บทความ

โตโยตา


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “โตโยตาปลูกป่าชายเลน ปีที่ 11″ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ กรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำฝืนสุดท้ายของภาคกลางให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ในระบบนิเวศชายเลน

สำหรับปีนี้ได้ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นโกงกางใบใหญ่ ต้นโกงกางใบเล็ก แสมขาว และลำพูทะเล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558

กิจกรรม “โตโยตาปลูกป่าชายเลน” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จากความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน TOYOTA ECO NETWORK ส่งผลให้มีการปลูกป่าชายเลนรวมทั้งสิ้นกว่า 428,000 ต้น ช่วยดูดซับแกสคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 5,000 ตัน/ปี

นอกจากนี้ โตโยตา ยังสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและดำเนินงานแก่มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) รวมทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท

และในปีที่ 11 ของกิจกรรม “โตโยตาปลูกป่าชายเลน” โตโยตา ได้ร่วมกับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนขึ้นในบริเวณสถานตากอากาศบางปู เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาสภาพรอบป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และได้เห็นถึงประโยชน์ของป่าชายเลนต่อการลดการกัดเซาะแผ่นดิน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2558
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xHuGN
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th