลังจากเสร็จสิ้นจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแล้ว ได้เดินทางไปบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ขนม และของเล่นเด็ก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง อ. ศรีมหาโพธิ์ จ. ปราจีนบุรี------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2559
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HRPqx
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th