โรเบิร์ต บ๊อช ฯ


บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด บริษัทยักษ์ใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมทั้งการผลิตอะไหล่รถยนต์ "เล่นเป็นทีม" เสนอการทำงานของทีมงานการตลาด รุ่นใหม่ ที่กำลังจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเทคโนโลยี คือ ชีวิต ของ โรเบิร์ต บ๊อช ฯ


กัลยภรณ์ อึ้งสมรรถโกษา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด


"จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ โท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลังจากจบการศึกษา เริ่มทำงานที่บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดกับประเทศญี่ปุ่น ทำอยู่ 3 ปี จึงไปศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการตลาด ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากจบมาเริ่มงานที่ เทสโก โลตัส ต่อมาก็ย้ายมาทำงานในธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งบ้าน จนกระทั่งต้นปี 2548 เริ่มงานกับ โรเบิร์ต บ๊อช ฯ


หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลการตลาด วางกลยุทธ์ ทิศทาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับทีมงาน และประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องรับผิดชอบถึง 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์


จากประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลาย ทำให้สามารถที่จะนำประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้งานสำเร็จไปได้ ซึ่งถือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ประสบความสำเร็จ


ส่วนเป้าหมายของการทำงานนั้น ทำให้เต็มที่ เห็นคุณค่าในการทำงาน ทำให้พร้อม แล้วก็ทำให้สนุก ส่วนความรู้สึกที่มีต่อ โรเบิร์ต บ๊อช ฯ นั้น มั่นใจในความเป็นวิศวกรรมเยอรมนี เป็นบริษัทที่ไม่หยุดนิ่ง ก้าวไปข้างหน้า มีศักยภาพในความก้าวหน้าเสมอ


ผลงานที่ภูมิใจที่สุด การสร้างทีมงานการตลาด เป็นรากฐานของการบุกตลาด รวมถึงการพัฒนาอะไหล่ให้ครอบคลุมรถญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องเพิ่มขึ้นอีก และการแนะนำผลิตภัณฑ์ของ โบช ให้เป็นที่รู้จักกับลูกค้ามากขึ้น


การทำงานของทีมการตลาด ต้องรู้หลักการตลาด มีใจที่จะทำงาน รักงาน มีเป้าหมายร่วมกัน รู้หน้าที่ของตัวเอง สุดท้ายงานก็จะสำเร็จ นั่นคือ ภาพลักษณ์ของ โรเบิร์ต บ๊อช ฯ"


เศกระพี สงวนดีกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายอะไหล่รถยนต์


"สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท บริหารการตลาด จากมหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ หลังจบการศึกษาเริ่มทำงานกับ บริษัท ฮุนได คอร์เปอเรชั่น จำกัด และย้ายมาทำงานร่วมกับ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลด้านการตลาดของยางรถ บริดจ์สโตน ต่อมาย้ายมาทำงานเกี่ยวกับเครื่องนอน จนกระทั่งปี 2547 ร่วมงานกับ โรเบิร์ต บ๊อช ฯ


หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ดูแลสินค้า ใบปัดน้ำฝน ไฟ ไส้กรอง มอเตอร์ แกสโซลีน ระบบเครื่องยนต์เบนซิน


ผลงานที่ภูมิใจ คือ เปิดตลาดของสินค้ารถญี่ปุ่นได้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาคนจะรู้จัก โรเบิร์ต บ๊อช ฯ ในรถยุโรปมากกว่า แต่ปัจจุบันได้มีการขยายเจาะกลุ่มรถญี่ปุ่นมากขึ้น


เป้าหมายการทำงาน อยากทำงานในธุรกิจรถต่อไป และเป็นด้านการตลาด ส่วนการทำงานที่จะได้รับตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น อยู่ที่ประสบการณ์ ซึ่งคิดว่าส่วนตัวแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะยังมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้า


การทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญที่สุด คือ ช่วยเหลือซึ่งกัน และหากมีความขัดแย้ง ต้องคุย มีปัญหาก็ต้องบอกกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง"


ศิราณี จิตนากรณ์ เจ้าหน้าที่การตลาด

"สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลังจากนั้นทำงานที่ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน คือ ดูแลการตลาด


ผลงานที่ภูมิใจใน โรเบิร์ต บ็อช ฯ ตอบยาก เพราะความจริงแล้วรู้สึกภูมิใจในทุกงาน เพราะเกิดจากความตั้งใจในส่วนที่ได้รับมอบหมาย


เป้าหมายของการทำงาน คือ ทำงานไปเรื่อยๆ ให้มีความสุข อยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆ


การทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องมีความสามัคคี ความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ปัจจุบันทีมของเราแข็งแกร่งในระดับหนึ่งแล้ว คงไม่มีอะไรเสริม เพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับงาน หรือสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย"


ประภาณิชา ถาวรบุตร เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด แผนกอะไหล่รถยนต์


"สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลังจบการศึกษาทำรายการโทรทัศน์ และบริษัทเอเจนซี จนรู้สึกอิ่มตัว อยากทำงานในธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ และมองว่ารถยนต์ เป็นสิ่งที่น่าสนใจ จึงได้มาร่วมงานกับ โรเบิร์ต บ๊อช ฯ


หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลเรื่องการสื่อสารการตลาด เกี่ยวกับการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดูแลกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทุกอย่าง เช่น การเปิดตัวสินค้าใหม่ งานแถลง
ข่าว ทำสื่อส่งเสริมการขาย


ส่วนผลงานที่ภูมิใจ ยังไม่มี เพราะว่าที่ผ่านมา จะทำงานเป็นทีม และทุกงานที่ทำมีความภูมิใจ เพราะเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ งานออกมาดี ลูกค้ามีความสุข สินค้าขายได้ เราก็ดีใจ


สิ่งที่สำคัญการทำงานเป็นทีม คือ ทุกคนต้องมองไปที่เป้าหมายเดียวกัน ไว้ใจกันและกัน เจ้านายต้องไว้ใจในตัวลูกน้อง ว่าลูกน้องทำงานนี้ได้ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ให้ลงมือทำงานเอง ถ้ามีข้อผิดพลาดก็เข้าไปให้คำปรึกษา"


ศุภฤกษ์ แก้วกาญจน์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แผนกอะไหล่รถยนต์

"จบการศึกษาปริญญาตรี เอกการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลังจากนั้นเริ่มทำงานเกี่ยวกับรองเท้ากีฬา และเริ่มเข้าสู่วงการรถยนต์ ทำงานกับ ฮอนดา และ เดนโซ ต่อมาเมื่อต้นปี 2549 จึงมีโอกาสร่วมงานกับ โรเบิร์ต บ๊อช ฯ


หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลสินค้าระบบเบรค เครื่องมือทดสอบ แบทเตอรี ระบบเครื่องยนต์คอมมอนเรล


ส่วนผลงานที่ภูมิใจ คือ งานเปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์ อีซียู รุ่น เคทีเอส 200 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจในคุณสมบัติของสินค้า


เป้าหมายการทำงาน อยากทำให้ตลาดได้รับรู้สินค้าที่เราดูแล เพราะที่ผ่านมา สินค้าหลักของ โรเบิร์ต บ๊อช ฯ จะเป็นที่รู้จัก แต่สินค้ารองนั้นการทำให้ตลาดรับรู้ค่อนข้างยาก จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ควบคู่กับการโฆษณา และต้องทำทีละอย่าง ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างแบทเตอรีเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้ว ต่อมาก็เป็นเครื่องมือทดสอบ ต้องให้ร้านค้าปรับตัวและเข้าใจในเทคโนโลยี


การทำงานเป็นทีมสิ่งที่สำคัญ คือ เป้าหมายต้องมีความชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าจะขัดแย้ง แต่ไปในทางเดียวกันก็ไม่เป็นไร เวลาทีมจะทำงานต้องมาคุยกันก่อนว่างานนี้เราทำไปเพื่ออะไร ต้องยอมรับแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน วิธีที่ใช้ คือ ต้องปรับตัวให้ทัน เพราะตอนนี้มีเด็กรุ่นๆ ใหม่ เข้ามาทำงานมากขึ้น แต่ก็ยังมีคนเก่าๆ อยู่ ความคิดอาจจะแตกต่างกันบ้าง แต่ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันจะทำให้งานออกมาดี อย่างตัวผมเองต้องเสริมข้อมูลทางด้านเทคนิค เพราะเราไม่ได้จบมาทางด้านวิศวกร จึงต้องศึกษาเรื่องนี้อีกมาก"
------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ/ธีรศักดิ์ โภคะสุนทรางกูล formula@autoinfo.co.th
นิตยสาร formula ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2551
คอลัมน์ ทั่วไป
อัพเดทล่าสุด
13 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
1.3-1.7 ล้าน
2.
2.8 ล้าน
3.
0.9-1.1 ล้าน
4.
0.8-1.0 ล้าน
5.
1.2-1.6 ล้าน
6.
0.7-1.0 ล้าน
7.
7.7 แสน
8.
5.8-8.9 ล้าน
9.
5.4-8.5 ล้าน
10.
9.3 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ