บทความ

ไทยรุ่งฯ รับมอบประกาศนียบัตรโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัพชัน (CAC)


บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ผ่านกระบวนการรับรองโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยผู้บริหารบริษัทฯ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโครงการฯ ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่โรงแรมเรอเนสซองศ์ กรุงเทพฯ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UbvPm
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th