บทความ

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงทำการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่


กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงทำการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561 เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจรตามมาตรการอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน   
กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและคับคั่ง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือสหพันธ์ สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจำนวน 15 แห่ง หลีกเลี่ยงทำการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความจำเป็นต้องขนส่งสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้ดูแลกวดขันและกำชับผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับรถต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ สภาพร่างกายต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ขับรถได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับรถทุกคนปริมาณแอลกอฮอลต้องเป็นศูนย์ และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง 2558 อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากเพื่อลดความคับคั่งของการจราจร และต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น กรณีที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถขัดข้อง ผู้ขับรถจะต้องเคลื่อนย้ายรถให้พ้นจากทางเดินรถโดยเร็วที่สุด หากมีความจำเป็นต้องจอดรถบริเวณไหล่ทางจะต้องแสดงสัญญาณไฟกะพริบหรือเครื่องหมายสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดในระยะที่สามารถเตือนให้ผู้ใช้รถอื่นสังเกตเห็นและหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย และให้รีบดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายรถออกจากทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยเร็ว
 
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถทุกคนควรตรวจสอบสภาพรถ ความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ สภาพยาง สภาพเบรค และอุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนใช้งานทุกครั้ง ในกรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทเนอร์ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทเนอร์ (Twist Lock) ไว้กับตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถ  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสำหรับรถที่ติดตั้งระบบ GPS ผู้ประกอบการขนส่งต้องควบคุมติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง หากพบมีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือขับรถเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังผู้ขับรถทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งดูแล ควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ขับขี่อย่างปลอดภัย และมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง หากประชาชนพบรถบรรทุกขนส่งสินค้าหรือรถโดยสารสาธารณะขับขี่อันตราย เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุการณ์หรือร้องเรียนได้ผ่านแอพพลิเคชัน DLT GPS หรือที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง  

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/3lokD
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th