บทความ

ฮอนดา ชวนเยาวชนไทยสร้างสรรค์ไอเดียคิด(ส์) สิ่งประดิษฐ์


บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “ฮอนดา ซูเพอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2017″  ภายใต้แนวคิด “คิด(ส์)กระหึ่มโลก” เดินหน้าจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนมุ่งมั่นก้าวตามฝันของตนเองให้เป็นจริง เชิญชวนเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ส่งผลงานจากไอเดียการออกแบบสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต จากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์กับเยาวชนชาวญี่ปุ่นและเวียดนาม ในโครงการ “Honda Super Idea’s Kids” ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-4 มกราคม 2561 พร้อมกิจกรรม School Visit เพื่อสร้างการรับรู้และรับสมัครน้องๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 200 โรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

“ฮอนดา ซูเพอร์ ไอเดีย คอนเทสต์” เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่อายุไม่เกิน 12 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แสดงจินตนาการและความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต ที่แตกต่าง สนุก สร้างสรรค์ น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยในปีนี้นอกจากจะเป็นการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรุ่นจิ๋ว ชิงรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรองชนะเลิศ 5 รางวัล รวม 6 รางวัลแล้ว ยังเพิ่มรางวัลพิเศษ “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” เพื่อมอบให้กับครูที่ปรึกษาที่ช่วยในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ แนวคิด จินตนาการ โดยพิจารณาจากจำนวนการส่งผลงาน และรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชนที่ส่งผลงาน จำนวน 2 รางวัล โดยทั้งหมดจะได้รับโอกาสในการเดินทางไปเปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์กับเยาวชนชาวญี่ปุ่นและเวียดนาม ในโครงการ “Honda Super Idea’s Kids”  ณ ประเทศญี่ปุ่น รวม 6 วัน

ในปีนี้ โครงการ “ฮอนดา ซูเพอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2017″  ได้จัดกิจกรรม School Visit เพื่อสร้างการรับรู้และรับสมัครน้องๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 200 โรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ตลอดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ โดยมีกติกาการเข้าร่วมประกวด ดังนี้

  1. ผู้เข้าประกวดเป็นประเภทเดี่ยว ทั้งชายและหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  2. ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
  3. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงาน พร้อมข้อมูลส่วนตัวที่ครบถ้วนและเป็นความจริง
  4. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ My Dreams Come True จะต้องสามารถนำเสนอผลงานและแนวคิดได้ด้วยตนเองในรอบตัดสิน

การแข่งขันทั้งหมดแบ่งออกเป็น 4 รอบ เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  พร้อมฝึกฝนวิธีการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน และกล้าแสดงออก ดังนี้

รอบที่ 1:  สร้างสรรค์ผลงานในกระดาษจินตนาการ “My Dreams” (ความฝันของฉัน) วาดจินตนาการสิ่งประดิษฐ์ลงบน “กระดาษจินตนาการ” พร้อมเขียนบรรยายแรงบันดาลใจ และวิธีการทำงานของสิ่งประดิษฐ์นั้น ภายใต้แนวคิด “(คิดส์) กระหึ่มโลก” หมดเขตรับผลงาน วันที่ 4 มกราคม 2561

รอบที่ 2: นำเสนอผลงานจากกระดาษจินตนาการ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 100 ผลงาน จะต้องถ่ายคลิพการนำเสนอผลงานในกระดาษจินตนาการ โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 3 นาทีต่อผลงาน ส่งมาที่ email: honda@superjeew.com หรือทาง LINE ID: Superidea2017 หรือบันทึกลงในแผ่นซีดี หรือ ยูเอสบีฟแลชดไรฟ (USB Flash Drive) แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ ตู้ ปณ. 12 กรุงเทพฯ 10326 พร้อมจ่าหน้าซอง Honda Super Idea Contest 2017 คิด(ส์) กระหึ่มโลก หมดเขตส่งคลิพนำเสนอผลงานวันที่ 16 มกราคม 2561 (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 30 คน วันที่ 22 มกราคม 2561

รอบที่ 3: เวิร์คชอพ “My Dreams Come True” (ความฝันที่เป็นจริงของฉัน) ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 คน ร่วมเวิร์คชอพกิจกรรมสร้างสรรค์ เรียนรู้ศิลปะการประดิษฐ์ และทักษะการนำเสนอผลงาน พร้อมรับมอบทุนสนับสนุน เพื่อทำแบบจำลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในวันที่ 30 มกราคม 2561

รอบที่ 4:  นำเสนอผลงานและบันทึกเทปการแข่งขัน Honda Super Idea Contest 2017 คิด(ส์) กระหึ่มโลก รอบตัดสิน ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถติดตามผลงานของน้อง ทั้ง 30 คนสุดท้ายที่เข้ารอบได้ที่ www.facebook.com/hondasuperidea

ประกาศผลการประกวด: กรรมการจะตัดสินผลงานหลังจากการบันทึกเทปการแข่งขัน Honda Super Idea Contest 2017 คิด(ส์) กระหึ่มโลก ในรอบตัดสิน โดยจะทำการประกาศผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง www.facebook.com/hondasuperidea  (อนึ่ง การประกาศผลจะขึ้นอยู่กับวันแข่งขันรอบตัดสิน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป)

น้องๆ ผู้ชนะในโครงการฯ ทั้ง 6 คน จะได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและประสบการณ์เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์กับเยาวชนชาวญี่ปุ่นและเวียดนาม ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับครูผู้สนับสนุนโครงการยอดเยี่ยม (รางวัลครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ) 2 ท่าน ในวันที่ 23-28 มีนาคม 2561 อีกด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ “ฮอนดา ซูเพอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2017 คิด(ส์) กระหึ่มโลก” บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด โทร 095-762-7610  โทรสาร 0-2274-0670 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. หรือทาง www.honda.co.th หรือ www.facebook.com/hondasuperidea------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/6d42p
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Nov 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,149,000
3.
1,299,000
4.
539,000
5.
499,000
6.
1,599,000
7.
1,169,000
8.
1,549,000
9.
1,749,000
10.
529,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th