บทความ

สถิติใหม่ MOTOR EXPO 2009


บอกได้เลยว่า ตั้งแต่ผมจัดงานแสดงยานยนต์มา 20 กว่าปี “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 26” นี่แหละที่ทำให้ผมภาคภูมิใจที่สุด

ยอดขายรถพุ่งทะลุ 2 หมื่นคันเป็นหนแรก ซึ่งไม่เคยมีงานไหนทำได้ แถมยอดผู้ชมซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานยังเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ก็ต้องถือว่าดีล้นเหลือ เมื่อเทียบกับสถานการณ์บ้านเมือง ลุ่มๆ ดอนๆ อย่างนี้

ฉบับนี้ผมขอประมวลข้อมูลของผู้ชมงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,000 ระเบียน มารายงานต่อให้ท่านผู้อ่านตามธรรมเนียมดังนี้ (ตัวเลขในวงเล็บ คือ ข้อมูลของงานปีก่อน)

คำถามแรก เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่าสัดส่วน ชาย:หญิง ต่อ 100ของผู้ตอบ คือ 63.4:36.6 (63.6:36.4)

กลุ่มอายุส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 25-34 ปี ถึง 33.6 % (39.9 %) รองลงไปได้แก่กลุ่มอายุช่วง 35-44 ปี 27.7 % (21.9 %) 45-54 ปี 19.0 % (12.1%) 15-24 ปี 11.9 % (17.5 %) 54 ปีขึ้นไป 6.5 % (6.5 %) ส่วนผู้ชมที่อายุต่ำกว่า 15 ปี มี 1.3 % (2.1 %)

กว่าครึ่งของผู้เข้าชมงาน หรือ 56.5 % (56.6 %) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 15.0 % (11.0 %) จบปริญญาโท 0.8 % (1.1 %) จบปริญญาเอก ในขณะที่ 27.5 % (29.7 %) เรียนต่ำกว่าปริญญาตรี และ 0.2 % (0.6 %) ตอบว่าอื่นๆ

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 46.9 % (43.4 %) เป็นลูกจ้าง/พนักงาน/ข้าราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อีก 33.2 % (33.9 %) เป็นเจ้าของบริษัท/กิจการ/นักธุรกิจ 9.4 % (8.4 %) เป็นผู้ทำงานวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์-พยาบาล/วิศวกร/สถาปนิก ส่วนนักศึกษา
สนใจเข้ามาชมงานกัน 7.0 % (11.8 %)

โดยเฉลี่ย ผู้ชมของเราจัดเป็นคนมีฐานะดีพอใช้ แม้ว่า 34.7 % (43.2 %) จะมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 บาทก็ตาม แต่ 20.9 % (17.9 %) ก็มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 20,001-30,000 บาท และ 10.5 % (9.1 %) อยู่ในเกณฑ์ 30,001-40,000 บาทส่วนอีก 8.5 % (6.8 %) และ 5.9 % (9.7 %) อยู่ในเกณฑ์ 40,001-50,000 บาท และ50,001-60,000 บาท ตามลำดับ ขณะที่กลุ่มรายได้มากกว่า 100,000 บาท มี 7.8 % (6.3 %)

ต่อคำถามที่ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามของเราเห็นว่าบริษัทไหนสามารถนำคำขวัญ “ขับเคลื่อน…สู่ความยั่งยืน” ของงาน มาแสดงออกเป็นรูปธรรมให้เห็นได้ชัดเจนที่สุด ท่านเหล่านั้นเทคะแนนให้บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ บีเอมดับเบิลยู

ส่วนรถรุ่นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มีลักษณะเข้ากันกับความหมาย “ขับเคลื่อน…สู่ความยั่งยืน” ที่สุด คือ ทาทา นาโน

สุดท้าย คือ บูธที่ตกแต่งงดงามที่สุด ได้แก่ บูธผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ มีนี จาก บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

ต่อมาเป็นคำถามเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้อยู่ และแผนการซื้อรถในอนาคต

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 74.8 % (68.0) มีพาหนะเป็นของตัวเอง ในจำนวนรถที่เป็นเจ้าของนั้น 43.2 % (50.8 %) เป็นเก๋ง 4 ประตู 8.1 % (12.7 %) เป็นเจ้าของรถกระบะ 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ 4.5 % (4.8 %) เป็นเจ้าของรถกระบะ 4 ประตูขับเคลื่อน 4 ล้อ 3.5 % (4.2 %) เป็นรถอเนกประสงค์

26.4 % (35.3 %) บอกอยากได้รถคันใหม่เป็นเก๋ง 4 ประตู 6.4 % (9.0 %) อยากได้รถอเนกประสงค์ 4.2 % (8.0 %) รถสปอร์ท 4.1 % (6.6 %) รถคูเป 3.7 %(7.2 %) รถกระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 3.6 % (6.0 %) รถกระบะ 4 ประตู ขับ 2 ล้อ3.4 % (6.0 %) รถกิจกรรมกลางแจ้ง 3.0 % (2.2 %) รถท้ายลาด 3 ประตู 3.0 %(5.5 %) รถกระบะ 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 % (3.3 %) รถตรวจการณ์ 2.0 % (4.7 %)รถตู้ 1.8 % (2.8 %) รถกระบะ 2 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ผู้เข้าชมงานของเรามาจากทุกภาคของประเทศ มากที่สุด 66.1 % (60.0 %)อยู่ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 13.8 % (14.5 %) อยู่ในภาคกลาง 7.3 %(6.4 %) มาจากภาคตะวันออก 5.3 % (6.6 %) ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.9 % (3.2 %) มาจากภาคใต้ 2.0 % (5.6 %) มาจาก ภาคเหนือ และ 2.6 % (3.7 %)จากภาคตะวันตก

ส่วนข้อมูลที่ยืนยันว่างานนี้ดีเกินคาด คือ ยอดผู้ชมงานกว่า 1.59 ล้านคนยอดขายรถ 25,220 คัน กับเม็ดเงินที่สะพัดในงาน 29,000 ล้านบาท------------------------------
เรื่องโดย : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2553
คอลัมน์ : ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/OuCBf
อัพเดทล่าสุด
10 Nov 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
524,000
2.
599,000
3.
3,599,000
5.
2,090,000
6.
2,229,000
7.
779,000
8.
3,590,000
10.
1,316,000
11.
1,749,000
12.
1,699,000
14.
3,299,000
15.
5,399,000
16.
6,799,000
17.
3,249,000
18.
4,980,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th