บทความ

กรมการขนส่งทางบก รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards


สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยทางถนน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ นำสู่ความปลอดภัยทางถนนของประเทศอย่างยั่งยืนผ่านการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามการเดินรถทุกคันได้ตลอด 24ชั่วโมง ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายสังคมสาธารณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเป็นรูปธรรมด้วยข้อมูล Online แบบ Real-time ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและลอจิสติคส์ของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยี GPS Tracking มาใช้ติดตามตำแหน่งของรถ เริ่มจากการใช้กับรถขนส่งวัตถุอันตราย ก่อนจะเริ่มประกาศใช้กับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาด 10 ล้อขึ้นไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 สำหรับรถจดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้ง GPSพร้อมเครื่องบ่งชี้ผู้ขับรถในทันที กรณีที่ได้ติดตั้ง GPS ไว้แล้วกำหนดให้ต้องสามารถเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลให้กับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบGPS กรมการขนส่งทางบก และสำหรับรถที่ยังไม่ได้ติดตั้งต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จตามกำหนดแบ่งเป็นรถโดยสารสองชั้นต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2559 รถตู้โดยสารประจำทางหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพฯต่างจังหวัดต้องติดตั้ง GPS ภายใน 31 มีนาคม 2560 รถโดยสารสาธารณะทั้งประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง และรถลากจูงต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และรถบรรทุกสิบล้อประเภทไม่ประจำทางต้องติดตั้งภายในปี 2561 และรถบรรทุกสิบล้อประเภทส่วนบุคคล ต้องติดตั้งภายในปี 2562 ซึ่งปัจจุบันมีรถที่เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแล้วจำนวนกว่า 230,000 คันทั่วประเทศ

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ออกแบบระบบบริหารจัดการเชิงป้องกัน วางระบบควบคุมกำกับดูแลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามผู้ขับรถที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้ความเร็วเกินกำหนด พนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนด หรือไม่ใช้ใบอนุญาตขับรถเพื่อแสดงตัวตนของพนักงานขับรถ อีกทั้งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ โดยการแจ้งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน “DLT GPS” เมื่อพบรถโดยสาร หรือรถบรรทุกที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ส่งผลให้ทุกภาคส่วนสามารถประสานความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการระงับเหตุได้อย่างทันสถานการณ์ จึงเป็นประโยชน์ในด้านการควบคุมพฤติกรรมการขับรถ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งยังทำให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เกิดตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่สังคมสาธารณะด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ในนามของกรมการขนส่งทางบก การได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ครั้งนี้ นับเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเปลี่ยนโฉมหน้าระบบขนส่งสาธารณะของประเทศสู่ความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/mJzqG
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th