บทความ

แนวคิดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″


บริษัท สื่อสากล จำกัด จัดงานพิธีจับสลากผู้โชคดีในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22″ และแถลงแนวคิดของงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพคท์ เมืองทองธานี

ที่มาของแนวคิด สืบเนื่องมาจากสภาวะที่ผู้ใช้รถยนต์ต้องยอมรับความจริงอันเจ็บปวดว่า ยุคน้ำมันราคาถูกได้ผ่านพ้นไปแล้ว และยุคของเชื้อเพลิง?ซึ่งกลั่นจากน้ำมันดิบใต้ผืนดิน ก็เหลือเวลาอีกไม่นานเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ เมื่อยุคของพลังงานในฝัน เช่น ไฮโดรเจน หรือเซลล์เชื้อเพลิงยังมาไม่ถึง แนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำมันแพง และสภาวะขาดแคลนในอนาคต สำหรับประเทศที่ไม่มีน้ำมันเป็นทรัพยากรอย่างเราก็คือ การประหยัด พร้อมทั้งพยายามแสวงหาพลังงานจากแหล่งอื่นมาใช้ทดแทน

เริ่มจากเบนซิน นอกจากการรณรงค์ให้ลดปริมาณการใช้ลงแล้ว เรายังนำเอธานอลหรือเอธิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้จากพืชผลการเกษตรมาผสมในเนื้อน้ำมันลิตรต่อลิตร โดยเรียกเบนซินผสมเอธานอลนี้ว่า แกสโซฮอล

แกสโซฮอล เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2528 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน และพืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ จึงทรงมีพระราชดำริให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ฯ นำอ้อยมาแปรรูปเป็นเอธานอล ผสมกับเบนซิน ทดลองใช้กับรถยนต์ในโครงการ ฯ ปรากฏว่าได้ผลดี จนรัฐบาล และบริษัทน้ำมันน้อมรับแนวพระราชดำริไปสานต่อทำให้การใช้แกสโซฮอลแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง

ที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศจะจำหน่ายแกสโซฮอล 95 แทนเบนซิน 95 ตามนโยบายรัฐบาล

ด้านน้ำมันดีเซลจะมีไบโอดีเซล ซึ่งเป็นน้ำมันที่ได้มาจากพืช และไขมันสัตว์ทั้งที่ใช้แล้ว และผลิตขึ้นใหม่ให้เลือกใช้ 3 ประเภทตามความต้องการของเครื่องยนต์คือ น้ำมันพืช หรือน้ำมันสัตว์ล้วนๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม น้ำมันหมู และน้ำมันพืช หรือน้ำมันสัตว์ผสมกับดีเซล สำหรับเครื่องยนต์เกษตรและอุตสาหกรรม ส่วนน้ำมันไบโอดีเซลที่ผ่านการแปรรูปด้วยกระบวนการทางเคมี เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนน้ำมันดีเซลมากที่สุดใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลในรถยนต์

และเช่นเดียวกับแกสโซฮอล รัฐบาลกำลังเร่งพัฒนา และส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล ด้วยการสนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ และภาคตะวันออก พร้อมกำหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล ให้มีปริมาณวันละ 8.5 ล้านลิตร ภายในปี 2555

นั่นหมายความว่า ภายในระยะเวลาเพียง 5 ถึง 10 ปีนับจากนี้ เชื้อเพลิงจากชีวภาพ ทั้งแกสโซฮอล และไบโอดีเซล จะมีการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศอย่างทั่วถึง ทำให้เราสามารถประหยัดเงินตราในการนำเข้าสารเพิ่มค่าออคเทน รวมทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศได้ปีละหลายพันล้านบาท

ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้เกษตรกรไทยจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้น ส่งผลดีแก่เศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม ทั้งก่อให้เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อันเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ถูกต้อง และยั่งยืนอีกด้วย

นี่คือที่มาของแนวคิดประจำงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ “ทุกเส้นทางทุกแห่งหน…ยานยนต์พลังชีวภาพ” (BIONIC VEHICLES…HERE, THERE AND EVERYWHERE) เพื่อบอกกล่าวแก่คนรักรถทั้งหลายว่า แม้ยุคน้ำมันราคาถูกจะไม่หวนกลับมา แต่อย่างน้อยในยุคที่ทุกแห่งหนเต็มไปด้วยยานยนต์พลังชีวภาพ ก็มีอากาศสะอาดบริสุทธิ์ที่สามารถหายใจได้เต็มปอด ซึ่งบางที ในความเป็นมนุษย์เราอาจไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้

 

รางวัลสำหรับบริษัทรถยนต์ จากงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22″
รางวัลบูธออกแบบตกแต่งยอดเยี่ยม
– บริษัท เล็กซัส กรุงเทพ จำกัด

รางวัลรถที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับแนวคิดของงาน
– รถยนต์ มาซดา เอมเอกซ์-ครอสสปอร์ท

รางวัลบูธที่สร้างสอดคล้องกับแนวคิดของงาน
– บริษัท ฮอนด้า โอโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

 

รางวัลสำหรับผู้เข้าชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22″
รางวัลซื้อรถ ชิงรถ ซูบารุ อาร์ 2
– วิเวก พงษ์เผือก จ. ปทุมธานี

รางวัลซื้อบัตร ชิงรถ รางวัลที่ 1 ฮอนดา ซิที ซีเอกซ์
– อัมพร นราแก้ว จ. นครปฐม

รางวัลที่ 2 สกูเตอร์ รุ่น FS788
– รอ. ถวิล เที่ยงสันเทียะ กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 3 ทีวี 20″ NECVOX
– ปรีดา แก้วธำรงค์ กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 4 สกูเตอร์ รุ่น FS401A
– บรรเจิด นิพิฐพงษ์ จ. ปทุมธานี

รางวัลที่ 5 ทีวีติดรถยนต์ NECVOX รุ่น DVA-9690TB
– ฐิติ อ๋องสกุล กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 6 ทีวีติดรถยนต์ NECVOX รุ่น RE-1569
– สุรีย์ ตันติโชติ จ. สมุทรปราการ

รางวัลที่ 7 ทีวีติดรถยนต์ NECVOX รุ่น RE-9269D
– วิเชียร พุกโฉมงาม จ. อุดรธานี

รางวัลที่ 8 ทีวีติดรถยนต์ NECVOX รุ่น DA-7169
– มาลินี เศรษฐนันท์ กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 9 สกูเตอร์ รุ่น FS323
– สมศักดิ์ กกรัมย์ จ. ชลบุรี
– นรพล ประกิจวัฒนากุล จ. สงขลา
– สมเกียรติ์ วัฒนาภิรมย์ จ. ปทุมธานี
– นิภา สารวัตร จ. นนทบุรี
– สมปอง สีดา จ. พระนครศรีอยุธยา

รางวัลที่ 10 ทีวีติดรถยนต์ NECVOX รุ่น AV-1088
– นพดล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม จ. นนทบุรี

รางวัลที่ 11 สกูเตอร์ รุ่น FS3Q
– ชานนท์ มหาไพศาลพาณิชกุล กรุงเทพ ฯ

รางวัลที่ 12 สกูเตอร์ รุ่น FS707
– สิทธิชัย พิสัก จ. ลำพูน
– พรปวีณ์ นนท์ประเจตน์ จ. ปทุมธานี
– ยงลาภ วิรัตน์เกษม จ. พะเยา
– บุญชัย สระผล จ. สระบุรี
– นพดล อรัญญาวิกุล จ. สมุทรปราการ------------------------------
เรื่องโดย : กองบรรณาธิการ
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2549
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Mhiwv
อัพเดทล่าสุด
5 Dec 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
21,800,000
2.
12,959,000
3.
19,800,000
4.
31,900,000
5.
24,700,000
6.
1,990,000
8.
31,900,000
10.
33,900,000
12.
3,699,000
13.
1,030,000
15.
6,000,000
17.
4,999,000
19.
23,420,000
20.
32,900,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th