บทความ

กลุ่มเพื่อนแชมพ์


กลุ่มเพื่อนแชมพ์ คือชมรมที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่รักการเดินทางท่องเที่ยว รักธรรมชาติ และปรารถนาจะทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยการนำของ พตท. อังกูร คล้ายคลึง ประธานชมรม ฯ

วัตถุประสงค์ของชมรมเน้นเรื่องกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ เช่น การมอบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ อุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ยกระดับสติปัญญาของเยาวชน โดยอาศัยรถขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นยานพาหนะในการทำกิจกรรม

นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมทักษะการขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ และการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆอย่างถูกต้อง พร้อมสอดแทรกมารยาทการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง แนะแนวทางการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ดี และปลูกฝังการเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่สมาชิกของชมรมและครอบครัวของสมาชิกที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน

วัตุประสงค์สำคัญอีกอย่างคือ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชมรม และพยายามรักษามิตรภาพเหล่านั้นไว้ด้วยการทำกิจกรรม และการเดินทางเพื่อประโยชน์แก่สังคมร่วมกันอีกทั้งสร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่สมาชิกในด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีม เช่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การให้เกียรติและให้อภัยซึ่งกันและกัน เป็นต้น

ผู้สนใจกิจกรรมของชมรม กลุ่มเพื่อนแชมพ์ ติดต่อได้ที่ 18/5-6 ซ. รามอินทรา กม. 9 แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพ ฯ 10230 โทร. 0-2943-2167, 0-2943-2793

 

รายชื่อคณะกรรมการชมรม กลุ่มเพื่อนแชมพ์
เรวัตร นิลาพันธ์ ที่ปรึกษาชมรม
พตท. อังกูร คล้ายคลึง ประธานชมรม
อนุกูล สิทธิสารวัฒนชัย รองประธานชมรม
วีระเดช แสงสุข เลขานุการ
วรายุทธ ยศฤาชา ผู้ช่วยเลขานุการ
ธนปพล สนเล็ก เหรัญญิก
กำแพง หมื่นลูกท้าว ผู้ช่วยเหรัญญิกและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
วีระพันธ์ จารุเพ็ง ประชาสัมพันธ์
ญาตา เอี่ยมธนากุล กิจกรรมผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ชูวงษ์ นาคแพง ผู้ช่วยกิจกรรม
สมจิตร หอมรื่น ปฏิคม


------------------------------
เรื่องโดย : ถาวร พรมพิทักษ์
นิตยสาร 4WHEELS ฉบับเดือน เมษายน ปี 2548
คอลัมน์ : ชุมชนชาวโฟร์วีลล์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LuZ2H
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th