บทความ

Scania Driver Competitions Thailand 2017 สร้างนักขับรถบรรทุกและนักขับรถบัสโดยสารที่ดีเพื่อธุรกิจขนส่งไทย


สแกเนีย ฉลองความสำเร็จที่เคียงคู่ลูกค้าในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี จัดกิจกรรม Scania Driver Competitions Thailand 2017 เพื่อยกระดับนักขับรถบรรทุกและนักขับรถบัสโดยสาร ให้เป็นนักขับที่ดี มีความกล้าภายใต้คอนเซพท์ “4D” สำหรับในปีนี้ผู้ชนะเลิศในประเภทรถบรรทุก ได้แก่ ชัชวาลย์  ธงชัย (บริษัท พงษ์ระวี จำกัด) ส่วนในประเภทรถบัสโดยสาร ได้แก่ นราศักดิ์ กาญจนพันธ์ (บริษัท ริชแอนด์เบสท์ แทรฟเวิล จำกัด)

ภาพพิธีเปิดงาน

สเตฟาน ดอร์สกี กรรมการผู้จัดการบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวว่า สแกเนีย เป็นองค์กรระดับโลกที่มุ่งเน้นสร้างระบบขนส่งอย่างยั่งยืน โดยมีฐานการผลิตตั้งอยู่ในยุโรป อเมริกาใต้ และเอเชีย  สแกเนียสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในภาคอุตสาหกรรมขนส่ง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  อาทิ รถบรรทุก รถบัสโดยสาร เครื่องยนต์ภาคอุตสาหกรรม เครื่องยนต์เรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ รวมถึงบริการที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินสินเชื่อเช่าซื้อ ประกันภัยรถ บริการอะไหล่ บริการซ่อมบำรุงรักษา บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการฝึกอบรมคนขับ

ภาพสนามแข่ง 3

สแกเนีย มีความเชื่อมั่นว่า “ผู้ขับขี่ คือ คนสำคัญที่สุด ที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขับขี่ เพิ่มความตระหนักด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน และการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” ดังนั้นจึงจัดกิจกรรม Scania Driver Competitions ครั้งแรกขึ้น ในปี 2003 ที่ได้ชื่อว่าเป็นการฝึกทักษะการขับขี่และการฝึกอบรมของรถขนาดใหญ่และรายการใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และมีผู้ขับขี่เข้าร่วมการแข่งขันรวมแล้วกว่า 350,000 คนจาก 50 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2014-2015  ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 6 ในการจัดการแข่งขันระดับสากล มีผู้ขับขี่เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 100,000 ราย ทำให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง และคณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรป ได้ให้การรับรองการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขับขี่ เพิ่มความตระหนักด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน และการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพ 12 นักขับรอบชิงชนะเลิศ

“เราเชื่อว่า ในการจัดการแข่งขันของ สแกเนีย จะมีผลต่อทักษะความชำนาญ และสติในการขับขี่เพิ่มขึ้น” ทั้งนี้จากผลการสำรวจในการจัดกิจกรรม Scania Driver Competitions ในปี 2012 พบว่าผู้ขับขี่ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ต่างรู้สึกว่า การมีส่วนร่วมในการแข่งขัน เป็นการเพิ่มทักษะการขับขี่ให้แก่พวกเขา นอกจากนั้นไม่เพียงแต่จำนวนผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น แต่รวมไปถึงการได้รับความสนใจจากผู้สนับสนุนในภาคธุรกิจ และองค์กรต่างๆ เช่น หน่วยงานด้านการขนส่งและองค์กรความปลอดภัยทางท้องถนน”

ภาพหมู่ชนะเลิศ1

ด้าน ภูริวัทน์  รักอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง 30 ปี ในการเข้ามาทำตลาดของ สแกเนียในประเทศไทย และ 125 ปี ของ สแกเนีย ทั่วโลก การแข่งขัน Scania Driver Competitions Thailand จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4  มีผู้ขับขี่ทั่วประเทศไทยให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 3,000 คน โดยเป็นกิจกรรมนี้เพื่อต้องการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขับขี่ เพิ่มความตระหนักด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน และการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสแกเนีย เชื่อมั่นว่าผู้ขับขี่ คือ ผู้ที่มีส่วนสำคัญมากที่สุด เป็นการแข่งขันที่เน้นทักษะการขับขี่ ความรอบคอบมากกว่าความเร็ว  ซึ่งจะแตกต่างกับการแข่งขันรถยนต์ที่โดยมากจะเน้นความเร็วและใช้สนามแข่งเพื่อความปลอดภัย แต่การแข่งขันของ สแกเนีย ในฐานที่ชื่อว่า Defensive Driving หรือฐานการขับขี่เชิงป้องกัน ผู้ขับขี่จะต้องขับบนถนนจริง สภาพแวดล้อมที่เป็นเหมือนที่ทำงานของเขาในทุกๆ วันทำงาน เราจะมีกรรมการกลาง มานั่งไปกับผู้เข้าแข่งขันและสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ โดยหัวข้อหลักๆ คือ การเคารพกฎจราจร การวางแผนที่ดี การหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันอาจก่อให้เกิดอันตราย

ภาพสนามแข่ง 2

ทัศนันท์  ปิยะอักษรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Scania Driver Competitions Thailand 2017 เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กองทุนง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ สถาบันสอนขับรถ ไอดี ดไรเวอร์ การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักขับรถบรรทุกและนักขับรถบัสโดยสารมืออาชีพ พร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทาย (Face The Challenge) ภายใต้คอนเซพท์ “4D” ได้แก่ Dare to be (กล้าที่จะเป็นนักขับที่ดี), Dare to Change (กล้าที่จะเปลี่ยน มีมุมมองและมีทัศนคติที่ดี), Dare to do (กล้าที่จะทำความดี) และ Dare to Give (กล้าที่จะเป็นผู้ให้ และส่งต่อความดีให้ผู้อื่น) โดยทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ เป็นพันธมิตรที่มีวัตถุประสงค์ตรงกัน คือ การรณรงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ภาพหมู่ชนะเลิศ2

สำหรับในปีนี้ผู้ชนะเลิศในประเภทรถบรรทุก ได้แก่ ชัชวาลย์  ธงชัย (บริษัท พงษ์ระวี จำกัด) นอกจากจะคว้ารางวัลชนะเลิศแล้ว ยังสามารถคว้ารางวัลการขับประหยัดน้ำมันประเภทรถบรรทุก เพิ่มอีก 1 รางวัลด้วย ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ปรีชา กลิ่นดอกแก้ว (บริษัท สยามซอไซด์ เซอร์วิส จำกัด) และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อดุลย์ สมนาเมือง (บริษัท เอสซี  แคริเออร์ จำกัด) สำหรับในประเภทรถบัสโดยสาร ได้แก่ นราศักดิ์ กาญจนะพันธ์ (บริษัท ริช แอนด์ เบสท์ แทรฟเวิล จำกัด) นอกจากจะคว้ารางวัลชนะเลิศแล้ว ยังสามารถคว้ารางวัลการขับประหยัดน้ำมันประเภทรถโดยสาร เพิ่มอีก 1 รางวัลด้วย  ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สุเทพ จันทพิมพ์ (บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด) และรองชนะเลิศอันดับ 2 อันดับ ได้แก่ สุระพล  คำแหงผล (บริษัท เทพสมบัติ จำกัด)

ภาพสนามแข่ง 3

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลการขับเชิงป้องกันประเภทรถบรรทุก ได้แก่ สุพันธ์  ศิริจันโท (บริษัท ทีแอ็นที เอ็กซ์เพรส เวิลด์ไวด์  (ประเทศไทย) จำกัด) ส่วนรางวัลการขับขี่เชิงป้องกันประเภทรถโดยสาร ได้แก่ เสกสรรค์ เตาคำ (บริษัท เทพสมบัติ จำกัด) รางวัลกองเชียร์ดีเด่นประเภทรถบรรทุก ได้แก่ บริษัท เอสซี แคริเออร์ จำกัด และรางวัลกองเชียร์ดีเด่นประเภทรถโดยสาร ได้แก่ บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด

อนึ่งผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับ จะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยเกียรติยศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท รองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท และอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท และบริษัทผู้สนับสนุนจะได้รับสิทธิ์การอบรมชั้นสูงกับ สแกเนีย “Advance Driver Program; Train The Trainer”โดยชนะเลิศ จะได้รับสิทธิ์ 4 ท่าน, รองชนะเลิศ ได้รับสิทธิ์ 2 ท่าน และอันดับที่ 3 ได้รับสิทธิ์ 2 ท่าน------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/sMdRJ
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th