"TAQA 2005"


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรเอกชน สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้รถทั่วประเทศ เฟ้นหาสุดยอดรถยนต์และบริการยอดเยี่ยมแห่งปี มอบรางวัล "ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม" หรือ THAILAND AUTOMOTIVE QUALITY AWARD (TAQA) ซึ่งตัดสินโดยเสียงมหาชนอย่างแท้จริง หวังยกระดับมาตรฐานการผลิต และบริการหลังการขาย สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค


รางวัล "ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม" ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ 3 หน่วยงานองค์กรเอกชน ได้แก่ บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด/หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และ บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร "ฟอร์มูลา"/คาร์ สเตริโอ/4WHEELS/ CV&L และรายการโทรทัศน์โลกรถยนต์


ดร. พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า รางวัล "ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม" มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าการผลิต และการบริการของธุรกิจยานยนต์ในไทย แก่ผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ที่มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับจากประชาชนผู้ใช้รถยนต์ภายในประเทศ โดยการพิจารณาจากผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้รถยนต์ทั่วประเทศที่ผ่านการวิจัย วิเคราะห์ผลเที่ยงตรงยุติธรรมมีมาตรฐานสากล


ในปีนี้ บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด ผู้ดำเนินการสำรวจ ได้กำหนดการสุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถจากพื้นที่ 73 จังหวัด ทั่วประเทศ (ยกเว้น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) โดยการพิจารณาเหตุผลหลัก 3 หัวข้อ คือ การซื้อขายรถยนต์ใหม่ การบริการหลังการขาย และความพึงพอใจในคุณภาพรถยนต์ใหม่ จำนวน 7,510 ราย ครอบคลุมรถยนต์ 49 รุ่น 11 ยี่ห้อ ได้แก่ บีเอมดับเบิลยู/เชฟโรเลต์/ฟอร์ด/ฮอนดา/อีซูซุ/เกีย/มาซดา/เมร์เซเดส-เบนซ์/มิตซูบิชิ/นิสสัน และโตโยตา


กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่ใช้รถใหม่ เพื่อประเมินคุณภาพของพนักงานขาย และโชว์รูม ผู้ที่นำรถเข้าไปใช้บริการเพื่อการตรวจเชคและบำรุงรักษา เพื่อประเมินคุณภาพของพนักงานบริการและงานซ่อม ส่วนความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (รถยนต์)สำรวจจากผู้ซื้อรถใหม่ปี 2548 และใช้รถเป็นระยะเวลา 3 เดือน รางวัล "ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม" ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ 3 หน่วยงานองค์กรเอกชน ได้แก่ บริษัท คัสต้อม เอเชีย
จำกัด/หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร "ฟอร์มูลา"/คาร์ สเตริโอ/ 4WHEELS/CV&L และรายการโทรทัศน์โลกรถยนต์


สำหรับผลรางวัล "ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม แห่งปี 2548" ซึ่งมีพิธีประกาศผล และมอบรางวัลโดย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ปรากฏดังนี้


กลุ่มที่ 1 รางวัล "ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม" ด้านการขาย

ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (OUTSTANDING SALES SATISFACTION FOR PASSENGER CAR)

ได้แก่ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (3655)


ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (OUTSTANDING SALES SERVICE SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP)

ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (3657)


กลุ่มที่ 2 รางวัล "ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม" ด้านบริการหลังการขาย

ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (OUTSTANDING AFTER SALES SERVICE SATISFACTION FOR PASSENGER CAR)

ได้แก่ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (3659)


ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน (OUTSTANDING AFTER SALES SERVICE SATISFACTION FOR 1-TON PICKUP)

ได้แก่ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (3662)


กลุ่มที่ 3 รางวัล "ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม" ด้านผลิตภัณฑ์

ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR SMALL PASSENGER CAR)

ได้แก่ TOYOTA SOLUNA VIOS (3664)


ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR LOWER MEDIUM SMALL PASSENGER CAR)

ได้แก่ BMW 3-SERIES (3666)


ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางใหญ่ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR UPPER MEDIUM PASSENGER CAR)

ได้แก่ TOYOTA CAMRY (3668)


ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR MPV/SUV)

ได้แก่ TOYOTA FORTUNER (3675)


ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แบบ 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR 1 TON PICKUP 2 DOOR /2WD)

ได้แก่ ISUZU D-MAX (3670)


ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แบบ 2 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR 1 TON PICKUP 2 DOOR/4WD)

ได้แก่ TOYOTA HILUX VIGO (3672)


ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู (OUTSTANDING INITIAL QUALITY SATISFACTION FOR 1 TON PICKUP 4 DOOR)

ได้แก่ TOYOTA HILUX VIGO (3674)


จอห์น ฟิงค์ รองประธานอาวุโส ฟอร์ด ประเทศไทย (รูปอยู่ใน MAC/FOR/200602/01(1))


"ฟอร์ด ประเทศไทยรู้สึกยินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมอันทรงเกียรติถึง 3 รางวัล ซึ่งทำการสำรวจข้อมูล โดย 4 หน่วยงานหลัก คือ สถาบันเพิ่มผลผลิต บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด บริษัท สื่อสากล จำกัด และกลุ่มหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ในโอกาสนี้บริษัท ฯ ขอขอบคุณลูกค้าของเราที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการของ ฟอร์ด และขอขอบคุณผู้จำหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศ ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างดียิ่งในการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ไปสู่ลูกค้าชาวไทยเป็นอย่างดีตลอดมา


รางวัลแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่ ฟอร์ด ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องการบริการ ทั้งในด้านการขายและการดูแลลูกค้าหลังการขาย รวมถึงด้านผลิตภัณฑ์ ที่ ฟอร์ด เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมยานยนต์ตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินการมาในประเทศไทย เริ่มจากการแนะนำ ฟอร์ด เรนเจอร์ พิคอัพนิรภัยรุ่นแรกที่ปฏิวัติตลาดรถพิคอัพไทยในด้านมาตรฐานความปลอดภัย และความสะดวกสบาย รวมทั้งเป็นผู้แนะนำเทคโนโลยี แคบเปิดได้ หรือ "โอเพนแคบ" เป็นรายแรก นอกจากนี้ ฟอร์ด ยังได้นำเสนอยานยนต์หลากหลายประเภทที่สามารถสนองทุกความต้องการของลูกค้าของเรา


ในด้านการขายและบริการหลังการขายนั้น ฟอร์ด ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เราได้มีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเราได้นำแนวคิด "BRAND@RETAIL" ซึ่งเป็นคอนเซพท์ที่ ฟอร์ด ทั่วโลกใช้ในการตกแต่งโชว์รูม และการให้บริการที่โชว์รูม เพื่อให้ลูกค้าทุกรายได้สัมผัสกับความเป็นแบรนด์ ฟอร์ด ในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ รวมทั้งได้นำ BLUE OVAL CERTIFIED มาใช้เพื่อรักษามาตรฐานในการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศ ฟอร์ด ได้เริ่มนำแนวคิดทั้ง 2 มาใช้ประมาณ 2 ปีมาแล้ว รางวัลที่ได้รับในวันนี้ จึงสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความสำเร็จของเราในการมุ่งมั่นพัฒนาบริการมาโดยตลอด


ฟอร์ด จะยังคงพัฒนาและนำเสนอยานยนต์คุณภาพระดับโลก ไปสู่ลูกค้าชาวไทยอย่างไม่หยุดยั้ง และให้คำมั่นว่าลูกค้าของเราจะได้รับบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ของฟอร์ด ทั่วโลกที่ว่าเรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ "ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ธุรกิจที่แข็งแกร่ง และโลกที่น่าอยู่กว่าเดิม"


วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (1958)


"บริษัทรู้สึกภูมิใจอย่างมากกับรางวัลที่ได้รับ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพรถยนต์อย่างต่อเนื่อง เป็นผลทำให้ลูกค้ามองเห็นถึงคุณภาพของสินค้า


ส่วนการจัดงานแจกรางวัลครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นวงการรถยนต์ให้พัฒนาคุณภาพ ราคา การบริการ โดยการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค


บริษัท ฯ ภูมิใจกับการทำงานที่ผ่านมา ที่ลูกค้าให้การยอมรับ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องทำต่อไป คือ ทำอย่างไรให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้นไปอีก นั่นคือต้องมองถึงคุณภาพ"


อาร์ ฮาซูโอะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (3711)


"รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะนโยบายหลัก คือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และเมื่อลูกค้าซื้อรถของเราไปแล้วก็อยากให้ใช้ด้วยความพอใจสูงสุด นั่นคือ การให้บริการที่ดีที่สุดด้วย


สำหรับการได้รับรางวัลแสดงให้เห็นว่าบริษัทบรรลุจุดประสงค์ที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้


รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีความหมาย เพราะว่ามีหลายสถาบันร่วมกันจัดทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยโดยรวม และสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย


สิ่งที่ อีซูซุ ได้รับ คือ เราสามารถสื่อสารให้ลูกค้าทราบว่า อีซูซุ ไม่เพียงแต่ผลิตรถที่มีคุณภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ยังให้บริการด้านการด้านขายสูงสุดอันมีผลจากรางวัลที่ได้รับ คือ "ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม" ด้านการขาย ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และการบริการหลังการขาย ซึ่งเราจะสื่อสารไปยังลูกค้าให้รับทราบถึงความสำเร็จของ อีซูซุ ครั้งนี้


ฮันส์ คโรเอพเพลท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (3715-3719)


"รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ ซีรีส์ 3 ได้รับรางวัล "ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม" ด้านผลิตภัณฑ์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดกลางเล็ก เพราะถือว่าการจัดประกาศรางวัล TAQA เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจากลูกค้าผู้ใช้สินค้าจริงๆ


TAQA เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ซึ่ง บีเอมดับเบิลยู จะพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การขาย การบริการทางเทคนิค รวมถึงการดูแลลูกค้าในทุกๆ ขั้นตอน"
------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร formula ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2549
คอลัมน์ พิเศษ
อัพเดทล่าสุด
24 Oct 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
7.9 ล้าน
2.
9.5-14.0 ล้าน
3.
3.7-4.9 ล้าน
4.
6.1-8.3 แสน
5.
0.7-1.0 ล้าน
6.
6.5-7.0 แสน
7.
1.2-1.6 ล้าน
8.
4.9-6.2 แสน
9.
5.2 ล้าน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ