บทความ

สยย. เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ


ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” พร้อมด้วย อดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ รักษาการแทนผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

“ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐและประชาชนทั่วไป และสนับสนุนการดำเนินการด้านนวัตกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่จะต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวมีแผนดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2560-2563 มีแผนจัดกิจกรรมดังนี้

1. สร้างความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า บริษัท เดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อี วี เอฟทจำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า โดยจะทำการถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผ่านการอบรม 3 หลักสูตร โดยมีเป้าหมายให้ได้ผู้ประกอบการนำร่องพัฒนาในปีต่อๆ ไป

2. จัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของโลก เพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

3. จัดทำวีดีทัศน์ความรู้ยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป แบ่งออกเเป็น 3 เรื่อง คือ ยานยนต์ไฟฟ้ากับอนาคตที่ยั่งยืน ยานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย และการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้เพื่อให้ผู้สนใจด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้เข้าถึงข้อมูลวิชาการและภาคอุตสาหกรรม ภายในนิทรรศการ ได้จัดแสดงข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนตัวอย่าง แบบจำลองระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า และสื่อวีดีทัศน์ รวมถึงสถานีประจุไฟฟ้า

สถาบันยานยนต์ มีเป้าหมายที่ชัดเจนพร้อมมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยถัดไปสถาบันฯ จะต่อยอดองค์ความรู้ ดำเนินการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการผลิตได้จริง และก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้าง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถรับมือได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DJyV6
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 15:42 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th