สนทนาธุรกิจ บดินทร์ บุญวิสุทธิ์


ตลาดรถยนต์เมืองไทย นอกจากต้องแข่งกันเองระหว่างบแรนด์แล้ว ยังต้องแข่งกับบแรนด์เดียวกันอีก สำหรับ โตโยตา ผู้นำตลาดที่ถือว่ามีตัวแทนจำหน่ายมากที่สุด ต่างต้องนำยุทธศาสตร์เพื่อแข่งขันสร้างยอดขายกันอย่างดุเดือน "ฟอร์มูลา" สัมภาษณ์ บดินทร์ บุญวิสุทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้ามหานคร จำกัด


ฟอร์มูลา : โตโยต้ามหานคร ฯ ก่อตั้งเมื่อไร ?


บดินทร์ : เมื่อปี 2493 โดย สุกิจ บุญวิสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งได้เริ่มปูพื้นฐานด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่าย โตโยตา จังหวัดสระบุรี ซึ่งในอดีตการซื้อรถไม่มีไฟแนนศ์ คนขายต้องปล่อยกู้เอง ซึ่งก็มีลูกค้าผ่อนไม่ไหว คุณปู่ก็จะให้ยืมรถไปใช้ และให้ยืมเงิน เพื่อไปทำธุรกิจ สิ่งนี้ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และส่งผลให้เป็นลูกค้าของบริษัท ฯ จนถึงปัจจุบัน


ต่อมาในปี 2522 บุญเลิศ บุญวิสุทธิ์ ก่อตั้ง โตโยต้ามหานคร ฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่งในขณะนั้น ตัวแทนจำหน่ายแต่ละแห่ง จะได้รับแต่งตั้งให้จำหน่ายรถแต่ละรุ่นต่างกัน โตโยต้ามหานคร ฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย โคโรลลา ซึ่งหลังจากได้เป็นตัวแทนจำหน่าย ปีต่อมาคือ 2523 ทำให้ โตโยตา มียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย และบริษัท ฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย โตโยตา มาตลอดจนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 33


ฟอร์มูลา : ปัจจุบัน โตโยต้ามหานคร ฯ มีกี่สาขา ?


บดินทร์ : โตโยต้ามหานคร ฯ ดำเนินธุรกิจโดย 4-5 บริษัท ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มครอบครัวของผม ที่จังหวัดมุกดาหาร รวมแล้วจะมีอยู่มากกว่า 20 โชว์รูม โดยยึดหลักการทำงานด้วยปรัชญาที่ว่า ต้องซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าทุกท่านดุจญาติมิตร


นอกจากนี้ นโยบายหลักของบริษัท ฯ คือ ลูกค้าคือ คนสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท ฯ ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเน้นการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า เน้นถึงประสิทธิภาพและคุณภาพที่ลูกค้าจะได้รับ ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาที่ยึดมั่น มาจนถึงปัจจุบัน


ฟอร์มูลา : คุณเริ่มเข้ามาดูแลเมื่อไร ?


บดินทร์ : ผมเริ่มต้นทำงานตั้งแต่เป็นนักเรียน เหมือนเป็นเด็กฝึกงาน ที่ผ่านมาแล้วในหลายแผนก ไม่ว่าจะเป็น เด็กล้างรถ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และการขาย ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บประสบการณ์ที่ดีมาก หลังจากเรียนจบ ก็ได้ทำงาน ช่วงนั้นมีอยู่ 9 สาขา จนถึงปัจจุบันมี 13 สาขา


พอเรียนจบ ได้ทำงานที่ โตโยตา สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นกลับมาที่ประเทศไทย ก็ได้นำประสบการณ์และความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยสิ่งแรกที่ได้นำมาใช้ คือ พัฒนาแต่ละสาขาให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพราะผมมองว่าการบริหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้จัดการแต่ละสาขา แต่จะต้องไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการนำระบบการรับรองมาตรฐานต่างๆ มาใช้ เช่น ISO 9001:2008 และ ISO14000:2004 รวมถึงมาตรฐานการบริการ ต่อมาก็มีการจัดระบบฝึกอบรมในทุกตำแหน่งงาน และเพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัว ได้ทำเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กร เพราะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว จะส่งผลให้งานประสบความสำเร็จด้วยความรวดเร็วเช่นกัน โดยทำให้การสื่อสารทั้งหมดเสมือนอยู่ในที่เดียวกัน


นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องการบริการพิเศษ ที่มีการจัดพโรโมชันให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ เช่น การร่วมกับบัตรเครดิทต่างๆ โดยลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าบริการ ด้วยบัตรเครดิท 0 % นาน 10 เดือน โครงการ TM HERO โครงการที่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าอบอุ่นใจในการขับขี่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น น้ำมันหมด แบทเตอรีหมด ยางรั่ว จะมีบริการช่วยเหลือแบบวีไอพี ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จนถึงปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 200,000 ราย ดังคอนเซพท์ที่ว่า โตโยต้ามหานคร ใกล้ไกล เราใกล้คุณ


ฟอร์มูลา : ปัจจุบันการแข่งขันของ โตโยตา เป็นอย่างไร ?


บดินทร์ : ปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีจำนวนดีเลอร์มากขึ้น จากเดิมมี 9 ราย และเพิ่มเป็น 13 ราย รวมโชว์รูมและศูนย์บริการในกรุงเทพ ฯ 12 0 สาขา และยังมีบแรนด์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งผมมองว่า โชว์รูมรถยนต์ในกรุงเทพ ฯ มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ซึ่งเทียบแล้วจะมีน้อยกว่าจำนวนร้าน 7-11 เท่านั้น เพราะฉะนั้นสินค้าเหมือนกัน ความแตกต่างก็จะเหลือแค่การบริการ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการลงทุนของบริษัท ฯ จะเน้นที่ระบบไอที เครือข่าย การให้บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น


ฟอร์มูลา : มีแผนการลงทุนเพิ่มในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร ?


บดินทร์ : การลงทุนจะเน้นเรื่องของคุณภาพการบริการ เน้นที่การเพิ่มศักยภาพการบริการ อีกส่วนหนึ่งคือ มุ้งเน้นการตอบแทนสังคม เพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้า


นอกจากนี้จะเน้นเรื่องการลงทุน โตโยตา ชัวร์ เป็นการการันตีให้ลูกค้าได้ใช้รถที่ดี และกลับมาใช้บริการกับบริษัท ฯ


ฟอร์มูลา : กิจกรรมเพื่อสังคมมีอะไรบ้าง ?


บดินทร์ : กิจกรรมปัจจุบันเน้นที่การช่วยเหลือภาวะเรือนกระจก อยากให้กรุงเทพ ฯ มีสีเขียวเพิ่มมากขึ้น โดยปีที่แล้วร่วมกับกรุงเทพมหานคร บริจาคเงิน 30 ล้านบาท จัดคูปองแจกให้แก่รถที่มีเขม่าดำ มาตรวจเชคฟรี เพื่อให้รถมีเขม่าดำน้อยลง ปลูกต้นไม้ 30,000 ต้น โดยปีนี้มีกิจกรรม 30 ปี ร่วมพิทักษ์โลก ลดโลกร้อน กับ โตโยต้ามหานคร ฯนอกจากนี้ก็มีโครงการเกี่ยวกับการศึกษา เป็นต้น


ฟอร์มูลา : ปีที่แล้วมียอดขายเท่าไร และปีนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไร ?


บดินทร์ : 7,000 คัน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 8,500 คัน แต่เนื่องจากปีที่แล้วเกิดวิกฤตหลายด้าน จึงไม่ได้ตามเป้า ส่วนปีนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น น่าจะมียอดขายถึง 11,000 คัน
------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ nussara@autoinfo.co.th
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
นิตยสาร formula ฉบับเดือน กันยายน ปี 2555
คอลัมน์ พิเศษ
อัพเดทล่าสุด
13 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.3-1.7 ล้าน
2.
2.8 ล้าน
3.
0.9-1.1 ล้าน
4.
0.8-1.0 ล้าน
5.
1.2-1.6 ล้าน
6.
0.7-1.0 ล้าน
7.
7.7 แสน
8.
5.8-8.9 ล้าน
9.
5.4-8.5 ล้าน
10.
9.3 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ