สโมสรฟอร์มูลา

นิสสัน เปิดศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ไทย


บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เปิดศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ไทย ปัจจุบัน นิสสัน มีฐานการวิจัยพัฒนาอยู่ 13 ประเทศทั่วโลก โดยศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์แห่งใหม่ในประเทศไทย จะทำหน้าที่สนับสนุนฐานการผลิตของ นิสสัน 7 แห่ง ใน 5 ประเทศภูมิภาคอาเซียน คือ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม รองรับการพัฒนารถยนต์เพื่อตอบสนองตลาดในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

ศูนย์วิจัยพัฒนายานยนต์ นิสสัน ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (NMAP) ก่อตั้งด้วยเงินลงทุนกว่า 1,087 ล้านบาท โดยมีขอบข่ายการทำงานครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนวิจัยพัฒนา ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร รวมถึงการมุ่งให้เกิดการพัฒนาชิ้นส่วนภายในประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับศักยภาพของ นิสสัน จากเดิมที่เป็นศูนย์กลางทางการผลิต ก้าวสู่ศูนย์กลางด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับภูมิภาคได้ดีมากยิ่งขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2559
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/q05cv

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน