ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท !?


เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ใหม่ เริ่มใช้ไปแล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 ตามที่ได้เรียนให้ท่านผู้อ่านทราบบ้างในฉบับที่แล้ว แต่เนื่องจากเป็นของใหม่ ก็เลยทำให้ประชาชนยังเกิดอาการสับสนวุ่นวายพอสมควร มีการสอบถามกันวุ่นทั้งทางโทรศัพท์ ทางกระดานถาม/ตอบของเวบ คปภ. และโดยเฉพาะทาง อี-เมล์ เป็นจดหมายเวียนที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว


ตัวอย่าง อี-เมล์ ที่มีผู้เขียนสอบถามมา เช่น

To: "Krichkamol N."

Date: Thursday, December 25, 2008, 1:16 AM

“ จริงหรือเปล่าครับ ช่วยแจ้งกลับด่วนด้วย ” (จาก ถาวร)


Subject: ประกาศจากกรมประกันภัย

เริ่มจากวันที่ 1 มค. 52 นี้ ถ้ามีการเคลมประกันรถยนต์ชั้น 1 ทุกบริษัทประกันเลยไม่ว่าจะสเกิร์ท ฝากระโปรง กันชน ฯลฯ โดยไม่มีคู่กรณี (ชนหมา ชนฟุตบาท ชนต้นไม้ ตกคู) เจ้าของรถต้องเสีย 1,000 บาท/ชิ้นส่วนที่เคลม


นั่นหมายถึง...ถ้าเคลม 10 ชิ้นก็เสีย หมื่นบาท รายละเอียด 100 % ถามกับฝ่ายเคลมบริษัทที่ท่านทำประกันเองนะครับ


ซึ่งผู้เขียนได้ตอบไป ดังนี้


Subject: Re : ประกาศจากกรมประกันภัย

To: คุณถาวร

เป็นความจริงในบางส่วนเท่านั้น

คือ เป็นข้อเสนอของสมาคมประกันวินาศภัย (กลุ่มบริษัทผู้รับประกันภัย) ต้องการเช่นนั้น แต่ คปภ.(คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) ไม่เห็นด้วย สรุปสุดท้าย ที่เป็นประกาศใช้ตามคำสั่งนายทะเบียน โดยย่อๆ คือ


1. เมื่อจะทำประกันภัยรถยนต์ต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันให้ครบก่อน (โดยมีหลักฐานการจ่ายหรือโอน) แก่บริษัท หรือตัวแทนประกันภัยของบริษัท บริษัทจึงจะออกเอกสารกรมธรรม์คุ้มครองให้ และจัดส่งให้ภายใน 15 วัน (ระหว่างนั้นใบรับเงินที่ออกโดยตัวแทนตามแบบฟอร์มของกฎหมาย หรือหลักฐานการโอนเงินถือเป็นหลักประกันว่ามีการคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้ว ใช้เคลมประกันได้
ถ้าเกิดอุบัติเหตุ)

2. ลดค่าความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองลงจาก 2,000 บาท เหลือ 1,000 บาท กรณีชนแล้วไม่สามารถแจ้งคู่กรณี (รถคันอื่น) ได้ หรือถูกชนแล้วหนีไป หรือจอดไว้ไม่รู้ใครชน


3. เพิ่มความเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท/ครั้ง ให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนรับผิดชอบเองด้วยทุกครั้ง กรณีที่มีการเคลมแล้วความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากการชน หรือคว่ำ


เช่น กรณีที่มีรอยขีดข่วน เล็กๆ น้อยๆ ถูกกลั่นแกล้ง (ถูกขูด ถูกข่วน ถูกขีด ถูกเตะ ถูกถีบ เอาน้ำมันเบรคลาด น้ำกรดสาด หนังกระติกยิงใส่) รอยหมากัด หมาตะกุย แมวตะกาย กิ่งไม้ หรือก้อนหินหล่นใส่ หรือกระเด็นมาโดน วิ่งตกหลุม ตกร่อง ทำให้ช่วงล่างเสีย (ไม่ได้ชนหรือคว่ำ) หรือ ถูกน้ำท่วม อะไรทำนองนี้ เป็นต้น ต้องเสีย 1,000 แรกก่อนทุกครั้งที่เคลม


แต่หากไปชนหมา ชนเสา ชนกำแพง ชนฟุตบาท หรือพลิกคว่ำลงคูลงข้างทาง ที่เห็นชัดเจน ชัดแจ้ง ว่าเป็นการชน หรือคว่ำ ไม่ต้องเสีย 1,000 แรก แต่อย่างใด


ในทางปฏิบัติเบื้องต้น บริษัทประกันอาจจะอนุโลมให้ครั้งแรกที่เคลม และแจ้งให้ทราบว่าครั้งต่อไปต้องเสีย 1,000 บาท ทุกครั้งที่เคลม โดยมิใช่เกิดจากการชน หรือคว่ำ


เริ่มใช้กับกรมธรรม์ที่คุ้มครอง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป (ส่วนกรมธรรม์เดิมยังใช้เงื่อนไขเดิมไปก่อนจนกว่าจะหมดอายุ)


หมายเหตุ : ยังมีส่วนอื่นที่ถูกแก้ไข รวม 15 ข้อ ที่ถูกประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยนายทะเบียน


มีโอกาสจะได้นำมาให้เป็นความรู้เพิ่มเติมอีกนะครับ


ทางด้านของ คปภ. โดย นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกแถลงการณ์ด่วนเพื่อย้ำเตือนประชาชน ได้เกิดความเข้าใจ และลดความวิตกกังวลลง จากข่าวที่สร้างความสับสน ดังนี้


1. คปภ. ปรับปรุงเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552

สำนักงาน คปภ. มีคำสั่งนายทะเบียนปรับปรุงเงื่อนไขความคุ้มครองความเสียหายของ ตัวรถยนต์ที่ทำประกันภัย ให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (DEDUCTIBLE) ลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้ 2,000 เป็น 1,000 บาท ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง เมื่อรถยนต์ที่ทำประกันภัย ได้รับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชน หรือคว่ำ และในกรณีเกิดความเสียหายจากการชน แต่ไม่สามารถระบุคู่กรณีให้บริษัททราบได้ โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป


การปรับปรุงเงื่อนไขความคุ้มครองดังกล่าว รถยนต์ที่ทำประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นได้รับความเสียหาย โดยผู้เอาประกันภัยไม่ทราบคู่กรณี หรือไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของรถคู่กรณีได้ ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมรถเองจำนวน 1,000 บาท และกรณีรอยขีดข่วนต่างๆ ที่ไม่ได้เกิดความเสียหายจากการชนหรือคว่ำ ก็มีการเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง 1,000 บาท ด้วยเช่นกัน


“สำหรับความเสียหายจากการชนเสา รั้วบ้าน สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ ที่สามารถระบุได้ชัดเจน ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเองแต่อย่างใด”


นอกจากนั้น นางจันทรา ฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองนั้น เงื่อนไขกรมธรรม์ ฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจนให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง ฉะนั้น หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งเดียว แต่มีอุปกรณ์หลายชิ้นได้รับความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยก็รับผิดชอบค่าซ่อมเพียง 1,000 บาทเท่านั้น และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และสามารถลดข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้น สำนักงาน คปภ. ได้เร่งรัดให้มีการออกคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยเร็วต่อไป


2. คปภ. เตือนประชาชน เรียกหลักฐานการจ่ายเงินเมื่อชำระเบี้ยประกันภัย

หากชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยให้กับตัวแทนหรือนายหน้า ตัวแทนหรือนายหน้านั้น ก็มีหน้าที่ต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันภัยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันภัย


นางจันทรา บูรณฤกษ์ กล่าวต่อไปอีกว่า ในการกำกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย หากผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย มีโทษตั้งแต่ปรับ หรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่น ในกรณีที่ตัวแทนประกันภัย
ไม่แสดงใบอนุญาตหรือไม่ออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท หรือกรณีนายหน้าประกันภัยไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


หากประชาชนผู้ใดพบเห็นการกระทำของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186 สำนักงาน คปภ. ภาค ทั้ง 5 ภาค หรือสำนักงาน คปภ. จังหวัด ได้ทันที เพื่อสำนักงาน คปภ. จะได้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อไป
------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล formula@autoinfo.co.th
นิตยสาร formula ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2552
คอลัมน์ ทั่วไป
อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ