บทความ

6 ข้อ เคล็ดไม่ลับ เพื่อการติดตั้งแบบมืออาชีพ


ทริคการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินสายต่างๆ ภายในระบบเครื่องเสียง เพื่อการติดตั้งที่ถูกต้อง และให้ได้มาตรฐาน สำหรับเทคนิคในครั้งนี้ ได้นำ…6 ข้อเคล็ดไม่ลับ การติดตั้งแบบมืออาชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็น เราสามารถกำหนดเรื่องการจัดสายต่างๆ ให้เหมาะสม และนี่คือ อีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนผลงาน ก่อนการติดตั้งจริง ดังนั้นนี่คือเคล็ดไม่ลับบางประการ ที่ได้รวบรวมมาให้คุณๆ ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานต่อไป ดังนี้

1. ความอดทน

ความอดทน และให้เวลาแก่ตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดระบบสายภายในเครื่องเสียงรถยนต์ แต่จะไม่มีการเดินสายที่มากไปกว่านี้ ดังนั้นเราสามารถคำนวณได้ว่าร้อยละ 99 ของงานติดตั้งทั้งหมด จะอยู่ที่การเดินสายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ติดตั้งจะต้องทำให้เสร็จในแผนงานที่คิดเอาไว้ โดยคำนึงถึงความเรียบร้อย และความสะอาด โดยเฉพาะการให้เวลาแก่ตัวเอง และกำหนดเวลาทำงานอย่างคร่าวๆ โดยเน้นวันนี้ทั้งวันสำหรับการเดินสายภายในรถยนต์ไปท้ายรถ หรือบริเวณที่ต้องพักสายไว้ก่อน ณ จุดนั้น และเวลาในการเดินสายทั้งหมด จำไว้เสมอว่า นี่ไม่ใช่วิธีทดลอง และที่ทำทั้งหมด มันต้องใช้ความอดทน คุณจะได้มั่นใจผลงานที่ได้รับ

2. คำนึงถึงความยาวของสาย

เมื่อตัดสินใจพร้อมวิธีในการเดินสายไฟ อย่างเช่น เดินสายลำโพงจากประตูหน้าไปยังด้านท้ายรถ ยาวประมาณ 15 ฟุต ดังนั้นเราควรจะเผื่อความยาวของสายโดยรวมเพิ่มเข้าไปอีก 3 ก็จะได้เป็น 18 ฟุต เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น เนื่องจากการเดินสายที่พบปัญหาบ่อยๆ คือ เมื่อมีอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินสายไฟไปยังส่วนต่างๆ ภายในรถยนต์ ที่มีตำแหน่งที่แตกต่างกัน สิ่งสุดท้ายที่คุณคิดไว้ คือ สายอาจจะสั้นเกินกว่าที่จะเดินได้ถึง ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องต่อสาย เพื่อให้สายยาวออกไป ซึ่งการต่อไม่เพียงแต่จะผิด แต่ยังเพิ่มโอกาสความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และวิธีที่ดีที่สุด ควรจะเผื่อความยาวของสายเพิ่มเข้าไปอีก 3 ฟุต เพื่อให้เพียงพอกับความยาวของสายที่จะจบได้ในงาน 1 ชิ้น

3. การวางแผนที่ดี

การติดตั้งโดยทั่วไป เมื่อต้องการสร้างชั้นวางแอมพ์ โดยไม่ได้ทำห้องพิเศษ เป็นที่พักสาย ซึ่งเป็นจุดรวมของการเชื่อมต่อสายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสายไฟ สายกราวน์ด และสายรีโมทของแอมพ์ ผลข้างเคียงส่วนหนึ่ง คือ อาจหลุด หลวม หรือเหตุที่เกิดจากสายไฟ และสาย RCA ที่เปราะบางมาก เนื่องจากการดัดสาย และในอนาคตภายในระบบอาจมีปัญหา เมื่อคุณมั่นใจ ควรจะวางแผนงานเพื่อรองรับโดยไม่ให้สายนั้นสั้นหรือตึงจนเกินไปสำหรับใช้ในการติดตั้ง

4. เส้นทางที่เหมาะสมที่สุด

ปัจจัยที่จะพิจารณา คือ เส้นทางที่เหมาะสมของสายต่างๆ ภายในระบบเสียง รวมถึงตัวรัดสายที่จะใช้ เมื่อไปถึงยังจุดหมายปลายทางของสายทั้งหมดแล้ว สายไฟ และสายสัญญาณ ควรให้อยู่ห่างกัน เพื่อป้องกันปัญหาการรบกวน ส่วนสายที่ยาวมาก และไม่สามารถตัดได้ เช่น สายรีโมทเบสส์ และสายควบคุมต่างๆ วีธีที่ควรจะจัดการ เช่น ปรับความยาว เพื่อรวบสายให้สั้นลง และคิดล่วงหน้ากับการเดินสายในตำแหน่งที่แตกต่างกัน เพื่อหลบหลีกการรวบสายที่มัดอยู่เป็นกำๆ โดยคิดไว้ในใจว่าทุกสายที่เดินให้อยู่ภายในระบบ ก่อนที่จะเริ่มต้นเดินระบบสาย ควรจะวัดความยาวให้เหมาะสม

5. การทำงานเป็นลำดับ

เมื่อคุณกำหนดไว้ว่า สายทั้งหมดนี้ มีความยาวที่พอดี เพื่อที่จะเดินสายไปยังชั้นวางแอมพ์ โดยจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ และทำงานอย่างมีระบบ โดยแยกส่วนในแต่ละประเภท ในขั้นแรกให้รวบสายที่มีขนาดใหญ่ ด้วยสายรัดอย่างประณีต ส่วนใหญ่แล้ว จะแยกสายออกเป็น 3 ประเภท

1. สายลำโพง และสายอื่นๆ (ต่ำกว่าเบอร์ 8 AWG) 2. สายไฟ สายกราวน์ด และสายแข็งอื่นๆ สายที่เป็นเบอร์ใหญ่ และ 3. สาย RCA สายควบคุมต่างๆ และสายอื่นๆ ที่สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็ว

กรณีนี้ ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยสายเบอร์ต่ำสุด โดยผลักออกจากเส้นทาง เพื่อไม่ให้สูญเสียเนื้อที่ภายในห้องพักสาย ลำดับต่อไปให้เดินสายไฟ สายกราวน์ด ในลำดับสุดท้าย โดยวิธี PLUG AND PLAY ที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ บางกรณืจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามลำดับ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยรวมของการนำเสนอการเดินสาย พยายามรักษาเทคนิคนี้ตลอดการติดตั้งของคุณ

6. สายรัด ตัวยึด คือ เพื่อนที่ดีของคุณ

การใช้สายรัด และตัวยึด เพื่อจัดการเรื่องพื้นฐาน คือ การป้องกันสายกับพื้นผิวที่แข็ง และมีความปลอดภัยในลักษณะที่สมเหตุผล และชนิดต่างๆ ของสาย เพื่อให้การติดตั้งมั่นคง โดยมีคำแนะนำอยู่ 3 ประเภท ประการแรก สายพื้นฐานในสายต่างๆ ความยาว และขนาดเท่ากัน สายรัดที่มีเส้นรอบนอกยาง 6″ สำหรับรัดสิ่งขนาดเล็ก และสายรัดที่ยาวกว่า 8″ สำหรับงานขนาดใหญ่ เป็นสิ่งที่ใช้ในพื้นฐาน ประเภทที่สอง สกรูยึดสาย เป็นหลักปกติของสายรัดกับซอคเกทวิทยุ เพื่อรวมสายเข้าด้วยกัน สามารถให้ความปลอดภัยกับพื้นผิว โดยใช้สกรูเดี่ยว ประการสุดท้าย ชุดยึดสาย สายที่มีลักษณะเป็นแถบเหล่านี้ เป็นพลาสติดที่มีความยืดหยุ่น ที่สามารถดัดโค้งงอได้ สำหรับใช้รัดสายต่างๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายเข็มขัด เพื่อให้คุณรวบ และมัดสายได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่นๆ อีกมากมายของการจัดการสายต่างๆ เพื่องานติดตั้งที่เป็นระเบียบ และเรียบร้อย

การเริ่มต้นในการเดินสายไฟที่ถูกต้อง สามารถช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินสายต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย ให้เข้าเป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่อย่างเรียบร้อย ส่วนสายไฟที่เป็นส่วนเกิน ที่ไม่สามารถตัดทิ้ง สามารถรัดรวมเข้าด้วยกันไว้ในห้องพักสาย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้มาตรฐาน เพื่อการติดตั้งแบบมืออาชีพ------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2553
คอลัมน์ : เทคนิค
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xbvgv
อัพเดทล่าสุด
10 Nov 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
524,000
2.
599,000
3.
3,599,000
5.
2,090,000
6.
2,229,000
7.
779,000
8.
3,590,000
10.
1,316,000
11.
1,749,000
12.
1,699,000
14.
3,299,000
15.
5,399,000
16.
6,799,000
17.
3,249,000
18.
4,980,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th