บทความ

ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน


ถ้าดูจากสถิติในช่วง 7 ว้นอันตราย 29 ธค. ’53-4 มค. ’54 ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 3,497 ครั้ง ลดลงจากปีก่อนแค่ 37 ครั้ง หรือ ราว 1 % มีผู้เสียชีวิต 358 คน เพิ่มจากปีก่อน 11 คน หรือ 3.2 % ผู้บาดเจ็บ 3,750 คน ลดจากปีก่อน 77 คน หรือ 2 % คุณก็คงไม่เชื่อว่าประเทศของเรากำลังย่างเข้าสู่ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” (DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY)

 

องค์การสหประชาชาติ เขาประกาศเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปี 2553 โดยมีที่มาจาก “ปฏิญญามอสโก” ซึ่งเป็นมติที่ประชุมรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก และองค์กรภายในการกำกับของสหประชาชาติ ที่จะรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้อย่างน้อย 50 % หรือมีอัตราการตายไม่เกิน 10 คน ต่อประชากร 1 แสนคน โดยทุกประเทศต้องกำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ”ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เริ่มตั้งแต่ปีนี้เลื่อยไปจนถึง ปี 2563 ผมถึงบอกว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงปีใหม่กว่า 300 ศพ เป็นการประเดิมทศวรรษ ฯ ที่ไม่น่าประทับใจเอาเสียเลย

 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็มีท่าทีขานรับการรณรงค์ครั้งนี้อย่างแข็งขัน โดยประกาศให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % เนื่องจากอุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนนบ้านเรา ส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ ไม่เชื่อดูสถิติได้ว่า มีผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 24 คน บาดเจ็บปีละกว่า 1 แสนราย ในจำนวนนี้กลายเป็นผู้พิการปีละ 3,000 คน สาเหตุสำคัญคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย

 

ส่วนแผนต่อเนื่องอื่นๆ ให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้กำหนดออกมาเป็น 3 ระยะแผนระยะเริ่มต้น มุ่งเน้นเรื่องการขนส่งสาธารณะ โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการเดินทางทางถนน ออกมาตรการให้ผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย 0 %

 

แผนระยะกลาง จะขยายผลไปยังรถร่วมเอกชน โดยผู้ขับขี่รถเอกชนจะต้องมีระดับแอลกอฮอล 0 % เช่นกันนี้ ส่วนกรมการขนส่งทางบกจะพัฒนาการจัดการไปสู่การควบคุมรถขนาดใหญ่ คือ รถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงมีการนำผู้ขับขี่เหล่านี้กลับมาอบรมและฝึกสอนวิธีการควบคุมยานพาหนะที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น

 

นอกจากนี้จะกวดขันบริเวณ จุดตัดรางรถไฟกับถนนกว่า 2,000 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นจุดตัดที่ก่อสร้างโดยท้องถิ่น ซึ่งการรถไฟยังไม่ได้อนุญาต อีกทั้งไม่มีเครื่องกั้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ค่อนข้างบ่อย

 

แผนระยะยาว จะเป็นการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยกระทรวง ฯ จะจัดหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนไปสอนนักเรียนในโรงเรียนทุกระดับแต่จะเริ่มต้นจากการพัฒนาครูผู้สอนก่อน กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหลักที่จะไปอบรมครูอาจารย์

 

นอกจากนี้ ยังจะบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ 8,000 องค์กร เพื่อกระจายให้แต่ละองค์กรรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยทางถนน ในท้องถิ่นของตน

 

เนื่องจากเพิ่งเริ่มทศวรรษผมจึงยังไม่อยากขัดคออะไร นอกจากขอยกสถิติอุบัติเหตุจราจรช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 มาปิดท้ายไว้กันลืม

 

ระยะเวลาตั้งแต่ 12-18 เมษายน 2553 เกิดเหตุ 3,516 ครั้ง ตาย 361 คน บาดเจ็บ 3,802 คน

 

11-17 เมษายน 2554 ตาย…..?!?------------------------------
เรื่องโดย : สายยศ สุวรรณหงษ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน เมษายน ปี 2554
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LnZI9

Follow autoinfo.co.th