บทความ

TK รุกออกหุ้นกู้ เตรียมรองรับตลาดเช่าซื้อเติบโต


บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ออกหุ้นกู้ครั้งแรกในปี 2560 ด้วยมูลค่า 1,000 ล้านบาท นับเป็นการออกหุ้นกู้มูลค่าสูงสุดของ TK เตรียมพร้อมขยายพอร์ทเช่าซื้อตามแผนงานในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ และลูกหนี้เช่าซื้อในต่างประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากการเติบโตจากตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ควบคู่กับการตอบความสนใจของผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของ TK ที่มีจำนวนมาก โดยเสนอขายผู้ลงทุนรายใหญ่และสถาบัน ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.83 % ระยะเวลา 3 ปี

ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหาร TK ได้อนุมัติการออกหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.83 % เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจะเสนอขายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พศ. 2560 และไถ่ถอนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พศ. 2563 นับเป็นการออกหุ้นกู้มูลค่าสูงสุดของ TK เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ลงทุนในหุ้นกู้ของ TK ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ จะยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้ง โดยมี Credit Rating จาก Tris  A- มาตลอด 6 ปี ตั้งแต่ปี 2553 เป็นการค้ำประกันความน่าเชื่อถือของ TK

วัตถุประสงค์สำคัญของการออกหุ้นกู้ TK ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการขยายพอร์ท เพิ่มยอดการเช่าซื้อ ตามแผนที่บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ คือ เพิ่มสัดส่วนรายได้และลูกหนี้เช่าซื้อในต่างประเทศ พร้อมๆ กับการเติบโตจากการเพิ่มรายได้ของลูกหนี้เช่าซื้อในประเทศ โดยเฉพาะแผนการขยายงานไปยังต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ TK มีแผนจะเปิดสาขาที่กัมพูชาเพิ่มอีก 3 สาขา และยังอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการขยายสาขาเพิ่มเติม อีกทั้งขณะนี้ TK ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาจัดตั้งบริษัทลูกเพิ่มเติมเพื่อลงทุนในประเทศใหม่ๆ อีกหลายประเทศ จึงทำให้ต้องเตรียมเงินทุนให้พร้อมเมื่อโอกาสการขยายงานมาถึง

ล่าสุด TK ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท Suosdey Finance PLC. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา (บริษัทจะเพิ่มการถือหุ้นเป็นสัดส่วน 99.8 % ของทุนชำระแล้ว) โดยเพิ่มทุนจำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 17,470,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 34,940,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ

“การออกหุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาทในครั้งนี้ นอกจากใช้ในการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ตามแผนแล้ว การออกหุ้นกู้ดังกล่าวนับเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญของ TK ในการตอกย้ำความสามารถในการแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ด้วยการลอคต้นทุนทางการเงิน ปิดความเสี่ยงและควบคุมต้นทุนในการทำธุรกิจ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เราได้ครั้งนี้อยู่ที่ 2.83 % ซึ่งถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำมาก และ TK ยังรักษาส่วนต่างดอกเบี้ย (Interest Spread) เฉลี่ย 30 % มาหลายปีต่อเนื่อง” ปฐมา กล่าวเสริม

การออกหุ้นกู้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ TK ใช้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อลอคต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยขณะนี้ TK มีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยที่ 2.33 % และสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเงินกู้ระยะสั้น ณ สิ้นปีที่แล้วอยู่ที่ 91:9 โดยสัดส่วนนี้จะปรับเป็น 93:7 ภายหลังการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 1,000 ล้านบาท

“ในอนาคต เรายังมีความพร้อมในการกู้ยืมเงิน เพื่อขยายธุรกิจได้อีกมาก เพราะสัดส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ Debt Equity Ratio (D/E Ratio) ของ TK ยังต่ำมากคือเพียง 0.9 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ D/E Ratio ในธุรกิจนี้แล้วสูงถึง 10 เท่า ตัวเลขนี้ สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนของเรา และแสดงถึงความพร้อมที่จะระดมเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายงานในอนาคต และรองรับลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นของแคมเปญส่งเสริมการตลาด “ฉลอง 45 ปี บิน กิน เที่ยว กับ TK” ของเราในวาระครบรอบ 45 ปีของ TK ด้วย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ”------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ZpEXO
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 11:13 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th