บทความ

กลุ่มอาสาสมัคร


การอนุรักษ์และดูแลรักษาธรรมชาติ ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นหากแต่มันคือ หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเรา ที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

จากการที่ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ยุติการดำเนินงานไปตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 แต่ด้วยจิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติของเจ้าหน้าที่กลุ่มเล็กๆ บวกกับสมาชิกส่วนหนึ่งจากชมรมกูปรี ที่อดีตเคยเป็นชมรม ฯ อาสาสมัครทำงานด้านอนุรักษ์ร่วมกับมูลนิธิดังกล่าว ซึ่งยังคงต้องการทำงานด้านนี้อยู่

ด้วยจุดหมายเดียวกันภายใต้แนวคิดของคำว่า “อนุรักษ์” จึงทำให้เกิดเป็น “กลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยมี วิบูลย์ ดีประเสริฐสิทธิ์ เป็นหัวเรือใหญ่

กลุ่มอาสาสมัคร ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดแคลนในการทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทางกลุ่มวางเป้าหมายเอาไว้อย่างน้อยปีละครั้ง

กิจกรรมล่าสุดของกลุ่ม คือ การมอบเรือไม้ขนาด 3 วา 2 ศอก พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกรึงไกร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อเป็นพาหนะในการลาดตะเวนลำห้วยขาแข้งใช้ในการส่งเสบียงและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากที่ตั้งของหน่วย ฯ อยู่ในภูมิประเทศที่ยากต่อการเดินทาง ต้องผ่านป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์รกชัฏ ไม่เหมาะสมที่จะเดินทางด้วยรถยนต์

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาสาสมัคร คุ้มครองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ วิบูลย์ ดีประเสริฐสิทธิ์ โทร. 08-6507-7486------------------------------
เรื่องโดย : ธนกฤต นรพันธุ์พงศ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2551
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/M0CE2

Follow autoinfo.co.th