สโมสรฟอร์มูลา

โตโยตา เดินหน้าโครงการสาทร โมเดล


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดงานแถลงข่าว การทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 โครงการสาทร โมเดล

โครงการสาทร โมเดล ริเริ่มตั้งแต่ปี 2557 โดยความร่วมมือของ 4 องค์กร คือ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยความร่วมมือในการพัฒนา และดำเนินโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน 70 บริษัท และภาครัฐ

สำหรับการทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 ของโครงการฯ ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร ให้ติดตั้ง LOOP COIL SENSOR และ CCTV แบบ THERMAL SENSOR เพื่อตรวจวัดปริมาณการจราจร และนำข้อมูลแบบ REAL TIME มาประมวลผลสำหรับการปรับตั้งเวลาสัญญาณไฟแต่ละทิศทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสนับสนุนการใช้มาตรการบริหารจัดการจราจรให้คล่องตัว ภายใต้การสนับสนุนและดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะให้การทดลองแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสาทรให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

ผลการทดลองเชิงสังคม ทำให้ถนนสาทรเป็นถนนต้นแบบ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ความสุขในการเดินทาง และนำไปประยุกต์ใช้ในเส้นทางอื่น------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2559
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/wOxQd

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน