บทความ

ยาชิโยดะ รุกตลาด ลงทุนเพิ่ม 400 ล้านบาท


ล้อแมก เป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่เพิ่มความสวยงาม ได้รับความนิยมสูง ผู้ซื้อรถยนต์รุ่นใหม่มีความต้องการเปลี่ยนล้อแมกถึงเดือนละ 30,000-40,000 วง 4 WHEELS สัมภาษณ์ ปิยวร ชาญคณิต ผู้อำนวยการ สยาม วิทิตอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด YACHIYODA ALLOY WHEEL CO., LTD. และเรืองวิทย์ เหล่าวรวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายขายล้อแมก บริษัท จันทร์เกษมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถึงแนวโน้มตลาด และแนวทางแข่งขันของ ยาชิโยดะ

4 WHEELS : ล้อแมก ยาชิโยดะ วางแผนการรุกตลาดไว้อย่างไร ?

ยาชิโยดะ : ล้อแมก ยาขิโยดะ เน้นทำตลาดโออีเอม ประมาณ 35-40 % และส่งออก อีกประมาณ 40-45 % สาเหตุที่ทำให้ตลาด 2 ส่วนเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท ฯ ไม่ได้เน้นตลาดในประเทศ และอีกส่วนหนึ่งกำลังการผลิตไม่เพียงพอ ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้ลงทุนเพิ่มอีก 400 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตของโรงงาน จากเดิมมีกำลังการผลิต 40,000 วง/เดือนการลงทุนจะแบ่งออกเป็นเฟสแรกเพิ่มเป็น 60,000 วง/เดือน และเฟส 2 เพิ่มเป็น 80,000 วง/เดือน
โดยจะแล้วเสร็จเริ่มผลิตกลางปีหน้า

4 WHEELS : หลังจากเพิ่มกำลังการผลิตเต็มที่ สัดส่วนการขายระหว่างตลาดในประเทศกับต่างประเทศ จะเปลี่ยนเป็นอย่างไร ?

ยาชิโยดะ : ในปี 2555 ปรับสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศให้เป็น 1 ใน 3 ของยอดทั้งหมด

4 WHEELS : เพราะเหตุใด จึงได้หันมาเน้นตลาดในประเทศ ?

ยาชิโยดะ : บริษัท ฯ ต้องการขยายตลาดในประเทศให้เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาสินค้าไม่เพียงพอจำหน่ายในประเทศ แต่หลังจากเพิ่มกำลังการผลิตแล้ว ทำให้สามารถเพิ่มตลาดในประเทศได้

4 WHEELS : เพราะเหตุใดจึงได้ลงทุนในช่วงนี้ ?

ยาชิโยดะ : เนื่องจากบริษัท ฯ มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่เรื่องของที่ดิน ได้พื้นที่ติดกับที่เดิม ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการที่คล่องตัว รวมถึงบริษัท ฯ มียอดค้างส่งจำนวนมาก ทำให้สูญเสียโอกาส

4 WHEELS : ล้อแมก ยาชิโยดะ ขายผ่านช่องทางใดบ้าง ?
ยาชิโยดะ : บริษัท จันทร์เกษมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทดูแลด้านการจัดจำหน่าย เนื่องจากมีช่องทางการจำหน่ายเครื่องมือในศูนย์บริการรถยนต์ เช่น เครื่องถอดยาง ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ล้อ

4 WHEELS : จุดเด่นของ ยาขิโยดะ คืออะไร ?

ยาชิโยดะ : การผลิตของเราได้มาตรฐานเดียวกับโรงงานประกอบรถยนต์ โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001:2000, ISO/TS1 6949:2002, ISO 14001:2004 และ VIA (VEHICLE INSPECTION ASSOCIATION) สถาบันตรวจสอบมาตรฐานของ JWL 3.AS (AUSTRALIAN STANDARD 1638) สถาบันรับรองจากประเทศออสเตรเลีย ทุกขั้นตอนต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งบริษัท ฯ นำมาตรฐานของโรงงานมาใช้กับล้อตลาด เป็นเหตุผลที่ทำให้ผลิตไม่ทัน เพราะล้อตลาดกับล้อโรงงานประกอบรถยนต์ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน แต่โรงงานไม่สามารถทำได้ 2 มาตรฐาน การผลิตล้อแมก ยาชิโยดะ ไม่มีการประนีประนอมการทดสอบ คุณภาพ พัฒนาสินค้าตามมาตรฐานโออีเอม เพราะล้อแมกเป็นส่วนของความปลอดภัย รับน้ำหนักรถ และใกล้พื้นถนน อีกอย่างหนึ่ง ยาชิโยดะ มีชื่อเสียงเรื่องความแข็งแรง ทนทาน
อยู่แล้ว

4 WHEELS : บริษัทรับประกันสินค้าอย่างไร ?

ยาชิโยดะ : ถ้าเป็นล้อแมกที่ผลิตให้กับโออีเอม ก็จะรับประกันเหมือนกับรถยนต์ แต่ถ้าเป็นอาร์อีเอมหากเกิดความผิดพลาดจากโรงงาน เช่น ล้อรั่วเป็นตามด ส่วนเรื่องสีล้อรับประกันให้ 6 เดือน บริษัท ฯ ก็จะเคลมให้ เพราะว่าล้อแมกกำหนดยาก ตัวอย่างเช่น ลูกค้าซื้อจากร้านตัวแทนจำหน่าย กำหนดเวลาไม่ได้ และบางครั้งลูกค้าซื้อไปแล้วใช้ผิดประเภท เราจะไม่รับประกัน เช่น ล้อใส่รถเก๋งนำไปใส่รถพิคอัพ

4 WHEELS : เพราะเหตุใดล้อแมก ยาชิโยดะ จึงต้องรีบแรนดิง ?

ยาชิโยดะ : ยาชิโยดะ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2526 การปรับปรุงโลโกใหม่ครั้งนี้ เพื่อให้ทันสมัย ซึ่งโลโกใหม่สามารถบ่งบอกถึงความพยายามของบริษัท ฯ ที่ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ดี นกคู่ มีความหมายคือ เป็นสัตว์ที่เป็นเจ้าแห่งความเร็ว ไปพร้อมกันกับลูกค้า ส่วนสีแดง หมายถึง ความมุ่งมั่น และอักษรตัววาย หมายถึง ยาชิโยดะ นอกจากนี้ยังมีเวบไซท์ใหม่ www.yachiyoda.com เพราะการเลือกซื้อล้อแมก สิ่งที่ควรจะเรียนรู้ คือ บแรนด์ ซึ่งสามารถบ่งบอกที่มาที่ไป ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผลิตจากไหน ผลิตเมื่อไหร่ มีประสบการณ์มานานเท่าไหร่

4 WHEELS : สภาพตลาดล้อแมกในเมืองไทยเป็นอย่างไร ?

ยาชิโยดะ : ตลาดรถยนต์โดยรวมประมาณ 600,000 คัน/ปี ตลาดของล้อแมกจะอยู่ที่ประมาณ
30,000-40,000 วง/เดือน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2553
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/x5LU3
อัพเดทล่าสุด
10 Nov 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
524,000
2.
599,000
3.
3,599,000
5.
2,090,000
6.
2,229,000
7.
779,000
8.
3,590,000
10.
1,316,000
11.
1,749,000
12.
1,699,000
14.
3,299,000
15.
5,399,000
16.
6,799,000
17.
3,249,000
18.
4,980,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th