พิเศษ

ECO STICKER


ตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้ หากซื้อรถใหม่ ป้ายแดง แล้วเห็น สติคเกอร์สี่เหลี่ยม ขนาด เอ 4 ไม่ต้องแปลกใจ เพราะมันคือ ECO STICKER ที่ผู้ผลิตและผู้นำเข้ารถยนต์ใหม่ ต้องติดที่รถทุกคัน เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างสรรพสามิตใหม่ทั้งระบบ (ภาษี CO2) ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559 รายละเอียด เรื่องนี้ เป็นอย่างไร “ฟอร์มูลา” รายงาน

 

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดตัวป้ายข้อมูลรถยนต์ ECO STICKER และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน ด้วยกลไก ECO STICKER และภาษี CO2 พร้อมกับกำหนดให้ผู้ผลิต และผู้นำเข้ารถยนต์ต้องติดสติคเกอร์ดังกล่าวไว้บริเวณกระจกหน้ารถ เพื่อแสดงการประหยัดพลังงานและปริมาณการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล และเก็บภาษี ของกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันยานยนต์ เข้าไว้ด้วยกัน ส่วนรถที่ผลิตก่อนวันที่ 1 มกราคม จะเสียภาษีในอัตราเดิม

 

ข้อมูลครบ ชัดเจน เข้าใจง่าย

ECO STICKER คือ ป้ายแสดงการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาตรฐานจากโรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยรวม ในเมืองและนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) ที่แสดงเป็นตัวเลขขนาดใหญ่ มีแถบแสดงอัตราสิ้นเปลืองชัดเจน เพื่อให้ผู้ซื้อรถได้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งบอกมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ข้อมูลพื้นฐานของรถ เช่น ยี่ห้อ รุ่น ระบบเกียร์ รหัส เครื่องยนต์ โครงรถ เครื่องยนต์ น้ำหนักรถ ขนาดของยาง จำนวนที่นั่ง ประเภทเชื้อเพลิง และโรงงานที่ผลิต

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน เป็นพื้นฐานความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน เช่น ขนาดของล้อ ระบบเบรค ถุงลมนิรภัย เบาะนั่ง ไฟท้าย และกระจก เป็นต้น อีกทั้งบอกรายละเอียดข้อมูลผู้ผลิตและนำเข้า ประกอบไปด้วย ชื่อบริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ และเวบไซท์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกตรวจสอบคุณภาพโดยวิศวกรของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่ได้รับการรับรองจาก องค์การสหประชาชาติ (UN)

 

ECO STICKER กับการพัฒนา 4 ด้าน

ที่ผ่านมาภาครัฐได้พัฒนานโยบายและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดมีระบบ ECO STICKER และเก็บภาษี CO2 ทำให้ผู้บริโภคและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถดูและตรวจสอบข้อมูลรถยนต์และภาษีได้ง่าย อีกทั้งรถที่ถูกผลิตออกมาใหม่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

 

พัฒนายานยนต์ สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน

เปรียบเทียบคุณสมบัติของรถ ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน ในรถแต่ละรุ่นหรือยี่ห้อได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การเก็ภาษี จะขึ้นอยู่กับอัตราการปล่อย CO2 อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและระบบความปลอดภัยเบื้องต้น ทำให้บริษัทรถยนต์ต้องแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพ

 

เลือกซื้อรถ อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ ECO STICKER และโครงสร้างภาษี CO2 ที่ทำควบคู่กัน ทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดน้ำมัน ปล่อยแกสพิษปริมาณน้อย เข้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น และเลือกรถที่มีความปลอดภัยสูง ส่งผลให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงด้วย

 

มีมาตรฐาน การกำหนดภาษี

ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลรถยนต์เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเปรียบเทียบรถที่จำหน่ายอยู่ทั่วโลกได้ มีการตรวจสอบรับรองผลทุกมาตรฐานในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน (ISO 17025) มีวิศวกรของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ดูแลการทดสอบ และรับรองโดย สมอ. หรือประเทศสมาชิก ซึ่งข้อมูลการทดสอบ นำไปกำหนดอัตราภาษีของรถยนต์ในแต่ละรุ่น

 

จัดเก็บภาษี ด้วยแอพพลิเคชัน

ECO STICKER และการจัดเก็บภาษี CO2 เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยราชการและประชาชน ด้วยแอพพลิเคชัน “CLOUD BASED” ที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ผลิตหรือนำเข้า การยื่นเอกสารผลทดสอบของผู้ประกอบการ การสร้างใบปะหน้าสรุปเอกสารผลทดสอบ อีกทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษี และฐานข้อมูลเพื่อติดตามการตรวจสอบของภาครัฐ

 

ตารางภาษีตามปริมาณการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เริ่มบังคับใช้ 1 มค. 59

ประเภท                 เครื่องยนต์                                  ปริมาณการปล่อย CO2 (กรัม/กม.)
.                                                          ต่ำกว่า 100          ต่ำกว่า 150        150-200          สูงกว่า 200

รถยนต์นั่ง          ต่ำกว่า 3.0 ลิตร                –                         30 %                 35 %                 40 %
E85/CNG                     –                         25 %                     30 %                 35 %                    –
สูงกว่า 3.0 ลิตร                                        50 %                     50 %                 50 %                 50 %

ไฮบริด                ต่ำกว่า 3.0 ลิตร             10 %                     20 %                 25 %                 30 %
.                          สูงกว่า 3.0 ลิตร             50 %                     50 %                 50 %                 50 %

อีโคคาร์              1.3-1.4 ลิตร                 14 %                     17 %                  17 %                 17 %
.                          E85 (ในอนาคต)           12 %                     17 %                  17 %                 17 %

 

.                              รุ่น                                      CO2 ต่ำกว่า 200                            CO2 สูงกว่า 200

พิคอัพ                   ไม่มีแคบ                                             3 %                                                  5 %
.                             มีแคบ                                                5 %                                                  7 %
.                             กระบะ 4 ประตู                                    12 %                                                15 %

กระบะดัดแปลง     ต่ำกว่า 3.25 ลิตร                                 25 %                                                30 %
(PPV)                    สูงกว่า 3.25 ลิตร                                 50 %                                                50 %

 

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปัจจุบัน
ประเภท                      เครื่องยนต์                    อัตราภาษี (%)

รถยนต์นั่ง                 2.5-3.0 ลิตร                           40
.                                2.0-2.5 ลิตร                           35
.                                น้อยกว่า 2.0 ลิตร                     30
.                                มากกว่า 3.0 ลิตร 50

กระบะดัดแปลง                –                                    20
(PPV)  

อีโคคาร์                                                                  17

ไฮบริด/ไฟฟ้า                                                          10
E20                                 –                                      -5

 

บนสติคเกอร์ “ECO STICKER” มี QR CODE สำหรับดาวน์โหลด เพื่อรับข้อมูลรถ และรายละเอียดเกี่ยวกับ ECO STICKER ได้

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– WWW.CAR.GO.TH (เปิดใช้เดือนธันวาคม 2558) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ECO STICKER สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4274------------------------------
เรื่องโดย : พีรพัฒน์ อินทมาตย์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2558
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/1Nysk

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน