บทความ

ดร. เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ประธานกรรมการ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)


พลังงานทดแทน กำลังเป็นที่สนใจของผู้ใช้รถ เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมัน บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) จึงพัฒนากลุ่มธุรกิจยานยนต์พลังงานแกสธรรมชาติ 4 WHEELS สัมภาษณ์ ดร. เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ประธานกรรมการ บริษัท ฯ ถึงรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว

 

4 WHEELS : ปัจจุบัน สามมิตร ฯ มีธุรกิจประเภทใดบ้าง ?

ดร. เชาว์ : บริษัท ฯ แบ่งธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ประกอบด้วย ธุรกิจปั๊มขึ้นรูปอุปกรณ์จับยึด แม่พิมพ์ และหลังคากระบะเหล็ก มีสัดส่วน 35 % กลุ่มธุรกิจพาหนะเพื่อการขนส่ง ประกอบด้วย ธุรกิจประกอบรถดัมพ์ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง และรถออกแบบพิเศษ เพลา ไฮดรอลิค และพาหนะเพื่อการเกษตร สัดส่วน 65 % และกลุ่มธุรกิจยานยนต์พลังงานแกสธรรมชาติ ประกอบด้วย รถบรรทุกเครื่องยนต์พลังงานแกสธรรมชาติ รถบรรทุกอเนกประสงค์เครื่องยนต์ไบโอดีเซล 100 % (B 100) ธุรกิจรับดัดแปลงเครื่องยนต์ เอนจีวี สำหรับรถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล สัดส่วน 10 %

 

4 WHEELS : แนวคิดในการดำเนินธุรกิจยานยนต์พลังงานธรรมชาติ เป็นอย่างไร ?

ดร. เชาว์ : บริษัท ฯ เริ่มธุรกิจกลุ่มนี้มา 6 ปีแล้ว โดยขณะนั้นบริษัท ฯ มองว่า โครงสร้างพลังงานของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงร่วมมือกับบริษัทวิจัยชั้นนำของยุโรป พัฒนาเครื่องยนต์สำหรับพลังงานทางเลือก คือ ซีเอนจี และ ไบโอดีเซล นอกจากนี้ยังวางนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำรัสด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการใช้พลังงานชีวภาพที่มีในประเทศไทย ลดการพึ่งพาพลังงานภายนอกประเทศ

 

4 WHEELS : ภาพรวมของธุรกิจดังกล่าวในปัจจุบันเป็นอย่างไร ?

ดร. เชาว์ : ปัจจุบันบริษัท ฯ ร่วมเป็นพันธมิตรกับ โตโยตา ดำเนินการติดตั้งเทคโนโลยีเครื่องยนต์สำหรับใช้แกส ซีเอนจี ใน โตโยตา อัลทิส ลีโม ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมาได้พัฒนาเครื่องยนต์ดีเซล ให้สามารถใช้แกส ซีเอนจี โดยเริ่มมาประมาณ 3 ปีแล้ว มีรถที่ผ่านการติดตั้งไปกว่า 100 คัน ปัจจุบันการติดตั้งของบริษัท ฯ ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับรถยนต์พลังงานไบโอดีเซล ที่บริษัท ฯ ได้พัฒนาขึ้น ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางบก และมีการใช้งานจริงในภาคการเกษตร ราคาไม่แพง มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ สามารถซ่อมเองได้โดยอู่ท้องถิ่น โดยไม่ต้องเข้าศูนย์ซ่อมรถยนต์ ซึ่งมีราคาแพงกว่า สามารถเติมน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตเองในท้องถิ่น ช่วยลดต้นทุนการทำงานได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ ยังไม่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ เนื่องจากข้อกำหนดที่ว่า รถยนต์ทุกคันที่สามารถจดทะเบียนได้นั้น จะต้องผ่านการทดสอบโดยใช้น้ำมันดีเซล หรือเบนซิน เท่านั้น ยังไม่มีการกำหนดสเปครถยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล 100 % เป็นเชื้อเพลิงทดสอบ

 

4 WHEELS : ข้อดีของพลังงานไบโอดีเซล คืออะไร ?

ดร. เชาว์ : ไบโอดีเซล เป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้เอง ด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทย ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นเชื้อเพลิงที่มีมลภาวะต่ำ และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ ปั่นไฟฟ้า ระบบชลประทาน ทำปุ๋ยชีวภาพ อย่างไรก็ตาม จำเป็นที่ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

 

4 WHEELS : มองธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างไร ?

ดร. เชาว์ : ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างแย่ ไม่มีการลงทุนจากภาคเอกชน กำลังซื้อภายในประเทศก็ลดลง ที่สำคัญ รถยนต์เชิงพาณิชย์ที่มียอดจำหน่ายตกลง กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ในกลุ่มธุรกิจพาหนะเพื่อการขนส่ง และเชื่อว่าปีหน้า ภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไม่น่าจะดีขึ้นนัก ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งการแข่งขันกับบริษัทภายในประเทศ และบริษัทข้ามชาติ ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่า

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้วางกลยุทธ์การทำตลาดใหม่ โดยเน้นการส่งออก มากกว่าการจำหน่ายในประเทศ และตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้เป็น 50:50 ภายใน 5 ปี จากปัจจุบัน ยอดการส่งออกมีอยู่ประมาณ 10 % เท่านั้น โดยบริษัท ฯ ได้ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ รวมทั้งหลังคาเหล็ก จำหน่ายในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก และได้รับการยอมรับในชื่อเสียง และคุณภาพเป็นอย่างดี

 

4 WHEELS : วางเป้าหมายการเติบโตในปีนี้ไว้อย่างไร ?

ดร. เชาว์ : ผมว่าปีนี้บริษัท ฯ คงไม่สามารถสร้างยอดจำหน่ายภายในประเทศ ให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม คาดว่าช่วงปลายปี บริษัท ฯ จะมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจยานยนต์พลังงานแกสธรรมชาติเข้ามามากขึ้น และต่อไปธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็นตัวหลักในการสร้างยอดจำหน่ายให้แก่บริษัท ฯ

 

4 WHEELS : วางกลยุทธ์ในการรักษาความเป็นผู้นำตลาดไว้อย่างไร ?

ดร. เชาว์ : บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค และให้ความสำคัญด้านบริการ โดยเน้นการขยายเครือข่ายการบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค------------------------------
เรื่องโดย : นาทลดา ทองมาก
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2551
คอลัมน์ : สัมภาษณ์พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LFK2e
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th