บทความ

มิจิโร อิมาอิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด


สถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันดีเซลพุ่งทะลุเบนซิน ทำให้ยอดจำหน่ายรถพิคอัพลดลงอย่างมาก 4 WHEELS สัมภาษณ์ มิจิโร อิมาอิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับภาวะดังกล่าว

 

4 WHEELS : มองสถานการณ์ตลาดรถยนต์ในปัจจุบันอย่างไร ?

อิมาอิ : สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะผลกระทบจากเรื่องราคาน้ำมันที่ส่งผลต่อยอดจำหน่ายรถยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ได้มีการวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดจำหน่ายให้เติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยที่ผ่านมา ได้เปิดตัว มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ท และต่อไปจะมีการเปิดตัว มิตซูบิชิ ทไรทัน รุ่นไมเนอร์เชนจ์/แลนเซอร์ รุ่นซีเอนจี คาดว่าจะช่วยให้ยอดจำหน่ายของบริษัท ฯ เติบโตตามเป้าหมายของปีนี้ที่ตั้งไว้ 26,900 คัน ได้อย่างแน่นอน

 

4 WHEELS : คุณมีความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐด้านพลังงานอย่างไร ?

อิมาอิ : นโยบายด้านพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน และอยากให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม มีการหารือร่วมกัน ตลอดจนมีการวางแผนด้านพลังงานในระยะยาวร่วมกัน

ในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ผ่านมาได้มีการเข้าพบปะหารือกับภาครัฐ 2-3 ครั้ง ในฐานะ JCC (JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE) ซึ่งโดยภาพรวมผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ ไม่ได้ต่อต้านนโยบายส่งเสริม แกสโซฮอล อี 85 เพียงแต่ต้องการระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงความพร้อมพื้นฐานอื่นๆ เช่น ต้องมีสถานีบริการน้ำมัน และหัวจ่ายอย่างพอเพียง เห็นได้ว่า ที่ผ่านมาภาครัฐส่งเสริมการใช้ แกสโซฮอล อี 20 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีความพร้อมพื้นฐานรองรับสักเท่าไร ส่วน แกสโซฮอล อี 85 น่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปี 2555 ซึ่งตรงกับระยะเวลาการกำหนดมาตรฐาน ยูโร 4 ในประเทศไทย

 

4 WHEELS : ความคืบหน้าโครงการอีโคคาร์ ของ มิตซูบิชิ เป็นอย่างไร ?

อิมาอิ : บริษัท ฯ กำลังเตรียมแผนการทำงาน แต่มีความล่าช้าไปบ้าง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัท ฯ ไม่สามารถพัฒนารถได้เอง ต้องปรึกษากับบริษัทแม่ (MMC) ก่อน และที่ผ่านมา MMC ได้ประกาศแผนการพัฒนารถเล็กเพื่อจำหน่ายในตลาดโลกแล้ว ซึ่งบริษัท ฯ อาจมีการนำรถรุ่นดังกล่าวมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคุณสมบัติของรถยนต์ในโครงการอีโคคาร์ ตามที่บีโอไอกำหนด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาครัฐมุ่งเน้นการส่งเสริม แกสโซฮอล อี 85 ทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ในการผลิตอีโคคาร์ ต้องมีการปรับตัวหรือต้องเลือก เพราะตามข้อกำหนดของบีโอไอในการผลิตอีโคคาร์ มีคุณสมบัติบางข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมัน เช่น อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน 20 กม./ลิตร หากใช้น้ำมัน แกสโซฮอล อี 85 อาจจะทำให้รถยนต์ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่บีโอไอกำหนด อย่างไรก็ตาม หากจะมีการปรับเปลี่ยนอีโคคาร์ ให้ใช้น้ำมัน อี 85 ก็สามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ แต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

 

4 WHEELS : การส่งออกของบริษัท ฯ ในช่วงที่ผ่านมา เป็นอย่างไร ?

อิมาอิ : ตลาดส่งออกของ มิตซูบิชิ เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยตลาดรัสเซีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางยังเติบโตได้ดี แต่ตลาดในกลุ่มประเทศแถบยุโรปมียอดส่งออกเติบโตลดลงไปบ้าง เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจรถเล็กมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ยูโร 4 ซึ่งรถเล็กมีอัตราการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า แต่เชื่อว่าเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ ยอดส่งออกจะเติบโตตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

 

4WHEELS : จุดแข็ง-จุดอ่อนของ มิตซูบิชิ คืออะไร และมีวิธีการแก้ไขจุดอ่อนอย่างไร ?

อิมาอิ : ปัจจุบัน มิตซูบิชิ ยังมีผลิตภัณฑ์ไม่มากพอที่จะตอบสนองความต้องการของตลาด ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้มากนัก โดยรถที่บริษัทจำหน่ายอยู่ คือ มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซึ่งมีอายุในตลาดนานพอสมควร มิตซูบิชิ สเปศ แวกอน/ทไรทัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ฯ และล่าสุด คือ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ท อย่างไรก็ตาม มิตซูบิชิ จะมีจำนวนรุ่นไม่มากนัก แต่ในเรื่องคุณภาพ บริษัท ฯ เชื่อว่ารถยนต์ มิตซูบิชิ ทุกรุ่นมีคุณภาพดี ถ้าลูกค้าได้ทดลองขับ จะเกิดความชื่นชอบในสินค้า

นอกจากนี้ โดยส่วนตัวผมมองว่า ภาพลักษณ์ของบแรนด์ มิตซูบิชิ ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทไม่ค่อยสนใจในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสักเท่าไร ซึ่งการจะสร้างความพึงพอใจ และสร้างภาพลักษณ์ของบแรนด์ ต้องใช้ระยะเวลา

สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัท ฯ ให้ความสำคัญ และกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ การเพิ่มมาตรฐานของศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบิชิ ทั่วประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน โดยบริษัท ฯ มีทีมงานตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์บริการด้วย ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า มิตซูบิชิ มีบริการคอลล์ เซนเตอร์ ลูกค้าสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูล หรือร้องเรียนปัญหาได้ โดยข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า จะมีการพูดคุยร่วมกับฝ่ายวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ, นาทลดา ทองมาก
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2551
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/b8RyJ
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th