บทความ

ฟอร์ด พัฒนาระบบเชื่อมต่อสื่อสาร


การสื่อสารในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โครงการล่าสุดที่ ฟอร์ด เริ่มวิจัยมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โพลีเทคนิค ในประเทศรัสเซีย คือ การสังเกตการณ์รูปแบบการสื่อสาร ของหุ่นยนต์ในอวกาศ และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำข้อมูลมาใช้พัฒนาระบบเชื่อมต่อการสื่อสารในรถยนต์

 

โครงการศึกษารูปแบบการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ และการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการทำงานของระบบเชื่อมต่อการสื่อสารภายในรถยนต์ ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และช่วยพัฒนาวิธีการสื่อสารของรถยนต์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย

 

เครือข่ายเทเลแมทิคส์ระดับโลกที่รับ-ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ช่วยลดอุบัติเหตุจากการสัญจร ลดปัญหาการจราจรติดขัด และให้ข้อมูลแก่หน่วยกู้ภัยอย่างรวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น โดยใช้การสื่อสารระหว่างรถยนต์กับระบบคลาวด์ รถยนต์กับระบบโครงสร้างพื้นฐาน รถยนต์กับรถยนต์ และรถยนต์กับการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ

 

ลดปัญหาจราจร และอุบัติเหตุได้

ฟอร์ด เปิดเผยว่า บริษัทได้เริ่มต้นโครงการศึกษาระบบการสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ที่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ และการสื่อสารของหุ่นยนต์ในอวกาศกับพื้นโลก เพื่อนำข้อมูลมาช่วยพัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างรถยนต์ในอนาคต การวิจัยดังกล่าวจะช่วยเสริมบทบาทของ ฟอร์ด ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการสื่อสารในรถยนต์ เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และพัฒนาวิธีการสื่อสารของรถยนต์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้มีความทันสมัยมากขึ้น

 

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อการสื่อสารในรถยนต์นั้น นับว่ามีศักยภาพในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ด้วยการทำให้รถยนต์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ รวมทั้งยังสื่อสารกับอาคาร สัญญาณไฟจราจร ฐานข้อมูลในระบบคลาวด์ และระบบอื่นๆ โดยใช้การส่งข้อความหากัน หรือใช้วิธีตรวจจับและตอบสนองต่อสัญญาณเตือนการเกิดการชนในระยะประชิด

 

ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออัตโนมัติ

“สถานการณ์ฉุกเฉิน” คือ สิ่งที่ผู้ผลิตไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อใด ความก้าวหน้าด้านวิธีการสื่อสารของรถยนต์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะสามารถช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัยมากขึ้น และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดย ฟอร์ด จะศึกษาวิธีการแก้ปัญหาในกรณีที่การส่งข้อความขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในครั้งแรกไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะเครือข่ายล่ม การศึกษาระบบและวิธีการส่งข้อความซ้ำๆ หากข้อความแรกไม่สามารถส่งไปยังผู้รับปลายทางได้ ตัวอย่างเช่น หากรถประสบอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างรถกับระบบคลาวด์ ตัวรถอาจหันไปใช้เครือข่ายการสื่อสารระหว่างรถกับรถคันอื่น รวมทั้งส่งสัญญาณเป็นข้อความแจ้งเตือน หรือขอความช่วยเหลือจากรถที่ขับผ่านไปมา ด้วยระบบ V2V จากนั้นจึงสื่อสารกับโครงข่ายพื้นฐานอื่นๆ จนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย

 

เทเลแมทิคส์ ส่งข้อมูลระยะทางไกล

ระบบเทเลแมทิคส์ ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลแบบดิจิทอลระยะทางไกล ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับสถานีอวกาศนั้น เป็นระบบที่มีศักยภาพสูงมากในการนำมาพัฒนาการทำงานของระบบสื่อสารในอนาคต ระหว่างรถกับระบบคลาวด์ รถกับโครงข่ายพื้นฐาน รถกับรถ และการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ (V2X) ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยนำเอาเทคโนโลยีโครงข่ายการสื่อสารหลายแบบมาใช้ร่วมกัน อาทิ การใช้คลื่นความถี่สั้นเพื่อการสื่อสารระยะใกล้ (DSRC) เทคโนโลยีไร้สายบรอดแบนด์ (LTE) และระบบการสื่อสารแบบโครงข่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อการสื่อสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบสัญญาณที่แรงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องส่งข้อความสำคัญๆ

 

การนำเอาความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์หุ่นยนต์ในอวกาศมาใช้ ช่วยให้วิศวกรของ ฟอร์ด พัฒนาชุดคำสั่งเพื่อฝังลงในระบบเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างรถยนต์และสิ่งอื่นๆ ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ข้อความต่างๆ ถูกจัดส่งไปยังเครือข่ายการสื่อสารที่เหมาะสมตามลำดับความสำคัญ อย่างเช่น ในกรณีที่รถส่งข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ระบบจะส่งข้อความนี้ไปยังโครงข่ายที่รองรับการส่งข้อมูลได้เร็วที่สุด ขณะที่ข้อความอื่นๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงภายในรถ จะถูกส่งไปยังระบบเชื่อมต่อระหว่างรถและโครงข่ายพื้นฐานทั่วไป หรือส่งผ่านอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ที่ฝังอยู่ในรถ หรือผ่านเครือข่ายของอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ที่ผู้ขับขี่นำมาเชื่อมต่อกับรถ เป็นต้น------------------------------
เรื่องโดย : พหลฯ 30
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2556
คอลัมน์ : รู้ทันเทคนิค
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gCWVx

Follow autoinfo.co.th