บทความ

มิจิโร อิมาอิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด


สถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันดีเซลพุ่งทะลุเบนซิน ทำให้ยอดจำหน่ายรถพิคอัพลดลงอย่างมาก 4 WHEELS สัมภาษณ์ มิจิโร อิมาอิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับภาวะดังกล่าว

 

4 WHEELS : มองสถานการณ์ตลาดรถยนต์ในปัจจุบันอย่างไร ?

อิมาอิ : สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะผลกระทบจากเรื่องราคาน้ำมันที่ส่งผลต่อยอดจำหน่ายรถยนต์ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ได้มีการวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดจำหน่ายให้เติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยที่ผ่านมา ได้เปิดตัว มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ท และต่อไปจะมีการเปิดตัว มิตซูบิชิ ทไรทัน รุ่นไมเนอร์เชนจ์/แลนเซอร์ รุ่นซีเอนจี คาดว่าจะช่วยให้ยอดจำหน่ายของบริษัท ฯ เติบโตตามเป้าหมายของปีนี้ที่ตั้งไว้ 26,900 คัน ได้อย่างแน่นอน

 

4 WHEELS : คุณมีความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐด้านพลังงานอย่างไร ?

อิมาอิ : นโยบายด้านพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน และอยากให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ทั้งกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม มีการหารือร่วมกัน ตลอดจนมีการวางแผนด้านพลังงานในระยะยาวร่วมกัน

ในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ผ่านมาได้มีการเข้าพบปะหารือกับภาครัฐ 2-3 ครั้ง ในฐานะ JCC (JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE) ซึ่งโดยภาพรวมผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ ไม่ได้ต่อต้านนโยบายส่งเสริม แกสโซฮอล อี 85 เพียงแต่ต้องการระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงความพร้อมพื้นฐานอื่นๆ เช่น ต้องมีสถานีบริการน้ำมัน และหัวจ่ายอย่างพอเพียง เห็นได้ว่า ที่ผ่านมาภาครัฐส่งเสริมการใช้ แกสโซฮอล อี 20 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีความพร้อมพื้นฐานรองรับสักเท่าไร ส่วน แกสโซฮอล อี 85 น่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปี 2555 ซึ่งตรงกับระยะเวลาการกำหนดมาตรฐาน ยูโร 4 ในประเทศไทย

 

4 WHEELS : ความคืบหน้าโครงการอีโคคาร์ ของ มิตซูบิชิ เป็นอย่างไร ?

อิมาอิ : บริษัท ฯ กำลังเตรียมแผนการทำงาน แต่มีความล่าช้าไปบ้าง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัท ฯ ไม่สามารถพัฒนารถได้เอง ต้องปรึกษากับบริษัทแม่ (MMC) ก่อน และที่ผ่านมา MMC ได้ประกาศแผนการพัฒนารถเล็กเพื่อจำหน่ายในตลาดโลกแล้ว ซึ่งบริษัท ฯ อาจมีการนำรถรุ่นดังกล่าวมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคุณสมบัติของรถยนต์ในโครงการอีโคคาร์ ตามที่บีโอไอกำหนด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาครัฐมุ่งเน้นการส่งเสริม แกสโซฮอล อี 85 ทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ในการผลิตอีโคคาร์ ต้องมีการปรับตัวหรือต้องเลือก เพราะตามข้อกำหนดของบีโอไอในการผลิตอีโคคาร์ มีคุณสมบัติบางข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมัน เช่น อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน 20 กม./ลิตร หากใช้น้ำมัน แกสโซฮอล อี 85 อาจจะทำให้รถยนต์ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่บีโอไอกำหนด อย่างไรก็ตาม หากจะมีการปรับเปลี่ยนอีโคคาร์ ให้ใช้น้ำมัน อี 85 ก็สามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ แต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

 

4 WHEELS : การส่งออกของบริษัท ฯ ในช่วงที่ผ่านมา เป็นอย่างไร ?

อิมาอิ : ตลาดส่งออกของ มิตซูบิชิ เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยตลาดรัสเซีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางยังเติบโตได้ดี แต่ตลาดในกลุ่มประเทศแถบยุโรปมียอดส่งออกเติบโตลดลงไปบ้าง เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจรถเล็กมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ยูโร 4 ซึ่งรถเล็กมีอัตราการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า แต่เชื่อว่าเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ ยอดส่งออกจะเติบโตตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

 

4WHEELS : จุดแข็ง-จุดอ่อนของ มิตซูบิชิ คืออะไร และมีวิธีการแก้ไขจุดอ่อนอย่างไร ?

อิมาอิ : ปัจจุบัน มิตซูบิชิ ยังมีผลิตภัณฑ์ไม่มากพอที่จะตอบสนองความต้องการของตลาด ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้มากนัก โดยรถที่บริษัทจำหน่ายอยู่ คือ มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ซึ่งมีอายุในตลาดนานพอสมควร มิตซูบิชิ สเปศ แวกอน/ทไรทัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ฯ และล่าสุด คือ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ท อย่างไรก็ตาม มิตซูบิชิ จะมีจำนวนรุ่นไม่มากนัก แต่ในเรื่องคุณภาพ บริษัท ฯ เชื่อว่ารถยนต์ มิตซูบิชิ ทุกรุ่นมีคุณภาพดี ถ้าลูกค้าได้ทดลองขับ จะเกิดความชื่นชอบในสินค้า

นอกจากนี้ โดยส่วนตัวผมมองว่า ภาพลักษณ์ของบแรนด์ มิตซูบิชิ ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทไม่ค่อยสนใจในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสักเท่าไร ซึ่งการจะสร้างความพึงพอใจ และสร้างภาพลักษณ์ของบแรนด์ ต้องใช้ระยะเวลา

สำหรับกลยุทธ์ที่บริษัท ฯ ให้ความสำคัญ และกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ การเพิ่มมาตรฐานของศูนย์บริการรถยนต์ มิตซูบิชิ ทั่วประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน โดยบริษัท ฯ มีทีมงานตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์บริการด้วย ด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า มิตซูบิชิ มีบริการคอลล์ เซนเตอร์ ลูกค้าสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูล หรือร้องเรียนปัญหาได้ โดยข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า จะมีการพูดคุยร่วมกับฝ่ายวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ, นาทลดา ทองมาก
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2551
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/b8RyJ

Follow autoinfo.co.th