กระทรวงพลังงาน


กระทรวงพลังงาน

เตรียมเปิดสัมปทานปิโตรเลียม

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาให้สัมปทานเพื่อสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงบนบกและทะเลในอ่าวไทยเพิ่มอีก 4 แปลง ภายใต้การ ให้เอกชนยื่นขอสัมปทานสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ 19 ว่า ขณะนี้ยังเหลือแปลงสัมปทานที่รอการอนุมัติในรอบครั้งที่ 19 อีก 11 แปลง ซึ่งจะรีบดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ก่อนที่จะเริ่มเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ฯ ครั้งที่ 20 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2550 โดยแนวโน้มการพบแหล่งปิโตรเลียมน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และล่าสุดปตท. ก็พบแหล่งน้ำมันดิบเพิ่มอีก


สำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมที่มีการลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 ให้แก่ PAN ORIENTED ENERGY COPORRATION CO., LTD. 2. แปลงสำรวจในอ่าวไทยหมายเลข G2/48 ให้แก่ บริษัท เพิร์ล ออย ออฟชอร์ จำกัด 3. แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G 3 /48 ให้ บริษัท นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ออย (ประเทศไทย) จำกัด และ 4. แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G 6/48 ให้แก่ OCCIDENTAL EXPLORATION PTE. LTD.


ด้านไกรฤทธิ นิลคูหา อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ. ) ประสบความสำเร็จจากการสำรวจแหล่งน้ำมันดิบหลุมเพิ่มเติมที่ แหล่งนางนวล บริเวณอ่าวไทยแถบจังหวัดชุมพร ซึ่งพบว่ามีปริมาณน้ำมันดิบที่มีอัตราการไหล 9,000บาร์เรล/วัน ซึ่งจะเตรียมผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้มีการทดสอบปริมาณน้ำมันดิบแหล่งนางนวล ผลิตน้ำมันดิบได้ถึง 15,000 บาร์เรล/วัน


นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ทางกรม ฯ จะอยู่ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังตรวจสาระของกฎหมาย ซึ่งเนื้อหาสำคัญจะลดขั้นตอนการอนุมัติการให้สัมปทานกับเอกชนมากขึ้น เพื่อความสะดวกและเอื้อต่อการลงทุน เช่น เดิมอำนาจการอนุมัติจะอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อไป จะโอนไปอยู่ในส่วนของคณะกรรมการปิโตรเลียมรวมไปถึงการต่ออายุสัมปทานจากเดิมที่เป็นอำนาจ ครม. ด้วย


อย่างไรก็ตาม พรบ. ฉบับนี้จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการสำรวจแหล่งปิโตรเลียมที่ไม่คุ้มทุนโดยอาจจะลดค่าภาคหลวงให้โดยยึดบริเวณการสำรวจเป็นหลัก จะพิจารณาให้สูงสุด 90 % ของอัตราจัดเก็บจากปัจจุบันที่ผู้ได้รับสัมปทานก่อนปี 2532 จะคิดค่าภาคหลวง 12.5 % ของมูลค่าการผลิต และผู้ที่ได้รับอนุมัติหลังปี 2532 จะคิดค่าภาคหลวงตามขั้นบันไดอยู่ที่ 5-15 % ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตเป็นต้น


ปัจจุบันไทยมีความสามารถในการผลิตน้ำมันได้เอง 1.2 แสนบาร์เรล/วัน ถ้าปีนี้บริษัทเพิลร์ล ฯ ที่จะผลิตออกมาเพิ่มเติมก็จะมีเพิ่มอีก 15,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งยังไม่รวมกับแหล่งนางนวลที่พบใหม่ ซึ่งเชื่อว่าหลังการให้สัมปทานที่ทยอยออกมา จะทำให้ไทยมีน้ำมันสำรองเพิ่มขึ้น


กรมธุรกิจพลังงาน-ปตท. ฯ

เร่งออกใบรับรองมาตรฐานอู่ เอนจีวี

เมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ในปี 2550 กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) จะให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้พลังงานทดแทน โดยในส่วนของแกสธรรมชาติ (ซีเอนจี) จะออกใบรับรองมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการติดตั้งอุปกรณ์ เอนจีวี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ เนื่องจากปัจจุบันยังเป็นระบบเสรี การเปิดบริการติดตั้งอุปกรณ์ เอนจีวี สามารถดำเนินการได้ ในขณะที่รัฐไม่มีเครื่องมือเข้าไปตรวจสอบอย่างรัดกุม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ปตท. ฯ เริ่มให้ความสำคัญกับมาตรฐานอู่ติดตั้ง เอนจีวี บ้างแล้ว โดยผู้ที่เข้ามาประกอบกิจการนี้ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และปัจจุบันมีอู่ที่ผ่านมาตรฐานของ ปตท. ฯ เพียง 10 กว่ารายเท่านั้น


การกำหนดมาตรฐานของอู่ เอนจีวี จะทำให้ลดปัญหาการถูกหลอก เพราะที่ผ่านมามีผู้ใช้รถยนต์บางรายไปติดตั้งอู่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ราคาถูกก็จริง แต่อุปกรณ์ต่างๆ เป็นของมือสอง ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการระเบิดหลายครั้ง เชื่อว่าหากมีการออกใบรับรองชัดเจน จะทำให้เกิดความมั่นในการติดตั้ง เอนจีวี มากขึ้น


ณัฐชาติ จารุจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดส่งปิโตรเลียม บริษัท ปตท. ฯ เปิดเผยว่า การออกใบรับรองดังกล่าวจะพยายามดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว เพราะรัฐบาลอยู่ในช่วงของการส่งเสริมการใช้ ซีเอนจี อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นควรมีอู่ติดตั้ง เอนจีวี ที่ได้มาตรฐานมารองรับความต้องการให้เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ได้


ทั้งนี้เดิม ปตท. ฯ รับหน้าที่หลักในการส่งเสริมการใช้ ซีเอนจี ซึ่งรวมทั้งการกำหนดมาตรฐานของอู่ที่ติดตั้งที่มีอยู่ในเครือข่าย แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดความไม่เป็นกลางในการพิจารณา ดังนั้นเมื่อทาง ธพ. เข้ามาเป็นตัวกลาง และรับหน้าที่ในการกำกับดูแลโดยตรง น่าจะเกิดความเชื่อมั่นได้ดีขึ้น ซึ่งการออกมาตรฐานอู่ติดตั้ง เอนจีวี จะอยู่บนปัจจัยหลัก 6 เรื่อง คือ ความปลอดภัย อุปกรณ์-ถัง ช่างติดตั้งอุปกรณ์ต้องผ่านการอบรม สถานที่ตั้ง การดูแลลูกค้า และระบบ 5 ส.


ที่ผ่านมามีอู่เอกชนที่ได้มาตรฐานจาก ปตท. ฯ เพียง 15 รายเท่านั้น และยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอีก 109 ราย โดยในจำนวนดังกล่าว 40 ราย กำลังตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งบางแห่งต้องตรวจกันหลายครั้ง เพราะส่วนใหญ่มีปัญหาคู่มือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน โดยจะต้องมีการบริการที่ต่อเนื่องเมื่อลูกค้ามีปัญหากับอุปกรณ์ และจะต้องให้ความรู้กับผู้ใช้รถยนต์อย่างเต็มที่


สำหรับความคืบหน้าการหารือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อขอผ่อนผันให้สามารถเปิดปั๊ม เอนจีวี ขนาดเล็กในเขตเมืองได้นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากขณะนี้มีรถโครงการตุ๊กตุ๊ก เอนจีวี เอื้ออาทร จำนวน 1,700 คัน ออกให้บริการแล้ว อาจจะมีปัญหาในการเติม ซีเอนจี ในเขตนอกเมืองที่ต้องวิ่งระยะไกล จึงอยากให้กรุงเทพมหานครมีข้อสรุปเรื่องนี้โดยเร็ว
------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร formula ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2550
คอลัมน์ ทั่วไป
อัพเดทล่าสุด
3 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
768,000
3.
779,000
5.
5,400,000
6.
9,390,000
8.
2,479,000
9.
19,900,000
10.
32,900,000
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ