บทความ

กลุ่มอาสาสมัคร


การอนุรักษ์และดูแลรักษาธรรมชาติ ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นหากแต่มันคือ หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเรา ที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน

จากการที่ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ยุติการดำเนินงานไปตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 แต่ด้วยจิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติของเจ้าหน้าที่กลุ่มเล็กๆ บวกกับสมาชิกส่วนหนึ่งจากชมรมกูปรี ที่อดีตเคยเป็นชมรม ฯ อาสาสมัครทำงานด้านอนุรักษ์ร่วมกับมูลนิธิดังกล่าว ซึ่งยังคงต้องการทำงานด้านนี้อยู่

ด้วยจุดหมายเดียวกันภายใต้แนวคิดของคำว่า “อนุรักษ์” จึงทำให้เกิดเป็น “กลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยมี วิบูลย์ ดีประเสริฐสิทธิ์ เป็นหัวเรือใหญ่

กลุ่มอาสาสมัคร ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ขาดแคลนในการทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทางกลุ่มวางเป้าหมายเอาไว้อย่างน้อยปีละครั้ง

กิจกรรมล่าสุดของกลุ่ม คือ การมอบเรือไม้ขนาด 3 วา 2 ศอก พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกรึงไกร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อเป็นพาหนะในการลาดตะเวนลำห้วยขาแข้งใช้ในการส่งเสบียงและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากที่ตั้งของหน่วย ฯ อยู่ในภูมิประเทศที่ยากต่อการเดินทาง ต้องผ่านป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์รกชัฏ ไม่เหมาะสมที่จะเดินทางด้วยรถยนต์

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่มอาสาสมัคร คุ้มครองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ วิบูลย์ ดีประเสริฐสิทธิ์ โทร. 08-6507-7486------------------------------
เรื่องโดย : ธนกฤต นรพันธุ์พงศ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน กรกฏาคม ปี 2551
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/M0CE2
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th