บทความ

MOTOR EXPO WEB DESIGN AWARD 2006


บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ ร่วมกับ “โรงเรียนอินเทอร์เน็ต และการออกแบบ” จัดการประกวดการออกแบบเวบไซท์ งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ หรือ MOTOR EXPO WEB DESIGN AWARD 2006 ขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ภายใต้หัวข้อ “ทุกเส้นทางทุกแห่งหน…ยานยนต์พลังชีวภาพ” หรือ “BIONIC VEHICLES…HERE, THERE AND EVERYWHERE” การจัดการประกวด MOTOR EXPO WEB DESIGN AWARD 2006 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความสามารถในการออกแบบสื่อออนไลน์ และเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านการออกแบบเวบไซท์แก่ผู้เข้าร่วมการประกวด รวมทั้งมุ่งหวังเพื่อสร้างความสนใจ และการติดตามการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ จากประชาชนทั่วไป

สำหรับการจัดประกวดครั้งนี้ ผู้ให้การสนับสนุนได้แก่ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออก แบบบริษัท ดีจีที อินฟอร์เมทีฟ จำกัด โดยผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถเข้าร่วมประกวดแบบเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 3 คนก็ได้ ผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการนำไปใช้เป็น
เวบไซท์อย่างเป็นทางการของงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ การสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อรับใบสมัครได้ที่ NETDESIGN ทุกสาขา หรือนิตยสาร “ฟอร์มูลา”/คาร์ สเตริโอ/4 WHEELS/CV&L หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวบไซท์
www.autoinfo.co.th กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ส่งพร้อมผลงานออกแบบของผู้เข้าประกวดบันทึกลง ซีดี หรือดีวีดี จำนวน 1 ชุด และพิมพ์ผลงานทุกหน้าลงบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์สี จำนวน 1 ชุด ไปที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด 1143/1 ซ. สุทธิพร ถ. รัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400

 

ส่วนรางวัลจะแบ่งออกเป็น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมทุนเรียนจาก NETDESIGN มูลค่า 5,800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมทุนเรียนจาก NETDESIGN มูลค่า 4,800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมทุนเรียนจาก NETDESIGN มูลค่า 3,800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 

กติกา และกำหนดการ

คณะกรรมการ และเกณฑ์การตัดสินผลงาน

คณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนจาก “โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ” บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัท ดีจีที อินฟอร์เมทีฟ จำกัด ซึ่งพิจารณาตัดสินผลงานออกแบบเวบไซท์งานมหกรรมยานยนต์ ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ความสวยงาม ร้อยละ 30
2. ความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 20
3. เทคโนโลยี ร้อยละ 25
4. ความง่ายในการใช้งาน ร้อยละ 15
5. เวลาในการดาวน์โหลด ร้อยละ 10

หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท สื่อสากล จำกัด การตัดสินโดยคณะกรรมการ ตลอดจนการประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด จะประกาศให้ทราบทางเวบไซท์ www.autoinfo.co.th และ www.netdesign.ac.th และ/หรือ ได้รับการติดต่อจากผู้จัด ฯ

 

ข้อปฏิบัติ

1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบเวบไซท์ โดยมีโครงสร้างของเวบไซท์ดังต่อไปนี้

1.1 โครงสร้างบังคับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.autoinfo.co.th

1.2 โครงสร้างทางเลือก โดยสามารถจัดทำได้ตามต้องการของผู้เข้าร่วมการประกวด (ไม่เกิน 5 รายการ)

2. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบระบบ BACK OFFICE เพื่อให้สามารถทำการแก้ไขเพิ่ม ลด เนื้อหาภายในเวบไซท์ได้ (UPDATE CONTENT) โดยฐานข้อมูลต้องสอดคล้องกับโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม สามารถดูรายละเอียดจากโมดูลที่เตรียมให้

3. ผู้เข้าร่วมประกวด สามารถนำโครงสร้างฐานข้อมูลที่ทางผู้จัดการประกวดเตรียมไว้ไปใช้ในการออกแบบเวบไซท์ได้ โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.autoinfo.co.th และผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถออกแบบและจัดทำโมดูลใหม่ได้ไม่จำกัด

หมายเหตุ: การออกแบบฐานข้อมูลต้องสอดคล้องกับโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม (ดูรายละเอียดได้ที่ www.autoinfo.co.th) และภาษาที่ใช้ออกแบบเวบไซท์ต้องเป็น PHP เท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบเวบไซท์ ตามแนวคิดของงาน “มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 23″ โดยมีรายละเอียดดังนี้
-แนวคิดของงานภาคภาษาไทย “ทุกเส้นทางทุกแห่งหน…ยานยนต์พลังชีวภาพ”
แนวคิดของงานภาคภาษาอังกฤษ “BIONIC VEHICLES…HERE, THERE AND EVERYWHERE”
-สี: น้ำเงิน สามารถดูรหัสสีได้ที่หัวข้อรายละเอียดแนวความคิด โลโก และสี
-โลโก และแนวคิด (KEY VISUAL) ของงานมหกรรม ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.autoinfo.co.th/motorexpoaward

5. ผู้เข้าร่วมการประกวด สามารถนำเนื้อหา รูปแบบตัวหนังสือ และรูปภาพประกอบ (TEXT AND IMAGES) ของงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22″ มาใช้เพื่อเป็น ตัวอย่างได้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.autoinfo.co.th/motorexpo/2005

 

รายละเอียดโครงสร้างบังคับ

หน้า HOME ต้องมี PRESS AREA

เมนูของโครงสร้างบังคับ
1. THIS YEAR’S CONCEPT
2. THIS YEAR’S HIGHLIGHTS
– แคมเปญส่งเสริมการจัดงาน 3 แคมเปญ
ซื้อบัตร ชิงรถ
ซื้อรถ ชิงรถ
SMS ชิงรถ
– สนามฝึกขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL)
– CAR STEREO ACTIVITIES
– แรลลีเทิดพระเกียรติ “5 ธันวา มหาราช”
– THAI YOUNG AUTOMOTIVE DESIGNER AWARD
– นิทรรศการรถโบราณ
– ลานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
– ศิลปินน้อย MOTOR EXPO

3. NEWS
4. PRESS AREA
5. ACTIVITIES CALENDAR
6. PHOTO GALLERY
7. WHO’S EXHIBITING (ผู้ร่วมออกงาน และแผนผังของฮอลล์)
8. HOW TO GET THERE
9. ABOUT ORGANIZER
10. SPONSORS

 

ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่
15 มีนาคม ประชาสัมพันธ์โครงการตามสื่อต่างๆ
1 เมษายน-30 มิถุนายน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวด
ภายใน 31 กรกฎาคม รับผลงานเข้าประกวดที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด
7 สิงหาคม คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบที่ 1 คัดเลือกเหลือ
10 ชิ้นงาน
7-10 สิงหาคม แจ้งผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายให้ปรับปรุงผลงาน และส่งกลับ
ไปที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด
28 สิงหาคม คณะกรรมการตัดสินผลงาน รอบสุดท้าย คัดเลือกผลงาน
ชนะเลิศ
1-14 กันยายน ผู้ชนะเลิศปรับปรุงผลงานครั้งสุดท้ายร่วมกับผู้จัด ฯ
15 กันยายน ออนไลน์ที่ www.autoinfo.co.th/motorexpo
30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ภายในงาน”มหกรรมยานยนต์
ครั้งที่ 23″

 

ปฏิทิน MOTOR EXPO 2006

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2549 เช้า แถลงข่าวสื่อมวลชน
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2549 บ่าย ขายพื้นที่รถยนต์
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2549 เช้า ชายพื้นที่อุปกรณ์
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เตรียมความพร้อม
วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2549 SET-UP
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 PRESS DAY
วันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2549 SHOW DAY
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2549 TEAR DOWN
วันพุธที่ 24 มกราคม 2550 จับสลาก “ซื้อรถชิงรถ” MOTOR EXPO 2006------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2549
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/2wZsc
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th