-


คาลเท็กซ์ ฯ

เปลี่ยนชื่อ เป็น เชฟรอน ฯ

ราล์ฟ เพอร์รี ประธานกรรมการ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ซึ่งการเปลี่ยนชื่อบริษัทครั้งนี้เป็นโครงการระดับโลก เพื่อรวบรวมธุรกิจของ เชฟรอน ทั่วโลกให้อยู่ภายใต้ชื่อเดียวกัน โดยหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทแม่ จาก เชฟรอน เทกซาโค คอร์พอเรชัน มาเป็น เชฟรอน คอร์พอเรชัน ก่อนหน้านี้


สำหรับการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ จะแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร ตลอดจนความแข็งแกร่ง และความเป็นปึกแผ่นของ เชฟรอน ใน 180 ประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจ อย่างเช่น ประเทศไทย ความสัมพันธ์ภายในองค์กรระหว่างบริษัทในเครือ เชฟรอน ทั้งในส่วนของการกลั่น และการจัดจำหน่าย ก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อบริษัท แต่บแรนด์ คาลเทกซ์ ซึ่งเป็นตราสินค้าปลีกที่แข็งแกร่ง จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทยังคงขยาย และสนับสนุนให้ตราสินค้า คาลเทกซ์ เติบโต ทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และน้ำมันหล่อลื่นตาม ฮาโวลีน และเดโล ต่อไป ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา


ครม.

อนุมัติภาษีสรรพสามิต เอนจีวี

ทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการประหยัดพลังงานที่กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานเสนอ โดยการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้กับรถยนต์นั่งที่มีขนาดไม่เกิน 3,000 ซีซี ที่ติดตั้งเครื่องยนต์เอนจีวีนอกโรงงาน หรือต่างโรงงาน จะได้รับการลดภาษีสรรพสามิตจากร้อยละ 30 เหลือเพียงร้อยละ 22 หรือไม่เกิน 50,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการปรับปรุงไลน์ผลิตรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ เอนจีวี โดยตรง และเมื่อผู้ประกอบการสามารถผลิตรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ เอนจีวี ได้โดยตรงจากโรงงาน หรือไลน์ผลิตจะได้รับการลดภาษีเหลือร้อยละ 20 ตามประกาศของกรมสรรพสามิต


ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง และกระทรวงพลังงาน มั่นใจว่ามาตรการลดภาษีครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาที่จะปรับปรุงไลน์ผลิตรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ เอนจีวี ได้ทันกับความต้องการ เพราะเป็นมาตรการที่เห็นชอบร่วมกันแล้วระหว่างกรมสรรพสามิต กระทรวงพลังงาน และผู้ประกอบการรถยนต์ ซึ่งจากการลดอัตราภาษีในครั้งนี้จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ แต่ก็ถือว่าคุ้มค่า หากสามารถประหยัดพลังงานได้ โดยจะช่วยลดเงินตราต่างประเทศได้และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มาตรการลดภาษีครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงได้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเชื่อว่าคงใช้ระยะเวลาไม่นาน


วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังใช้มาตรการภาษีสรรพสามิตสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ เอนจีวี ในรถยนต์นั่ง และรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ดำเนินการโดยผู้ผลิตรถยนต์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทดแทนให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทดแทนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในการใช้รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์แกสธรรมชาติจากผู้ผลิตโดยตรง


ส่วนการนำมาตรการดังกล่าวมาใช้ คาดว่าจะมีรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นประมาณ 18,000 คัน/ปี จะสามารถลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณปีละ 760 ล้านบาท


ณรงค์ชัย วัฒนเกษม อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ กล่าวว่า การติดตั้งเครื่องยนต์ เอนจีวี ทุกบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสนใจ โดย จีเอม และ โตโยตา จะเป็นรายแรกที่พร้อมผลิต ซึ่ง โตโยตา จะเริ่มผลิตจากรถแทกซีก่อน และหากผู้บริโภคให้การตอบรับที่ดี คาดว่าในอนาคตจะมีรถเครื่องยนต์ เอนจีวี ผลิตเพิ่มขึ้น แต่ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนสถานีบริการ ซีเอนจี ด้วยกว่าจะมีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ เพราะในปัจจุบันถือว่าสถานีบริการยังมีน้อยมาก
------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร formula ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2549
คอลัมน์ ทั่วไป
อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ