บทความ

เอมจีซี-เอเชีย จับมือเอแบค สานต่อโครงการมีนี MBA ธุรกิจยานยนต์


อนุสรณ์ บุตรสุนทร ผู้อำนวยการสถาบัน มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง ภายใต้ กลุ่มบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ MAT เปิดเผยความคืบหน้าของแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมประสิทธิภาพรองรับภาคธุรกิจยานยนต์ว่า ล่าสุดนั้น โครงการหลักสูตร Mini MBA in Automotive Dealer Management ได้เริ่มเปิดสอนในรุ่นที่ 2 แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา โดยความร่วมมือระหว่าง ดร. กิตติ โพธิกิตติ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และ MAT ได้ริเริ่มการเรียนการสอนหลักสูตร Mini MBA in Automotive Dealer Management เพื่อรองรับสำหรับผู้ที่สนใจและปฏิบัติงานด้านธุรกิจค้าปลีกกับบริษัทรถยนต์ หรือผู้ประกอบการทางด้านยานยนต์ อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

“ในช่วงที่ผ่านเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นมากในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของลูกค้า คู่ค้า หรือแม้กระทั่งคุ่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยียานยนต์ รูปแบบและฟังค์ชันการใช้งานของรถที่เปลี่ยนโฉมหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจัยทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนในห้องและประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์และกลุ่มผู้เรียน นำไปปรับใช้กับธุรกิจหรือการทำงานที่เกี่ยวกับยานยนต์ในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย”

โดยเนื้อหาในการเรียนการสอนหลักสูตร Mini MBA in Automotive Dealer Managementนี้ แบ่งเป็น 3 วิชาหลัก คือ Marketing Management (การจัดการด้านการตลาด), Operation Management (การจัดการด้านปฏัติการ), โดย 2 วิชานี้จะเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก ส่วนและวิชา Automotive Dealer Management (การบริหารผู้แทนจำหน่ายยานยนต์) จะเรียนที่สถาบัน มาสเตอร์ ออโทโมทีฟ ทเรนิง (ลาดพร้าว 112) โดยในแต่ละวิชานั้น ทำการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานในวงการธุรกิจยานยนต์ ซึ่งผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้สอน ได้สอบถามข้อข้องใจหรือปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในการทำงานแวดวงธุรกิจยานยนต์------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/V5j5t
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th