บทความ

พีทีที โออาร์ สนับสนุนนโยบายภาครัฐ เปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20


A7E4E2EC-A153-4F0A-89D5-99068167A4A6

 

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ สนับสนุนนโยบายภาครัฐเปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ภายในสถานีบริการน้ำมัน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย นำร่อง ณ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชัน จำนวน 5 แห่ง กระจายทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมเร่งจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ทุกช่องทาง เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน

 

CF24BA95-F74E-45A4-8EC8-9E8A28A17006

 

ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ภายในสถานีบริการน้ำมัน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชัน สาขาวงแหวนตะวันตก (ขาเข้า) จังหวัดปทุมธานี โดยมี ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ ร่วมพิธีเปิดการจำหน่ายฯ

 

3D3F2B05-150A-4E4B-95F9-974836CB3337
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึง สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพและสร้างความกังวลใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก กระทรวงพลังงานจึงเร่งสนองนโยบายรัฐบาล ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงาน เพื่อร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้โดยปลอดภัยโดยเร็วที่สุด อีกทั้งยังได้มีการปรับราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 ให้ต่ำกว่าน้ำมันดีเซล B7 อยู่ 5 บาท/ลิตร และหลังจากนั้นจะต่ำกว่า 3 บาท/ลิตร โดยเป็นผลจากการลดอัตราการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และการลดภาษีสรรพสามิต ซึ่งคาดว่าราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 นี้ จะสามารถช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการรถขนส่ง อันจะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาค่าโดยสาร และค่าครองชีพด้านอื่นๆ ของประชาชน และในการนี้ยังได้แสดงความขอบคุณ กลุ่ม ปตท. และพีทีที โออาร์ ที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน และคาดว่าการเปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านสภาพอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดี

 

37C9AAC7-559D-49C3-B5DC-1EC830344865

 

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานถึงการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยเปิดจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นำร่อง ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ทั่วประเทศ สาขาวงแหวนตะวันตก (ขาเข้า) จังหวัดปทุมธานี, พีทีที สเตชัน สาขาพระราม 2 (ขาออก) กรุงเทพฯ, พีทีที สเตชัน สาขาปากช่อง นครราชสีมา, พีทีที สเตชัน สาขาเขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี และพีทีที สเตชัน สาขาสวี ชุมพร ให้แก่ประชาชนรายย่อยที่ใช้รถขนาดใหญ่ ทั้งนี้ พีทีที โออาร์ ในฐานะบริษัทเรือธงของกลุ่ม ปตท. ในด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก ได้เริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 โดยเตรียมความพร้อมอย่างครบวงจร ทั้งด้านคลังผลิต ถังเก็บ การขนส่ง รวมถึงตู้จ่าย เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการในการใช้น้ำมันดีเซล B20 จากทั่วประเทศได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มรถบรรทุก และเรือขนส่ง ซึ่งได้เริ่มจำหน่ายแล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. และบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. โดยปัจจุบัน พีทีที โออาร์ มีความพร้อมสามารถจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ให้แก่กลุ่มลูกค้าดังกล่าวข้างต้นได้ทัน โดยที่ผ่านมา พีทีที โออาร์ ได้ตอบสนองเรื่องการผลักดันการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B20 มาโดยตลอด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรจากภาวะปาล์มล้นตลาดอีกด้วย โดยในปี 2561 ได้ช่วยซื้อน้ำมันไบโอดีเซล B100 เข้ามาเก็บสำรอง เพิ่มขึ้น 40 ล้านลิตร รวมเป็นน้ำมันไบโอดีเซล B100 ที่ได้ช่วยซื้อเพิ่มเติมจากความต้องการปกติแล้วกว่า 63 ล้านลิตร นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการทดสอบการใช้น้ำมันดีเซล B10 และน้ำมันดีเซล B20 ในเครื่องจักรรถไฟอีกด้วย

 

E5A03597-1B70-4689-B2B1-A3C66CF643CA

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวในตอนท้ายถึงความพร้อมของกลุ่ม ปตท. ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ ปตท. ได้พัฒนามาโดยตลอด รวมถึงกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนตรวจเชคสภาพรถฟรี 30 รายการ พร้อมด้วยการมอบส่วนลดพิเศษแก่ประชาชน จากศูนย์บริการยานยนต์ ฟิท ออโท ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล พร้อมขอบคุณกระทรวงพลังงาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสนับสนุน ผลักดันจนทำให้วันนี้ น้ำมันดีเซล B20 ได้มีช่องทางการจำหน่ายสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/oZNoG
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:08 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
11 Jun 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,079,000
3.
1,269,000
4.
765,000
5.
640,000
6.
1,475,000
7.
14,790,000
8.
1,180,000
9.
970,000
10.
22,500,000
11.
5,499,000
12.
2,490,000
13.
5,099,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th