สโมสรฟอร์มูลา

ทิพยประกันภัยฯ ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แถลงผลประกอบการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2559
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/L2R8R

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน