ระหว่างเพื่อน

บางสิ่งที่เปลี่ยนแปลง


หากนับวันเดือนปี เรามาเป็นคนกรุงเทพ ฯ เกิน 60 ปีแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงในสมัยนั้น ต่างกว่าปัจจุบันอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้เราพาลฉุกคิดว่า ความเจริญก้าวหน้าที่รัฐประเคนให้ประชาชน มีส่วนพัฒนาชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอย่างนั้นหรือ

ความเป็นอยู่ของชาวกรุงทุกวันนี้ มีแต่ความรีบร้อน มุ่งการงานในหน้าที่ เดินทางภายใต้การคมนาคมที่ไม่สมประกอบ การเชื่อมโยงของเส้นทางในทุกจุด ไม่มีความลงตัว ความเพียงพอยังอยู่ไกลมาก

การคมนาคมที่เป็นปัญหา ก็เป็นเพราะตำแหน่งแห่งที่บ้านพักอาศัยของเรา ไม่ใช่พื้นที่ที่ได้ผ่านการพัฒนาแล้ว แต่ส่วนมากก็ยังอาศัยคอนโดราคาปานกลาง ที่พัฒนาจาก แฟลทราชการพอประทังไปได้

คอนโดราคาปานกลาง หรือราคาแพง ขึ้นอยู่กับโลเคชัน การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน จึงกลายเป็นการเร่งรัด รีบร้อน เป็นนิสัย

เราเคยเห็นกรุงเทพ ฯ ที่มีพลเมืองน้อย แทบจะรู้จักกันทั่วไป เป็นเหตุให้ชีวิตความเป็นอยู่มีแต่ความร่มเย็น สองข้างถนนคอนกรีทก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ไม่มีความแออัดเหมือนเดี๋ยวนี้ ลมฟ้าอากาศก็พลอยเยือกเย็นสบายใจ ไม่ต้องรีบจนร้อนเหงื่อแตกทุกวัน

ความที่เราต่างรู้จักกัน ก็ไม่ต่างอะไรกับอยู่บ้านนอก ตรอกซอยที่เราอยู่ในกรุงเทพ ฯ วันนี้ แม้บ้านติดชิดกันก็ยังหารู้จักกันไม่

ขณะเดียวกันความเจริญรุ่งเรืองในบ้านในเมืองของเราก็พอกพูน ตึกรามบ้านช่อง สีสันแสงแห่งอีเลคทรอนิคส์ วาบไปวาบมาทั้งกลางวันและกลางคืน

คนกรุงมีชีวิตไม่ต่างอะไรกับ หนู เป็นชีวิตที่รวดเร็ว ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ ไม่มีใครแม้แต่จะอยู่ใกล้ชิดกันมองเห็นความเป็นอยู่ เพราะแบกไว้ซึ่งความทุกข์ของตนบนบ่าสองข้าง มองเห็นแต่ทุกข์ตนเอง ของคนอื่นไม่มีเวลาดูแล

ชีวิตชาวกรุง ย่อมมีอิทธิพลไปถึงชีวิตในหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ เมืองพัทยา หรือหัวหิน หัวเมืองเหล่านี้พยายามเลียนแบบกรุงเทพ ฯ เนรมิตหลายสิ่งเพื่อต้อนรับฝูงชนที่จะเข้าไปพักผ่อน หนีความร้อนรนในกรุงเทพ ฯ

ความสนุกสนาน บันเทิงใจอย่างไรในกรุงเทพ ฯ ก็ยกไปตั้งไว้ มีการก่อสร้างกันทั่วไปทั้งสวนสนุก และสวนสัตว์ จนถึงสวนน้ำ ชีวิตของเราที่เป็นชาวกรุง ออกไปจากกรุงเทพ ฯ จึงหนีไม่พ้น ป่าคอนกรีท

ข่าวคราวแต่ละวัน จะพบว่า ผู้คนมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ แต่ล้าหลังในชีวิตที่ต้องมีคุณธรรม เห็นใจ เอื้ออาทรต่อคนไทยด้วยกันดังเช่นคนในสมัยโบราณ ได้ยินแต่การเอารัดเอาเปรียบ แสวงหากำไรของชีวิตบนความโง่ของคนอื่น

ช่องว่าง ระหว่างผู้คนที่อยู่บนเนื้อดินเดียวกัน ยิ่งแตกต่างกันด้วยวัยวุฒิแล้ว ยิ่งเห็นชัดว่า ช่องว่างทวีความกว้างมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง

บ้านเมืองกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง แต่เพื่อนเราคิดบ้างไหมว่า ในบ้านในเมืองของเราวันนี้ สิ่งใดบ้างที่เปลี่ยนแปลง และสิ่งนั้นตรงกับใจของเรากระนั้นหรือ ?------------------------------
เรื่องโดย : สยาม เมืองยิ้ม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2558
คอลัมน์ : ระหว่างเพื่อน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/uGiMj

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน