ป้ายทะเบียน


อันว่า ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นป้ายทะเบียนที่ใช้ในกรุงเทพมหานครหรือในต่างจังหวัด ที่เป็นที่นิยมและอยากที่จะได้มาครอบครองเป็นยิ่งนัก ก็คือเลขทะเบียนป้ายที่ได้ชื่อว่าเป็น "เลขสวย"


เลขสวยสุดยอดก็ต้องเป็นเลขที่เหมือนกันหมดทั้ง 4 ตัว และจะยิ่งสวยหนักเข้าไปอีกก็ต้องเป็นเลขที่ยึดถือกันว่าเป็นเลขที่เป็นมงคล โดยเฉพาะเช่น 9999


4 ตัวเหมือนอย่างอื่นก็สวยลดหลั่นกันลงมา อย่าง 1111 หรือ 3333 ยกเว้น 6666 หรือ 4444 ที่ไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมเท่าไรนัก


นอกจากเลข 4 ตัวเหมือนกันแล้ว เลขสวยพอสันฐานประมาณก็ยังมี เลขคู่เหมือนอย่าง 1199 หรือ 1919 หรือเลข 4 ตัวเรียงลำดับเช่น 1234 และแม้แต่ถ้าเป็นเลขตัวเดียวโดด อย่าง 1 หรือ 9 ก็พอใช้ได้อยู่เหมือนกัน


ส่วนตัวอักษรบ่งบอกถึงหมวดนั้น ไม่ค่อยจะเกี่ยงกันมากนัก ยกเว้นแต่หมวดอักษร ที่ระบุว่า "จน" หรือ "คอ" หรือ "คว" ที่หลีกเลี่ยงได้เป็นต้องขอหลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อน ไม่มีใครอยากได้


แต่ก่อนร่อนชะไร เลขทะเบียนสวยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะถูกครอบครองเอาไปใช้จนหมดสิ้นโดยบุคคลที่อยู่ในสถานะ "อภิสิทธิ์ชน"


ได้มาครอบครองด้วยการใช้บารมีอำนาจทั้งในฐานะนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่และข้าราชการชั้นสูงที่มากด้วยบุญบารมีและได้มาด้วยอำนาจเงินอันมหาศาลของนักธุรกิจที่สามารถเนรมิตในทุกสิ่งที่ต้องการได้


การได้มาซึ่งการครอบครองเลขทะเบียนสวยด้วยวิธีการเหล่านี้ย่อมจะไม่มีการเปิดเผยที่มาและที่ไปให้ได้รับรู้กันอย่างสิ้นเชิง ถ้าเปิดเผยก็จะสูญเสียความเป็น "อภิสิทธิ์ชน" ลงอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะประพฤติปฏิบัติกัน


และแล้วก็มาถึงยุคที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ชื่อ นิกร จำนง มากำกับดูแลกรมการขนส่งทางบกซึ่งมีหน้าที่ทางด้านการออกป้ายทะเบียนรถยนต์โดยตรง ท่านมีไอเดียและแนวทางในการปฏิบัติในการออกป้ายทะเบียนรถประเภท "เลขสวย" อย่างมีบูรณาการ น่านับถือเป็นอย่างยิ่ง


ไหนๆ ก็มีคนอยากที่จะได้เป็นเจ้าของเลขทะเบียนสวยกันนัก อยากได้จนต้องใช้ความเป็น "อภิสิทธิ์ชน" เพื่อให้ได้มาและยังเป็นบ่อเกิดของการแสวงหาผลประโยชน์พิเศษที่เรียกว่า การกินนอกกินใน ในวงราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกป้ายทะเบียนรถด้วย


เพื่อขจัดความเป็น "อภิสิทธิ์ชน" ให้หมดไปและตัดวงจรของการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรม ให้หมดไปจากแวดวงราชการในหน่วยงานนี้


จึงได้จัดให้มีการเปิดประมูลให้ราคาป้ายเลขสวยกันอย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนให้ได้รับรู้กัน ใครให้ราคาป้ายเลขสวยสูงสุดย่อมจะได้สิทธิครอบครองป้ายไปอย่างโปร่งใส และยังจะได้เงินทองก้อนโตจากการประมูลเข้าพกเข้าห่อของรัฐแทนที่จะเข้ากระเป๋าเป็นส่วนบุคคลอย่างที่เคยเป็นมาในครั้งก่อนๆ ด้วย


จากการเปิดประมูลป้ายเลขสวย ปรากฏว่า ป้ายทะเบียนรถกรุงเทพมหานครเลขทะเบียน "ษง 9999" ตกเป็นของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้ราคาถึง 4 ล้านบาท และป้ายทะเบียนเลขสวย "3333" จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจำไม่ได้ว่ามีหมวดอักษรว่าอะไร ตกเป็นของนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรีในราคาค่าป้าย 3 ล้านบาท ยังมีเลขสวยอีกหลายเลขที่ได้รับการประมูลไปด้วยราคาที่สูงมากแต่ก็ไม่สูงไปกว่าราคาของรัฐมนตรี 2 ท่านนี้


เมื่อไม่ช้าไม่นานมานี่เอง ได้มีพิธีกรรมส่งมอบป้ายทะเบียน "ษง 9999" ให้แก่เจ้าของป้ายที่ประมูลได้คือรัฐมนตรีสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นพิธีการที่เอิกเกริกใหญ่โตออกข่าวทางโทรทัศน์กันให้ได้รู้ได้เห็นกันถ้วนทั่ว


งานนี้ยิ่งใหญ่และสมเกียรติ เพราะมีทั้งรัฐมนตรีช่วย นิกร จำนง และอธิบดีกรมการขนส่งทางบกมาเป็นผู้ส่งมอบป้ายและยังกุลีกุจอลงมือติดป้ายทะเบียนรถให้กับรถเบนซ์สปอร์ทคันหรูราคาหลาย 10 ล้านบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยตนเอง


นอกจากความพิเศษของป้ายทะเบียนที่มีเลขสวย 9999 แล้ว ยังมีความพิเศษนอกเหนือกว่านั้นอีก


ป้ายทะเบียนชุดนี้ ยังออกแบบเป็นพิเศษโดยที่พื้นสีของป้ายยังเป็นภาพวาดอันสวยสดงดงามเป็นภาพพระปรางค์วัดอรุณและมีภาพเรือสุพรรณหงษ์ลอยเด่นเห็นชัดบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นกรุงเทพมหานครอีกด้วย


ป้ายทะเบียนพิเศษที่มีการมอบหมายให้ใช้นี้ น่าจะมีนัยพิเศษนอกเหนือจากนั้น


เป็นที่รับรู้กันว่า ป้ายทะเบียนรถยนต์นั้นถูกกำหนดรูปแบบตัวอักษร ตัวเลข และสีสันรวมทั้งขนาด โดยกฎกระทรวงหรือพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายรองรับความถูกต้องของแท้ของจริง สำหรับป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนั้น นอกจากจะมีขนาดความกว้างยาวตามที่กำหนดแล้ว พื้นสีของป้ายจะต้องเป็นสีขาวและตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เท่านั้น ถ้าผิดเพี้ยนไปจากนี้ถือเสียว่าเป็นป้ายที่ไม่ถูกต้องและผิดต่อกฎหมาย


แต่ป้ายทะเบียนที่มอบให้แก่รัฐมนตรี พื้นสีของป้ายไม่ใช่สีขาว แต่เป็นสีสันภาพวาดเป็นแบคกราวน์ด


ถามว่า ป้ายนี้เป็นป้ายที่ไม่ถูกต้องผิดต่อกฎหมายหรือไม่ ?


และถ้าเป็นป้ายทะเบียนที่นำมาใช้โดยผิดกฎหมาย ผู้ใช้จะถูกดำเนินคดีเมื่อมีการใช้หรือไม่ ?


ถ้ามีคำตอบว่า ป้ายทะเบียนนี้ถูกต้องเพราะออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก และมีระดับรัฐมนตรีเป็นผู้ส่งมอบ อยากจะรู้ต่อไปด้วยว่า มีการออกกฎกระทรวงหรือพระราชบัญญัติฉบับใดรองรับความถูกต้องของป้ายอันนี้


และถ้าจะมีการยืนยันกันว่า ป้ายทะเบียนชุดนี้ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถที่จะใช้ได้จะด้วยการอ้างอิงอะไรก็ตามแต่ ต่อไปในวันข้างหน้าถ้ามีคนอื่นๆ อยากจะระบายสีพื้นป้ายของตัวเองเป็นรูปอะไรต่อมิอะไรตามที่อยากจะทำ จะทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ ?


หรือว่า ป้ายทะเบียนแบบนี้สามารถใช้ได้เฉพาะ "อภิชน" เท่านั้น
------------------------------
เรื่องโดย : "หลวงเลียบเมือง"
ภาพโดย : -
นิตยสาร formula ฉบับเดือน มกราคม ปี 2548
คอลัมน์ ทั่วไป
อัพเดทล่าสุด
28 Nov 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
2.6-3.8 ล้าน
2.
11.5-15.8 ล้าน
3.
3.4 ล้าน
4.
5.9-7.4 แสน
5.
5.7-8.3 แสน
6.
6.0-6.4 แสน
7.
1.9-2.1 ล้าน
8.
4.4-4.9 ล้าน
9.
2.3 ล้าน
10.
2.0-2.3 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ