บทความ

รู้จักประเภทลำโพง กับการติดตั้งที่เหมาะสม


ฉบับนี้ ผมจะพาไปรู้จักกับลำโพงประเภทต่างๆ รวมถึงตำแหน่งการติดตั้งที่เหมาะสม ทั้งกับสภาพเดิมๆ ภายในรถ รวมถึงการออกแบบงานซาวน์ด เพื่อเน้นทิศทาง มิติ และเวทีเสียง ซึ่งลำโพงแต่ละยูนิท ต้องการพื้นที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเซทของนักเล่นแต่ละคน

ประเภทลำโพง

แต่ละค่ายต่างออกแบบลำโพงให้มีความแตกต่าง จึงเห็นกันอยู่หลายรูปแบบ หลายขนาด เว้นแต่ประเภทที่ได้รับความนิยม จะเห็นกันมากหน่อย อย่างสมัย 6″x9″ หรือชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง ในปัจจุบัน แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน สิ่งสำคัญคือ ต้องนำมาจัดชุด และใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อคุณภาพเสียงในรถของคุณ ผมขอแยกลำโพงออกเป็น 3 ประเภท

โคแอกเซียล (COAXIAL) คือ ลำโพงที่มีแกนร่วม ออกแบบให้ดอกลำโพงในแต่ละช่วงความถี่มาอยู่ด้วยกัน ดูง่ายๆ ก็คือ รวมชิ้น หรือรวมกันเป็นตัวเดียว ที่เห็นกันก็จะมีทั้งแบบ 2 และ 3 ทาง 4″-6″ และ 6″x9″ ข้อดีของลำโพงประเภทนี้ คือ จะมีทิศทางของเสียงมาจากตำแหน่งเดียวกันทั้งระนาบ ติดตั้งง่าย และราคาประหยัด

แยกชิ้น (COMPONENT) คือ ลำโพงที่แยกออกจากกัน เพื่อตอบสนองความถี่ในแต่ละช่วง ทั่วไปมี 2 และ 3 ทาง ขนาด 4″-6″ โดยดูขนาดจากตัวมิดเบสส์ หรือวูเฟอร์เป็นหลัก ลำโพงประเภทนี้ จะมีทวีเตอร์ขนาด 1″-3″ มิดเบสส์ หรือวูเฟอร์ขนาด 4″-6″ อย่างละ 1 คู่ พร้อมพาสสีฟ ครอสส์โอเวอร์ เพื่อตัดความถี่เสียงอีก 2 ตัว ส่วนแบบ 3 ทาง จะมีมิดเรนจ์ขนาด 3″-4″ เพิ่มมาให้อีก 1 คู่ ข้อดี สามารถแยกติดตั้งลำโพงแต่ละดอกในตำแหน่งต่างๆ ได้ ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าโคแอกเซียล แต่ราคาสูงกว่า

ยูนิท (UNIT) เป็นลำโพงที่ทำออกมาเฉพาะ เป็นดอกเดียว ไม่ว่าจะเป็น ทวีเตอร์ มิดเรนจ์ มิดเบสส์ หรือวูเฟอร์ก็ตาม จะกำหนดตัวเลขทนกำลังขับ และช่วงความถี่ตอบสนองเอาไว้ สำหรับทวีเตอร์จะมีพาสสีฟเล็กๆ มาให้ เหมาะสำหรับนักเล่นที่ต้องการเซทช่วงความถี่เอง ข้อดี นำมาเสริมช่วงความถี่ หรือเสียงที่ขาดหายได้ ส่วนราคาขึ้นอยู่กับขนาด และคุณภาพ

งานซาวน์ดลำโพง

ตำแหน่ง และการออกแบบติดตั้ง มีความสำคัญไม่แพ้การเลือกลำโพง หากอยู่ในตำแหน่งไม่ดี ก็จะได้เสียงที่ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกลมกลืนในห้องโดยสาร ระบบที่ติดตั้ง คุณภาพเสียงที่ต้องการ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ คือ ลำโพงทุกประเภท ต้องการเนื้อที่หายใจ หรือปริมาตรตู้นั่นเอง เว้นแต่ทวีเตอร์ ที่ด้านหลังปิดทึบ ต้องการเพียงแค่ตำแหน่งและทิศทางเท่านั้น งานซาวน์ดจะแยกตามตำแหน่งของรถ ดังนี้

แผงประตู เป็นตำแหน่งพื้นฐานของรถทุกคัน แต่ลำโพงที่มาจากโรงงานจะมีขนาดจำกัด หากลำโพงตัวใหม่ลงไม่ได้ จึงต้องออกแบบงานซาวน์ดเสริม ตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องตัดเจาะ และช่องในแผงประตู ก็เป็นเสมือนปริมาตรตู้นั่นเอง โดยตำแหน่งด้านบนก็สามารถฝังทวีเตอร์ได้เช่นกัน ในรถบางรุ่น จะมีช่องสำหรับทวีเตอร์ที่มุมกระจกมองข้าง ตำแหน่งนี้จะให้เวทีเสียงที่กว้าง และกลาง/เบสส์ออกเป็นตัว

เรียร์เดค ตำแหน่งคอนโซลหลัง สำหรับลำโพงชุดหลัง การฟังเพลงแบบเดิมๆ จะเน้นลำโพงชุดหน้า/หลัง เท่ากัน แต่ปัจจุบันที่นิยมฟังเพลงทางด้านหน้า ทำให้ตำแหน่งนี้เป็นเพียงลำโพงเสริมเรียร์ฟิลล์ หรือช่องสำหรับเสียงเบสส์เท่านั้น ส่วนระบบคาร์เธียเตอร์ ตำแหน่งนี้จะเป็นเซอร์ราวน์ดได้ดีทีเดียว งานซาวน์ดที่ดีควรปรับมุมเพื่อให้ทิศทางเสียงย้อนกลับ

คอนโซลหน้า เดิมเป็นตำแหน่งสำหรับทวีเตอร์ ซึ่งง่ายที่สุดที่จะวางลงบริเวณมุมด้านในสุดทั้ง 2 ข้าง แต่ในรถระดับแข่งขัน มีการเจาะทำซาวน์ดติดตั้งลำโพงทั้งชุด หรือมิดเรนจ์กับทวีเตอร์ เพื่อให้มีปริมาตรตู้ และปรับมุมได้ทิศทาง แต่อาจบดบังทัศนียภาพในการขับขี่ได้ ในระบบคาร์เธียเตอร์ ตรงกลางคอนโซลจะเป็นตำแหน่งของลำโพงเสียงกลาง

A-PILLAR ตำแหน่งเสาคู่หน้า เดิมจะติดตั้งเฉพาะทวีเตอร์ซึ่งไม่เสียเนื้อที่ ระยะหลังได้รับความนิยม เพราะได้ทั้งมิติ และเวทีเสียง จึงนำมิดเรนจ์มาติดตั้งด้วย จะได้ตำแหน่งชิ้นดนตรีที่ชัดเจนทางด้านหน้า บางทีนำมาติดตั้งทั้งชุด ซึ่งหากนำมิดเบสส์ขนาดใหญ่มาติดตั้งตำแหน่งนี้ ก็จะออกแบบให้ลงตัวได้ยาก

KICK PANEL เป็นตำแหน่งด้านข้างเท้า เป็นการเพิ่มระยะห่างของลำโพง เพื่อให้การเดินทางของเสียง (TIME ALIGNMENT) ดีขึ้น หรือมาถึงหูพร้อมๆ กัน ติดตั้งได้ทั้งมิดเรนจ์ ทวีเตอร์ และทั้งชุด หากลำโพงมิดเบสส์มีขนาดใหญ่ อาจเป็นปัญหาต่อการขับขี่

SIDE PANEL เป็นตำแหน่งด้านข้าง ด้านหลัง จะมีในรถพิคอัพ รถ 3 ประตู หรือรถแวน เป็นตำแหน่งสำหรับลำโพงคู่หลัง หรือเซอร์ราวน์ด โดยไม่ต้องตัดเจาะ สามารถทำซาวน์ดเสริมได้ ในรถบางรุ่นมีช่องขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งลำโพง 6″x9″, 8″ หรือซับวูเฟอร์ขนาดย่อมได้

คอนโซลเพดาน เป็นตำแหน่งด้านบนข้างจอมอนิเตอร์ เพื่อเวลาดูหนังจะได้เสียงมาในทิศทางเดียวกับภาพ ส่วนใหญ่ออกแบบสำหรับห้องโดยสารตอนหลัง และแยกกันกับตำแหน่งคนขับ อย่างในรถแวน หรือรถอเนกประสงค์

คอนโซลกลาง เป็นตำแหน่งตรงกลางรถ อย่างในรถแวน หรือรถอเนกประสงค์ โดยออกแบบเป็นซาวน์ดคอนเซพท์ใหญ่ๆ ติดตั้งเครื่องเล่น จอมอนิเตอร์ และชุดลำโพง เชลฟ์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพื่อความบันเทิงตอนหลังโดยเฉพาะ

เสาด้านหลัง เป็นตำแหน่งสำหรับลำโพงเซอร์ราวน์ดโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ทิศทางของเสียงหมุนวนสมจริง โดยจะทำซาวน์ดยิงย้อนกลับมาทางด้านหน้า ติดตั้งได้ตั้งแต่เหนือพนักพิงไปจนถึงเพดาน ตามความเหมาะสมของรถแต่ละรุ่น

สรุป

คราวนี้คุณก็ทราบแล้วว่า ลำโพงแต่ละประเภท มีข้อจำกัดในการใช้งานที่ต่างกัน และตำแหน่งติดตั้งมีความสำคัญอย่างไร ไม่มีบทสรุปตายตัวสำหรับการเลือกลำโพง หรือตำแหน่งติดตั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพห้องโดยสาร และระบบเครื่องเสียง ซึ่งนำไปปรับใช้ได้กับรถทุกรุ่น ทุกระบบ เมื่อค้นพบตำแหน่งที่เหมาะสมกับระบบในรถ คุณจะเห็นได้ถึงคุณภาพเสียงที่แตกต่างจากเดิม และไม่อยากแก้ไขมันอีก------------------------------
เรื่องโดย : ชูศักดิ์
นิตยสาร CAR STEREO ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2553
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/kRLgB
อัพเดทล่าสุด
10 Nov 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
524,000
2.
599,000
3.
3,599,000
5.
2,090,000
6.
2,229,000
7.
779,000
8.
3,590,000
10.
1,316,000
11.
1,749,000
12.
1,699,000
14.
3,299,000
15.
5,399,000
16.
6,799,000
17.
3,249,000
18.
4,980,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th