เอาดี คิว 7


ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เอาดี คิว 7 (AUDI Q7) จะต้องเผชิญกับการทดสอบในสภาพสุดโหด โดยกลุ่มนักทดสอบจาก โฟล์คสวาเกน กรุพ ในสภาพต่างๆ ทั่วโลก จะด้วย
อุณหภูมิที่เย็นยะเยือกติดลบ 35 องศาเซลเซียส ที่ขั้วโลกเหนือ หรือสภาพร้อนสุดๆ ในแถบทะเลทรายกลางทวีปแอฟริกา และบนถนนไฮเวย์ในฟลอริดา ถนนฝุ่น และกรวดในยุโรป
เอเชีย บราซิล และอเมริกากลาง จนถึงสนามทดสอบมาตรฐานอย่าง นืร์บวร์กริง (NURBURGRING) ในเยอรมนี ซึ่งรวมไปถึงสภาพใช้งานจริงกว่า 2 ปี ในเส้นทางที่มีการ
จราจรหนาแน่นกลางเมืองใหญ่ จนถึงถนนทุรกันดารในชนบท


ผู้บริโภคมักคาดหวังว่ารถเอสยูวี จะต้องใช้งานได้ดีทั้งในทางเรียบ และทางวิบาก ทางบริษัท ฯ จึงตั้งเป้าการทดสอบให้ครอบคลุมทุกสภาพการใช้งาน เพื่อให้รถมีความพร้อม และมีการ
ตอบสนองได้เกินความคาดหมายของลูกค้า


ทีมวิศวกรผู้ดูแลการทดสอบ และนักทดสอบ จึงต้องทำงานกันอย่างหนักมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาส่วนต่างๆ ของ คิว 7 ไม่ว่าจะเป็นแชสซีส์ การตอบสนองการขับขี่ เครื่องยนต์ ความสะดวก
สบาย ระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบอีเลคทรอนิค ความแข็งแกร่งของตัวรถ ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพการผลิต


การทดสอบความทนทาน จะทำตามรายการสภาพถนนที่เลวร้ายที่สุดจากความเห็นของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นหลุมลึก ถนนกรวดขนาดใหญ่ ทราย ลูกรัง จุดตัดทางรถไฟ หรือการข้ามลำธาร
ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ความทนทานของระบบขับเคลื่อน การบิดของตัวรถ รวมไปถึงความทนทานของชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบที่แสนทรหดถึง 8,000 กม. จึงจะได้
ผลเทียบเท่ากับการใช้งานจริงถึง 300,000 กม.


รายการทดสอบระดับสุดยอด คือ การป้องกันการผุของตัวรถ ซึ่งทำที่ศูนย์ทดสอบ "AUDI'S CORROSION PROTECTION CENTRE" โดยการทดสอบที่เรียกว่า INKA ที่จะทำการ
ทดสอบรถในสภาพสุดโหดเพียง 6 เดือน ซึ่งได้ผลเท่ากับการใช้งานจริงถึง 12 ปี โดยจะทดสอบในห้องปรับอุณหภูมิ ตั้งแต่การให้ความร้อนสูงสุด แล้วนำมาฉีดด้วยน้ำเย็นอุณหภูมิ
เกือบ 0 องศาเซลเซียส จากนั้นผ่านขั้นตอนฉีดด้วยน้ำเกลือเป็นเวลากว่าชั่วโมง


รวมไปถึงการใช้งานจริง ทั้งการขับขี่ในโคลน น้ำทะเล ถนนกรวด และอีกหลายบททดสอบที่จะก่อให้เกิดสนิม และการขับขี่ในสภาพจริงไม่ว่าจะเป็นเส้นทางวิบากสุดโหด ที่จะทำลาย
ระบบถ่ายทอดกำลัง หรือการลุยน้ำลึก


จากนั้นนำไปทดสอบสภาพจริงในยุโรปทางใต้ ซึ่งจะเป็นถนนฝุ่น เพื่อทดสอบซีลตัวรถโดยรอบ รวมไปถึงการทดสอบในสภาพร้อนจัดเป็นเวลานานๆ เพื่อเป็นบททดสอบความทนทานของ
อุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร


นอกจากการทดสอบในถนนฝุ่นแล้ว ยังมีการทดสอบระดับต่างๆ อีกมากมาย โดยการฉีดน้ำตั้งแต่เป็นฝอยเบาๆ จนเพิ่มความรุนแรงระดับพายุไต้ฝุ่น เพื่อให้ใกล้เคียงกับสภาพใช้งานจริง
ตัวรถจะถูกจับให้เอียงเกือบ 30 องศา เพื่อหาจุดที่น้ำอาจเล็ดลอดเข้ามาภายในห้องโดยสารได้


ยังมีการทดสอบความคงทนของระบบถ่ายทอดกำลัง ด้วยการขับขึ้นเขาทั้งตัวเปล่า และการลากทเรเลอร์ นอกจากนั้นมีการทดสอบในสภาพความเร็วสูงในสนามแข่งอีกด้วย


และในสนามทดสอบที่ นืร์บวร์กริง เป็นสถานที่ซึ่งวิศวกรด้านการควบคุมการขับขี่ และทีมช่าง จะหมกตัวอยู่ที่สนามแห่งนี้เกือบ 4 เดือน/ปี เพื่อหาขีดจำกัดของรถ ภายในสนามที่มีความยาวต่อรอบถึง 20.8 กม. โค้งซ้าย 33 โค้ง และโค้งขวา 40 โค้ง ซึ่งเพียงพอสำหรับการหาประสิทธิภาพของระบบควบคุม ระบบถ่ายทอดกำลัง ระบบห้ามล้อ รวมไปถึงความสะดวกสบายในสภาพใช้งานระดับสุดขีด ทั้งยังมีการทดสอบในเวลากลางคืน เพื่อทดสอบการตอบสนองในการใช้งานจริง


ในบางบททดสอบ จะเป็นการใช้งานที่ผิดพลาดของการใช้งานจริงของลูกค้าที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น การใช้งานใบปัดน้ำฝนบนกระจกแห้ง หรือการใส่ซีดีผิดข้าง ทดสอบการใช้งานจริงในถนนสาธารณะ ในชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น ซึ่งจะมีการรบกวนจากสัญญาณต่างๆ ทั้งสัญญาณวิทยุ หรือคลื่นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของอุปกรณ์อีเลคทรอนิคภายในของ เอาดี คิว 7


นอกจากนั้น ยังทดสอบเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ กัน สนองความต้องการของลูกค้าในตลาดต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับ หรือกฎหมายท้องถิ่น อุปกรณ์ต่างๆ เช่น
หัวจ่ายน้ำมันตามสถานีต่างๆ รวมไปถึงความแตกต่างกันของคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง


การทำงานของอุปกรณ์ภายในรถ มีผลโดยตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า เช่น ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ภายใน รวมไปถึงความสะดวกในการกาง/พับเก็บเบาะนั่งแถวที่ 3
ในแคลิฟอร์เนีย ลูกค้ากลุ่มใหญ่จะเป็นสตรี ซึ่งจะต้องมีการใช้งานที่สะดวกเพียงพอสำหรับการส่งเด็กไปโรงเรียน การเข้าจอดในห้างสรรพสินค้า หรือการพับเบาะเพื่อเพิ่มเนื้อที่
บรรทุกสัมภาระ


การใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น ในสหรัฐ ฯ จะใช้เวลา และมีกิจกรรมในรถมากกว่าทางยุโรป อย่างเช่น การทานอาหารเช้าในรถ มีการใช้เนื้อที่ภายในเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ความต้องการใช้จุดจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมไปถึงที่วางแก้วน้ำ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงเครื่องรับวิทยุที่มีความแตกต่างกันของระบบสัญญาณวิทยุ ในสหรัฐ ฯ และแคนาดา ใช้คลื่นในระดับกลาง และระบบวิทยุผ่านดาวเทียม ขณะที่ยุโรป ยังไม่ใช้ ทั้งหมดนี้ได้รับการทดสอบใน คิว 7 ได้อย่างเพียงพอ


เอาดี คิว 7 ได้ผ่านการทดสอบการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าที่มีความเป็นไปได้ในแต่ละวัน โดยนักทดสอบต้องบันทึกผลการทดสอบอย่างครบถ้วน เพื่อปรับปรุง จนมั่นใจได้ว่าจะเป็นรถที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด เมื่ออยู่ในมือของลูกค้า ไม่ว่าสภาพแวดล้อม
จะเป็นอย่างไรก็ตาม------------------------------
เรื่องโดย : อกนิษฐ์ ทัพภะสุต
ภาพโดย : -
นิตยสาร 4wheels ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2548
คอลัมน์ ผลทดสอบ
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
3.3 ล้าน
2.
5.9 ล้าน
3.
1.9-2.1 ล้าน
4.
2.6 ล้าน
5.
3.3-9.8 ล้าน
6.
6.9-7.1 ล้าน
7.
4.9-6.4 แสน
8.
16.7 ล้าน
9.
6.6-10.1 ล้าน
10.
2.2-2.7 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ