บทความ

กรมการขนส่งทางบก แนะนำรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุไม่เกิน 5 ปี ชำระภาษีรถประจำปีผ่านเวบไซท์


กรมการขนส่งทางบก แนะนำของรถเก๋ง รถกระบะ หรือรถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน ปี ชำระภาษีรถประจำปีผ่านเวบไซท์ สะดวก รวดเร็ว รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้ทางไปรษณีย์  

จันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกพัฒนาการให้บริการประชาชนในทุกด้านเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการภาครัฐที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนสำคัญในการลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเตอร์เนทที่เวบไซท์ https://eservice.dlt.go.th/ ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สัดส่วนการรับชำระภาษีรถประจำในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เนทจำนวน 18,181 คัน จัดเก็บภาษีรถประจำปีได้ 25,562,052.08 บาท ส่วนการใช้บริการ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดจำนวน 388,631 คัน จัดเก็บภาษีรถประจำปีได้ 551,445,658.87 บาท รองลงมา คือ การชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทาง เลื่อนล้อ ต่อภาษี (Drive Thru for Tax)” ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงาน จำนวน 49,110 คัน จัดเก็บภาษีได้ 88,549,924.45 บาท และหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามโครงการ ชอพให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)” ที่ห้างสรรพสินค้า มีผู้มาชำระภาษีรถประจำปีจำนวน 47,581 คัน จัดเก็บภาษีได้ 69,712,764.17 บาท ส่วนที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ มีผู้มาชำระภาษีรถประจำปี 7,691 คัน จัดเก็บภาษีได้ 9,952,241.48 บาท

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ การให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เนทมีเงื่อนไขต้องเป็นรถเก๋ง รถกระบะ หรือรถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งาน ไม่เกิน 5 ปี ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน โดยมีค่าจัดส่งเอกสาร 32 บาททั่วไทย หลังจากนั้นเจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปปรับรายการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) โดยรถที่ผ่านการตรวจสภาพแล้วสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสภาพตัวรถ โดยรถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีสภาพพร้อมใช้งาน มีค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาวะในระบบทางเดินหายใจรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

————-------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/eTAi4
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th