บทความ

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ประจำปี 2551


บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย โอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2551 ณ ห้องฟีนิกซ์ อาคาร 8 ศูนย์การประชุม อิมแพคท์ เมืองทองธานี โดยมี กิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นประธานในพิธี

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ในปี 2551 ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ภายใต้หัวข้อ “ถ้าได้คิด ได้ทำ… จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอนอย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”

1. การประกวดข้อเขียน “ถ้าได้คิด ได้ทำ… จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอนอย่างไร”

 

ผู้ชนะการประกวด

ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ช่อทิพย์ รักธรรม

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ ดญ. ศิรภัสสร ศรีมูล

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ เบญจวรรณ บุญทอง

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่ ดญ. จำเริญรักษ์ ทองล้วน และ ชนิศา สุวรรณสินธุ์

 

ระดับอายุ 18 ปีถึง 25 ปีบริบูรณ์ในปี 2551

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ ชนินทร์ ศรีวิสุทธิ์

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ กัมปนาท แสงทอง

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ สุรศักดิ์ ปรักแก้ว

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่ เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง และ สุทัศน์ หยั่งเดิม

 

2. การประกวดการร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” แบ่งเป็น ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ ระดับอายุ 18 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2551 ใช้เนื้อร้อง/เพลงตามที่โครงการกำหนด ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้ BACKING TRACK ที่มีให้ หรือเรียบเรียงใหม่ แต่ต้องไม่เปลี่ยนแปลง เนื้อร้อง โนท และคอร์ด ห้ามต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้คำร้องของเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมิได้ให้เกิดความเสียหายต่อบทเพลงก็ตาม โดยบันทึกเสียงลงในแผ่นซีดีเท่านั้นไม่จำกัดจำนวนผู้ร้อง

 

ผู้ชนะการประกวด

ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แบ่งเป็น ประเภทเดี่ยว และ ประเภทกลุ่ม

ประเภทเดี่ยว

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ดญ. ลวัศย์สร พลายสวาท

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ ดญ. รัตนาวดี แฝงพงษ์

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ กัญณา ลีลาภัทรากร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ได้แก่

มุขรินทร์ ศุกชลโรจน์ และ สุรีพร นาคสุข

 

ประเภทกลุ่ม

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ทีมไตรกวีศิลป์

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ ทีมนรีดุรยศิลป์

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ดญ. อติกา ตันตยานนท์ และ ดญ. วราลี ทองนุ่ม

 

ระดับอายุ 18 ปีถึง 25 ปีบริบูรณ์ในปี 2551

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่ ธนวรรณ เถาว์มูล

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาทได้แก่ อภิชาติ จุมพล

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ ณชยากานต์ กาญจนาคาเชนทร์

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่ ภัทท์ ชูศักดิ์ และ สุพินดา ปินตามา

3. การประกวดโครงงาน/กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) และ ระดับอุดมศึกษา

ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการข่าวธุรกิจและสังคม
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2552
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LOKUn
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th