-


กชช.

เปิดเสรีเอธานอล

ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะ กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ (กชช.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้เสนอให้ทำการเปิดเสรีการผลิตเอธานอล ซึ่งหลักการคงจะเปิดเสรีการผลิตเพิ่มแต่มิได้หมายถึงจะเปิดหมดทุกด้าน ต้องดูพื้นที่ตั้งก่อนว่าจะเป็นที่ใด เพราะหากไปอยู่ที่เดียวกับแหล่งเดิมก็จะเกิดปัญหาในเรื่องวัตถุดิบ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันก็จะมีการเปิดรอบใหม่เพื่อให้รายเก่าที่ได้รับอนุญาตแต่ทำไม่ได้จริงต้องหลีกทางให้รายใหม่


ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตเอธานอล 24 ราย รวมกำลังการผลิตประมาณ 4.7 ล้านลิตร/วัน มีการผลิตจริงเพียงรายเดียวคือ บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด การผลิตประมาณ 200,000 ลิตร/วัน ขณะที่ พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล ฯ และไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ ฯ ได้หยุดการผลิต เพราะติดปัญหาความคุ้มทุนและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ส่วนบริษัท ไทยง้วนเอทานอล จำกัด จะผลิตได้ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพราะต้องรอผลผลิตมันสำปะหลังฤดูใหม่ ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงต้องขอหลักการนำเข้าเอธานอลเพิ่มอีก เนื่องจากภายในประเทศไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ


กระทรวงพลังงาน

เพิ่มจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน

วิเศษ จูภิบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเพดานการจัดเก็บเงินจากการขายปลีกน้ำมันทั้งเบนซิน และดีเซล เพิ่มอีกลิตรละ 1 บาท เดิมเก็บลิตรละ 1.50 บาท เป็น 2.50 บาท โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดเก็บได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงเอื้อให้เก็บเงินเข้ากองทุน ฯ ได้ โดยจะมีกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันในตลาด


เมตตา บันเทิงสุข ผู้อำนวยการ สนพ. กล่าวว่า การจัดเก็บเงินที่เพิ่มขึ้นอีก 1 บาท ของดีเซล เพื่อนำมาสำรองไว้ชดเชยภาษีสรรพสามิตที่ใช้ตรึงราคาดีเซลก่อนหน้านี้ที่ลิตรละ 1 บาท แต่จะเรียกเก็บคืน 2 งวด เริ่มวันที่ 1ธค. นี้ 50 สตางค์/ลิตร และ 1 เมย. 49 อีก 50 สตางค์/ลิตร เมื่อเรียกเก็บเงินดังกล่าวทั้ง 2 ระยะ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาดีเซลในตลาด


ในส่วนของเบนซินได้นำส่งกองทุน ฯ เพราะก่อนหน้านี้ได้ใช้เงินรักษาส่วนต่างระหว่างราคาเบนซิน 95 และแกสโซฮอลให้มีส่วนต่างที่ลิตรละ 1.50 บาท แต่ที่ผ่านมาราคาเบนซินลดลง แต่ราคาเอธานอลไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง เพราะเป็นไปตามกลไกตลาด และอุตสาหกรรมใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น มีผู้ประกอบการจำนวนน้อย และการแข่งขันยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และกบง.ได้มอบหมายให้ สนพ. และกระทรวงพาณิชย์ ไปศึกษาต้นทุนการผลิตเอธานอลที่แท้จริง และจะได้กำหนดโครงสร้างราคาออกมา คาดว่าจะต้องศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเลิกขายเบนซิน 95 ในวันที่ 31 ธค. 49 พร้อมทั้งจะเสนอให้เปิดเสรีโรงงานผลิตเอธานอลต่อไป


การขยายเพดานจัดเก็บเงินเข้ากองทุน ฯ ในช่วงนี้ถือว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุด เพราะราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซล มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ดังนั้นจะเริ่มเรียกเงินเข้ากองทุน ฯ ได้โดยราคาขายปลีกไม่ต้องปรับขึ้น หากไปเรียกเก็บดีเซลประมาณ ธค. อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนและทำให้ผู้ผลิตสินค้าอ้างเพื่อขอปรับราคาสินค้าได้ เพราะราคาดีเซลปลายปีคาดว่าจะขยับราคาขึ้นเป็นปกติอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้ได้เก็บเงินเบนซินเข้ากองทุนไปแล้วลิตรละ 1.80 บาท ส่วนดีเซล 1.50 บาท


กระทรวงพลังงาน

ติดตั้งอุปกรณ์การใช้แกสธรรมชาติ

เชิดพงษ์ สิริวิชช์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการโครงการติดตั้งอุปกรณ์การใช้แกสธรรมชาติในรถยนต์ หรือ ซีเอนจี ในรถยนต์ราชการ โดยล่าสุดได้รายงานมายังกระทรวงพลังงานว่า จะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ ซีเอนจี ในรถยนต์ส่วนราชการ จากการใช้งานราชการ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็น ซีเอนจี ได้ทั้งสิ้น 1,668 คัน และจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนเมย. 49


โดยแบ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 324 คัน และจากหน่ายงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสังกัดราชการอื่นๆ จำนวน 1,344 คัน


ทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงาน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะวางแผนการติดตั้ง ประสานงาน ติดตามการดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ ซีเอนจี และการจัดฝึกอบรมผู้ติดตั้งอุปกรณ์ ซีเอนจี
------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร formula ฉบับเดือน มกราคม ปี 2549
คอลัมน์ ทั่วไป
อัพเดทล่าสุด
10 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
2.8 ล้าน
2.
0.9-1.1 ล้าน
3.
0.8-1.0 ล้าน
4.
1.2-1.6 ล้าน
5.
0.7-1.0 ล้าน
6.
7.7 แสน
7.
5.8-8.9 ล้าน
8.
5.4-8.5 ล้าน
9.
9.3 ล้าน
10.
0.9-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ