บทความ

ปตท. จัดค่าย “ ปิโตรแคมพ์ สู่แชมพ์ปิโตร” ปี 2560


ชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “ ปิโตรแคมพ์ สู่แชมพ์ปิโตร” ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “จริยธรรม เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ หรือ Ethics-Technology-Engineering” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) โดยมีเยาวชนและคณาจารย์จาก 13 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 68 คน โดยกิจกรรมในค่ายตลอดระยเวลา 3 วัน 2 คืน มุ่งเน้นเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตจากความต้องการในอนาคตของตลาดในประเทศและอาเซียน กระตุ้นให้เยาวชนรู้จักสร้างนวัตกรรมจากสิ่งรอบตัว และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางสายวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการจากกลุ่ม ปตท. และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่ดำเนินงานของ ปตท. ที่เป็น “คนดี คนเก่ง” ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ และมีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องของโครงการปิโตรแคมพ์ฯ ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นสายอาชีพที่มีความสำคัญในตลาดอุตสาหกรรมของประเทศและประชาคมอาเซียน อีกปีละ 8 ทุน ด้วย

สำหรับโครงการปิโตรแคมพ์ สู่แชมพ์ปิโตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552  เป็นต้นมา รวมระยะเวลา 11 ปี โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 55 ทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 22,000,000 บาท สามารถผลิตบุคลากร สายวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมได้แล้ว 5 รุ่น จำนวน 27 คน ซึ่งทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร้อยละ 78 และทำงานในจังหวัดอื่น ร้อยละ 22  และยังมีนักศึกษาทุนปิโตรแคมพ์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 28 คน ทั้งนี้ โครงการปิโตรแคมพ์ฯ เป็นโครงการที่ ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมอบสิทธิ์และทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้แก่เยาวชนในโรงเรียนรอบสถานประกอบการ ปตท. รวมถึงโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายกับ ปตท. ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดลำปาง  จังหวัดสระบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5Qqee
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th