บทความ

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับคุณภาพแทกซีไทยสู่มาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่า ตามโครงการ TAXI OK


สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP เพื่อยกระดับความปลอดภัยและการให้บริการของแทกซีไทย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กำหนดให้รถแทกซีจดทะเบียนใหม่ทุกคันติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย ประกอบด้วย GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ ปุ่มฉุกเฉิน กล้องบันทึกภาพในรถ และเข้าสังกัดกับศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แทกซี) ซึ่งเชื่อมต่อข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการแทกซีด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก พร้อมอำนวยความสะดวกในการเรียกใช้บริการรถแทกซีผ่าน Application เปิดกว้างให้เรียกรถแท็กซี่ในโครงการ TAXI OK ได้ทุกคัน เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการแทกซีทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคดิจิตอล รวมถึงรถแทกซีปัจจุบันที่ยังคงเหลืออายุการให้บริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกให้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการในภาคสมัครใจ เพียงติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ เข้าเป็นสมาชิกในศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แทกซี) ซึ่งจะได้รับสิทธิในการเชื่อมโยงกับระบบรับงานผ่าน Application ด้วยเช่นเดียวกัน โดยทันทีที่มีการใช้บริการเรียกรถผ่านแอพพลิเคชัน ข้อมูลของรถจะถูกส่งไปยังศูนย์บริการสื่อสารฯ และจะถูกส่งต่อถึงกรมการขนส่งทางบกแบบ Real-time จนสิ้นสุดการเดินทาง ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัย ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือจากผู้ให้บริการและภาครัฐได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้ผู้ขับรถแทกซี เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังยกระดับการให้บริการไปสู่ระดับที่เหนือกว่าด้วยรถแทกซีแบบพิเศษ TAXI VIP ซึ่งเป็นรถบริการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น โดยมีมาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบไม่น้อยกว่ารถแทกซีตามโครงการ TAXI OK แต่เพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องเสนอแผนการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร แผนการตลาดและแผนความปลอดภัย และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มให้บริการรถแทกซีมาตรฐานใหม่ภายใต้โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP อย่างเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนธันวาคม 2560

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่าผู้ประกอบการทั้งที่เป็นนิติบุคคล สหกรณ์ ศูนย์วิทยุแทกซีในปัจจุบัน ตอบรับให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แทกซี) และนำรถแทกซีทั้งจดทะเบียนใหม่ รถแทกซีเก่าภาคสมัครใจเข้าร่วมโครงการ TAXI OK อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แทกซี) ที่ได้รับความเห็นชอบจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบกและพร้อมให้บริการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 10 ศูนย์ รวมถึงยังมีผู้ให้บริการ GPS ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกอีกจำนวนมาก โดยสามารถเลือกได้ทั้งการซื้อหรือเช่าเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งเป็นทางเลือกและเปิดกว้างตามความสมัครใจ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังสนับสนุนและกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและลดผลกระทบของผู้ประกอบการ โดยจับมือกับภาคเอกชน อาทิ ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณ (TrueAIS, CAT) บริษัทประกันภัย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน), บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชนและ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)) สนับสนุนค่าบริการที่เหมาะสมและมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการ สหกรณ์รถแทกซี ผู้ขับรถแทกซีที่สนใจร่วมส่วนหนึ่งของโครงการ TAXI OK ด้วยเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นมิติสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการรถแทกซีไทยเพื่อครองใจผู้ใช้บริการ และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้กับคนไทยทุกคน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/A1Kp1
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th