บทความ

ครม. เห็นชอบ กำหนดมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น จ่อขึ้นภาษีรถเก่า ห้ามใช้เครื่องยนต์เก่า


หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอ โดยสรุปให้แบ่งมาตรการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ มาตรการระยะเร่งด่วน มาตรการระยะกลาง และมาตรการระยะยาว

DSC_2044

มาตรการระยะเร่งด่วน
มีแนวทางปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. ระยะเตรียมการ (ก่อนเกิดปัญหาช่วงเดือน กย.-พย.) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบต้นกำเนิดของมลพิษในเขตกรุงเทพฯ และ 5 แห่งในปริมณฑล รวมถึงจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อม หากปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่สูงขึ้น

DSC_0262

2. ระยะปฏิบัติการ (ช่วงเกิดปัญหาเดือน ธค.-เมย.) เป็นระยะปฏิบัติการช่วงเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินมาตรฐาน ซึ่งได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยกำหนดให้ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการตามความรุนแรงของสถานการณ์เป็น 4 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 ฝุ่นละออง (PM2.5) มีค่า “ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร” ให้ราชการทุกหน่วยดำเนินการตามภารกิจ เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ให้อยู่ในระดับปกติ

DLT17

ระดับที่ 2 ฝุ่นละออง (PM2.5) มีค่า “มากกว่า 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร” ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการยกระดับมาตรการให้เข้มงวดขึ้น โดยให้ผู้ว่าฯ กทม. และ ผวจ. ที่มีปัญหาฝุ่นละออง เพิ่มจุดตรวจจับควันดำเป็น 20 จุด พร้อมเข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนก่อนออกให้บริการ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไม่ให้มีรถควันดำวิ่งโดยเด็ดขาด รวมถึงการจอดรถในที่ห้ามจอด ให้ลากและปรับรถที่จอดผิดกฎหมาย

3CBBDBC6-0A57-4E37-B291-1D83CCEBF804

รถโดยสารดีเซลต้องเปลี่ยนไปใช้น้ำมัน B20 เฝ้าระวังและปฏิบัติการทำฝนเทียม ให้ภาครัฐพิจารณาการทำงานที่บ้าน และขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนให้ทำงานที่บ้านเช่นกัน

ตรวจเข้มและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้ปล่อยฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมช่วยดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสภาพรถบรรทุกขาออกและขาเข้าโรงงาน หยุดหรือลดกำลังการผลิต รวมถึงห้ามรถยนต์ที่มีมลพิษสูงวิ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นกลาง และชั้นนอก

S__13516823

ระดับที่ 3 หากฝุ่นละออง (PM2.5) “ยังไม่ลดลงและมีแนวโน้มสูงขึ้น” หลังจากที่มีการดำเนินการในระดับที่ 2 แล้ว ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีปัญหาฝุ่นละออง ให้ใช้กฎหมายที่มีอยู่เข้าไปควบคุมแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือมีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อยับยั้งสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองไม่ให้แนวโน้มสูงขึ้น

ระดับที่ 4 หากฝุ่นละออง (PM2.5) “ยังไม่ลดลง และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง” ให้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นกรณีเร่งด่วนพิเศษ และพิจารณากลั่นกรองแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยต้องนำเรียนนายกรัฐมนตรีเป็นการเร่งด่วน เพื่อพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นแนวทางการลดมลพิษ

 

มาตรการระยะกลาง (พศ. 2562-2564)
เป็นการลดการระบายมลพิษและลดจำนวนแหล่งกำเนิด โดยประกาศใช้มาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีกำมะถันไม่เกิน 10 ppm พัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบ เร่งรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ให้เป็นรถยนต์ที่มีมลพิษต่ำ

CiHZjUdJ5HPNXJ92GTMo4cYVqQ6WbL2kwu

พิจารณาปรับวิธีการ และปรับลดอายุรถที่เข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี พิจารณาการเพิ่มภาษีรถยนต์เก่า การลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า การซื้อ-ทดแทนรถราชการด้วยรถยนต์ไฟฟ้า และการจัดโซนนิ่งจำกัดจำนวนรถเข้าเมือง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการดำเนินการติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ และการควบคุมเป็นระบบ Single Command

225AACC3-46D9-4430-8035-04F9C3D96AEE

 

มาตรการระยะยาว (พศ. 2565-2567)
เป็นการลดการระบายมลพิษและลดจำนวนแหล่งกำเนิด โดยปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน EURO 6

DSC06847(1)
ห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ใช้แล้วมาเปลี่ยนแทนเครื่องยนต์เก่าในรถยนต์ พัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบและครอบคลุมพื้นที่ กำหนดมาตรฐานระบายอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เทียบเท่ากับมาตรฐานจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม และอินเตอร์เนท
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/QsS7F
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:53 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th